Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO – „Dwójeczka”

Szkolne koło teatralne powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia chętnych uczniów. Uczniowie sami określają swoje potrzeby i możliwości. Główną ideą koła jest zdobywanie wiedzy funkcjonalnej. Uczenie się nastawione jest na rozwijanie umiejętności, przede wszystkim komunikacyjnych i samokształceniowych, aktywności poznawczej, kształtowanie osobowości uczniów. W programie koła teatralnego uwzględnia się realizację celów wychowawczych.

Grupa teatralna – skupia uczniów zgłębiających tajniki gry na scenie (mimika, gest, sposób poruszania się, interpretacja tekstu).

Wszyscy członkowie koła biorą aktywny udział w przygotowaniach spektakli prezentowanych m. in. w szkole. Spotkania koła teatralnego odbywają się na terenie szkoły.


CELE I ZADANIA

Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Cele szczegółowe:
1. Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości.
2. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania z prawdziwą sztuką.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.
5. Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk.
6. Rozwijanie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi.
7. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.
8. Pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.
9. Zdobywanie podstawowych wiadomości o dziejach sceny, przeobrażaniu roli aktora i widza w kreowaniu spektaklu.
10. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. Przygotowanie własnych przedstawień na podstawie tekstów klasycznych lub samodzielnie tworzonych scenariuszy.
2. Prezentacje spektakli w szkole.
3. Udział w imprezach kulturalnych.


METODY I TECHNIKI
1. Praca z tekstem.
2. Inscenizacje – przygotowane na podstawie utworów z klasyki literatury oraz na bazie tekstów własnych.
3. Odgrywanie scenek rodzajowych.
4. Ćwiczenia głosowe i dykcyjne.
5. Przygotowanie oprawy muzycznej.
6. Gry dramatyczne i ćwiczenia dramowe, jako wprawki teatralne.
7. Korygowanie samodzielnej interpretacji tekstu lirycznego, epickiego.

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
• dysponuje bogatym warsztatem środków wyrazu, prawidłowo je wykorzystuje, umiejętnie radzi sobie z tremą, posiadł odwagę sceniczną;
• rozumie pojęcia związane z teatrem;
• potrafi praktycznie zastosować zdobyte umiejętności.

 

Opiekun koła: Renata Kucharska

 

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke


Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.