Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

SP2 z drona

film o dwojce

Od roku szkolnego 2019/ 2020 doradztwo zawodowe jest realizowane w szkole i obejmuje wszystkich uczniów:
• w klasach od 1 do 6 – jako orientacja zawodowa, ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
• w klasach 7 i 8 – jako konkretne zajęcia i działania, ujęte w szkolnym planie nauczania, a tym samym – w planie zajęć edukacyjnych, które mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą: doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.


Dlaczego zajęcia z doradztwa zawodowego są ważne?


Każdy młody człowiek staje wcześniej, czy później przed decyzją, jaki wybrać zawód. Jest to decyzja brzemienna w skutki, ponieważ decyduje o długości okresu trwania dalszej edukacji, o konieczności wyjazdu z miejsca zamieszkania, o nakładach finansowych na kształcenie itp.

Wybór zawodu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ należy zebrać jak najwięcej informacji, by podjąć słuszną decyzję. Każdy człowiek może wykonywać wiele czynności. Obecnie zdarza się, że ludzie zmieniają zawód nawet kilka razy w ciągu swojego życia, więc tym bardziej warto dobrze przygotować się do podjęcia tego ważnego kroku.


Jak pomóc zaplanować przyszłość, wybrać zawód?

question mark g2a3086a73 1920

Pierwszym krokiem do podjęcia prawidłowej decyzji zawodowej jest poznanie własnej osoby, wymyśleć siebie w przyszłości. Czasami najtrudniej jest właśnie w sposób obiektywny przyjrzeć się swoim możliwościom. Cała trudność tego etapu polega na bardzo racjonalnym nakreśleniu własnego autoportretu, biorąc pod uwagę:
• zainteresowania
• umiejętności i zdolności(np. umiejętności w zakresie wyobraźni przestrzennej, sprawność językową, sprawność fizyczną, zdolności artystyczne, plastyczne, techniczne, zdolności matematyczne)
• temperament i cechy charakteru(np. otwartość wobec innych ludzi, kreatywność, cierpliwość, skłonność do zachowań impulsywnych lub do kontemplacji i refleksji, predyspozycje przywódcze)
• preferowane wartości
• możliwości psychiczne (np. odporność na stres, reakcja na krytykę i sytuacje konfliktowe)
• stan zdrowia

Następnym krokiem powinno być poznanie zawodów, których wybór bierze pod uwagę uczeń oraz realiów współczesnego rynku pracy. Warto zwrócić uwagę na zadania i czynności wykonywane w danym zawodzie, wymagane predyspozycje psychiczne i fizyczne, warunki i środowisko pracy oraz możliwość podjęcia pracy i wysokość wynagrodzenia.

Należy także brać pod uwagę opinie ekspertów na temat tzw. zawodów przyszłości, czyli tych profesji, na które niebawem pojawi się zapotrzebowanie na rynku pracy. W najbliższym czasie dotyczyć to będzie określonych branż. Należą do nich: ochrona zdrowia i opieka społeczna, ochrona środowiska, branża informatyczna, usługowa, edukacja, biotechnologia, rozrywka.

Warto też zwracać młodym ludziom uwagę na kolejny fakt – potrzebę nieustannego projektowania własnej drogi rozwoju zawodowego. Nie można ugruntowywać młodych ludzi w przekonaniu, że raz wybrany zawód należy wykonywać całe życie. Wręcz przeciwnie, trzeba ich przygotowywać na to, że będą musieli się ciągle uczyć, podnosić swoje kwalifikacje, zmieniać zawód i miejsce pracy. Trzeba ich przyzwyczajać do bycia elastycznym, mobilnym, aktywnym, przedsiębiorczym człowiekiem, który umie tak pokierować swoją karierą zawodową, by wykonywane zajęcie dawało satysfakcję jemu i wymierne korzyści społeczeństwu. Współczesny nastolatek w ciągu swej wieloletniej kariery zawodowej będzie kilka razy zmieniał pracę, zawód, przekwalifikowywał się i dokształcał.

Istotne na poziomie wyborów uczniów szkół podstawowych jest również poznanie siatki szkół, które mogą wybierać po zdanym egzaminie ósmoklasisty.


Schemat edukacji

obraz

 

Kierunek kształcenia po szkole podstawowej


Progi punktowe i lista preferencji, co to takiego?

Na stronach szkół ponadpodstawowych można znaleźć informację o progach punktowych, które będą gwarantować dostanie się do szkoły. To, jakie progi punktowe zostały wyznaczone w danym roku, będzie podane do publicznej wiadomości dopiero po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Dlatego wykonując symulację liczby punktów, odwołujemy się tylko i wyłącznie do tego, co było rok czy dwa lata temu.

Lista preferencji to liczba klas/oddziałów, które może wybrać uczeń do szkoły ponadpodstawowej. Warto pytać o te informacje w szkolnych komisjach rekrutacyjnych ponieważ różnie może to wyglądać w poszczególnych województwach.

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych klas. Klasa, która została wybrana jako pierwsza to ta, do której uczeń chce się najbardziej dostać, tzw. „klasa/szkoła marzeń”. Ostatnia na liście to natomiast ta, na której uczniowi najmniej zależy. W elektronicznym modelu rekrutacji system po kolei sprawdza klasy (z ułożonej listy preferencji) i kwalifikuje ucznia do tej, w której – jako pierwszej na liście – wystarczy mu punktów. Oznacza to, że jeśli będzie to akurat pierwsza klasa na liście, to już nie weźmie pod uwagę wpisanych poniżej. Może to też być piąta pozycja z kolei, co oznacza, że do czterech wcześniejszych klas uczniowi nie wystarczyło punktów. W tym przypadku system również nie weźmie pod uwagę klas, które miały dalsze pozycje na liście preferencyjnej.

W przypadku oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, sportowego czy artystycznego obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zakwalifikowanie się do tych szkół jest uzależnione od:
• pomyślnie zdanego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
• standardowego postępowania rekrutacyjnego opisanego powyżej.

Zdarza się, że uczeń pomyślnie przeszedł podstawowe postępowanie rekrutacyjne, ale nie zaliczył sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i nie zostaje zakwalifikowany do szkoły.

Podobnie do szkół zawodowych (technikum i szkoły branżowej I stopnia) warunkiem w rekrutacji jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.
Warto pamiętać, że w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych działają komisje ds. rekrutacji i w razie jakichkolwiek pytań można zgłosić się do ich przedstawicieli, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

 

Skąd czerpać wiedzę, informacje na temat edukacji, zawodów oraz samego siebie?


Co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach?

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
https://mapakarier.org/


Jak poznać siebie, sprawdzić swój plan na przyszłość? – Zachęcam do pobrania bezpłatnej aplikacji na smartfon „Puzzle Kariery”.

 

Którą szkołę wybrać?

W tej części artykułu, będą zamieszczane aktualne informacje, zawierające oferty szkół z naszego regionu.

Ranking tarnowskich szkół maturalnych w ostatnim roku wyglądał następująco:

https://nasz-tarnow.pl/tarnowskie-szkoly-srednie-w-rankingu/
https://tarnow.naszemiasto.pl/oto-najlepsze-szkoly-srednie-z-tarnowa-i-regionu-wedlug/ar/c5-8108455

 

poznaj polske logo

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke

MTH stopka granatowa

laboratoria logo2


Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.