Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Spis treści

Kalendarium Szkoły imienia Stanisława Konarskiego

1888
● W monografiach Tarnowa i szkolnictwa galicyjskiego pojawiają się pierwsze wzmianki o istnieniu Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, która miała znajdować się w budynkach za katedrą. „Kalendarze Tarnowskie”, wydawane w drukarni Józefa Pisza, podają nazwiska nauczycieli tej szkoły. Pierwszymi kierowniczkami późniejszej szkoły imienia Stanisława Konarskiego miały być: Maria Ścisławska, Zofia Wojciechowska i Helena Holendrowa.

1898
● 27 marca - Rada Miasta Tarnowa odmawia dalszego donajmowania sal szkolnych w budynku przy katedrze.

1900
● W roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Konarskiego, czteroklasowej szkole żeńskiej nadano imię założyciela Collegium Nobilium.

1903
● 19 czerwca - na zebraniu Rady Miejskiej poruszano sprawę lokalu dla Szkoły żeńskiej imienia Stanisława Konarskiego. Magistrat zadecydował o zaprzestaniu opłacania kosztów czynszu lokalu przy Katedrze, gdzie mieściła się siedziba placówki, oraz wycofaniu się ze sfinansowania remontów, jednocześnie podjął uchwałę o wyburzeniu nieruchomości. O tej decyzji poinformowano Radę Szkolną Miejscową.
● 19 listopada - na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono zakup placu pod budynek dla Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1904
● 28 stycznia - Rada Miejska wybrała projekt szkoły na Zabłociu, wykonany przez Szczęsnego Zarębę, ówczesnego budowniczego miejskiego.
● 11 kwietnia - zamknięto sprawę planów i kosztów planowanej inwestycji. Władze Tarnowa przyjęły do wiadomości, że kosztorys prac powinien zamknąć się kwotą 115 641 koron. Na dzień 18 kwietnia uchwalono rozstrzygnięcie przetargu publicznego odnośnie wykonawcy inwestycji.

1905
● Wrzesień – uroczyste oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Zabłockiej

1914
● Początek sierpnia - budynek szkoły zajmują wojska austriackie, urządzając w nim koszary i szpital. W tym czasie, na skutek dewastacji budynku i pomieszczeń szkoły, między innymi zaginęła pierwsza kronika szkolna, prowadzona od momentu powstania zakładu.
● 10 listopada - wkroczenie wojsk rosyjskich do Tarnowa. Szkoła została zajęta przez armię na koszary i szpital polowy

1915
● Przed 4 października - po ewakuacji armii rosyjskiej, budynek szkolny na powrót został przejęty przez żołnierzy austriackich.
● 8 października - inauguracja nauki, którą na skutek działań wojennych zawieszono od 1 września 1914 roku. W budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego znalazło miejsce sześć innych placówek, które z biegiem czasu wracały do swoich budynków.

1918
● 2 listopada - złożenie przysięgi na wierność Polsce na ręce delegata Obrony Narodowej.

1922
● 21 marca - umiera Helena Holendrowa, pierwsza kierowniczka Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Tymczasową kierowniczką zakładu władze szkolne mianowały najstarszą stażem nauczycielkę Anielę Burgielską.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. Otwarto piątą klasę.

1923
● 1 marca - obowiązki dyrektorki szkoły objęła Jadwiga Bodzoniówna, dotychczasowa nauczycielka w Szkole imienia Marii Konopnickiej. Konkurs na posadę kierowniczki po śmierci Heleny Holendrowej został rozstrzygnięty w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego dnia 10 lutego 6 czerwca - na wniosek dyrektorki szkoły, Rada Pedagogiczna uchwaliła poświęcić szkołę i uczniów Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uchwalono zakupić w niedalekiej przyszłości obraz Serca Jezusowego, który wraz z aktem poświęcenia zamierzano umieścić w kancelarii szkolnej
● 10 czerwca - w kościółku Matki Bożej na burku odbyło się nabożeństwo, podczas którego dokonano poświęcenia szkoły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił katecheta szkolny ksiądz Władysław Mierzejewski, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.
● 28 sierpnia - decyzją krakowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego ustanowiono posadę stałego katechety religii rzymskokatolickiej. Pierwszym stałym katechetą został mianowany ksiądz Stanisław Basta, wikariusz katedralny. Dotychczasowy katecheta, ksiądz Mierzejewski CM, został mianowany nauczycielem religii w obu szkołach na Strusinie: żeńskiej - imienia Klementyny Hoffmanowej i męskiej - imienia Tadeusza Kościuszki.
● 27 października - obchody 150. rocznicy założenia Komisji Edukacji Narodowej i takowej rocznicy śmierci księdza Stanisława Konarskiego. Przygotowania do celebracji święta trwały miesiąc. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz kościelnych, szkolnych, miejskich i powiatowych. Pierwszym akordem uroczystości była Msza Święta odprawiona w kościółku na Burku przez księdza Stanisława Bastę. W nabożeństwie, prócz uczennic Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, uczestniczyli również przedstawiciele innych szkół tarnowskich. Wszyscy następnie przeszli do budynku szkoły, gdzie po wykładzie na temat zasług Stanisława Konarskiego dla polskiego szkolnictwa, odbyła się akademia. Uroczystość zakończyły mowy zaproszonych gości: inspektora szkolnego Jana Lubowieckiego i księdza Józefa Lubelskiego - przedstawiciela tarnowskiego magistratu. Kanonik katedralny poinformował, iż decyzją Rady Miasta Tarnowa, podjętą na posiedzeniu w dniu 25 października, dotychczasowa ulica Zabłocka została przemianowana na ul. Księdza Stanisława Konarskiego.

1924
● 8 maja - ksiądz Stanisław Basta, katecheta szkolny, w dniu swoich imienin złożył 20 złotych na zakup fisharmonii dla szkoły. To pierwszy dowód starań grona pedagogicznego w kwestii zakupu tak potrzebnego instrumentu. Podczas wpisów na nowy rok szkolny udało się zebrać 295 złotych, zaś nauczycielki zrzekły się honorarium za egzaminy, co zwiększyło konto o 350 złotych.
● 12 grudnia - dekretem Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Szkoła imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie została zreorganizowana z placówki czteroklasowej w siedmioklasową szkołę powszechną. W związku ze zmianą profilu szkoły, Rada Szkolna Powiatowa zaopatrzyła szkołę w odpowiednie pomoce naukowe: mapy i chemikalia do gabinetu fizyczno-chemicznego za kwotę 150 złotych.
● 16 grudnia - pierwsza lekcja pokazowa w Szkole imienia Stanisława Konarskiego. Wykładanym przedmiotem była geografia w klasie czwartej, zaś hospitowało ją pięćdziesięciu nauczycieli szkół tarnowskich.

1925
● Lipiec-sierpień - podczas wakacji Zarząd Miasta przystąpił do remontu budynku szkoły. Naprawiono dach, piece, schody, wymieniono okna, zreperowano windę do piwnicy, która została zepsuta jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, wymalowano ściany, urządzono nowe sanitariaty, zaś w otoczeniu szkoły dokonano drobnych napraw. Kosztorys remontu zamknął się w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
● Październik - otwarcie biblioteki szkolnej, do której książki zakupywano już od początku 1925 roku. W dniu otwarcia biblioteka liczyła sto osiemdziesiąt woluminów, w większości pochodzących z zakupów, na które uzyskiwano pieniądze z przedstawień. Jakiś procent stanowiły także dary. Opiekunką biblioteki została Maria Wojtasiewiczówna.
● Zima - zaczęto wydawać śniadania dla dwudziestu ośmiu najuboższych uczennic szkoły. Akcja trwała pięć miesięcy. Koszty przygotowania śniadań zamknęły się kwotą 186 złotych. Pieniądze pochodziły głównie z dobrowolnych składek uczennic i nauczycielek oraz z jednorazowej dotacji tarnowskiego Komitetu dla Bezrobotnych.

1926
● 31 maja - pożegnanie wieloletniej nauczycielki Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, Anieli Burgielskiej, która po czterdziestu dwóch latach pracy przeszła na emeryturę. Dzień uroczystości był wolnym od nauki w szkole na Zabłociu. Po nabożeństwie w kościółku na Burku odbyła się akademia pożegnalna w szkole, na której, prócz nauczycieli szkół Tarnowa, byli obecni przedstawiciele władz szkolnych całego okręgu. Program artystyczny przygotowały uczennice klas szóstych i siódmych.
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta przeprowadzono remonty i reperacje w szkole. Zakupiono między innymi nowe ławki.

1927
● Lipiec-sierpień - na wniosek Magistratu, przystąpiono do ogrodzenia szkoły.
● 1 września - inauguracja roku szkolnego 1927/1928. Decyzją Rady Szkolnej Powiatowej, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego otwarto oddział dla dzieci głuchoniemych, o który szczególnie usilnie zabiegał Jakub Wachtel, nauczyciel religii mojżeszowej w Szkole imienia Mikołaja Kopernika. Do tej klasy zapisało się piętnaścioro dzieci, które uczyły siły się po sześć godzin tygodniowo pod kierunkiem wspomnianego Jakuba Wachtela.

1928
● 18 września - kradzież w szkole. Skradziono 90 złotych w gotówce i nową piłkę do koszykówki. Była to druga kradzież w tym roku kalendarzowym.
● 6 listopada - ksiądz Jan Fortuna, dotychczasowy katecheta w Tuchowie, objął posadę katechety w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1929
● 21-22 stycznia - podczas zjazdu inspektorów szkolnych Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, który odbywał się w Tarnowie, uczestnicy zebrania, po hospitacji lekcji w II Gimnazjum imienia Jana Tarnowskiego, przybyli do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, jedynej powszechnej, którą zwiedzano, na wizytację połączoną z oglądaniem lekcji języka polskiego, którą w klasie czwartej prowadziła Maria Stradowa, i wiedzy o Polsce współczesnej, którą prowadziła Maria Otfinowska. Po lekcjach odbyła się długa dyskusja, która prócz spraw związanych ze sprawami nauczania, była poświęcona problemom szkolnictwa.
● Jesień - z subwencji przyznanej przez Zarząd Miasta Tarnowa dokonano naprawy części dachu, który został przykryty blachą cynkową.
● 31 października - z okazji „Dnia Oszczędności” Komunalna Kasa Oszczędności przeznaczyła dla uczennic kwotę 10 złotych i taką samą kwotę złożyło kierownictwo szkoły na zapoczątkowanie akcji oszczędzania wśród uczennic. Wybrano dwadzieścia dziewcząt, którym wręczono książeczki z początkowym wkładem w wysokości 1 złotego. Inne uczennice, jeśli chciałyby się włączyć w tę akcję, miały składać drobne składki na ręce swoich wychowawczyń, zaś po uzbieraniu pierwszej złotówki miały otrzymać książeczkę oszczędnościową Komunalnej Kasy Oszczędności. Ogółem w ciągu roku w akcji uczestniczyło dziewięćdziesiąt siedem uczennic, które złożyły 1038 złotych, co stanowiło dwadzieścia procent wkładów złożonych przez wszystkie szkoły powiatu tarnowskiego.

1930
● Wiosna - staraniem kierowniczki szkoły Zarząd Miasta wyasygnował kwotę na wystawienie chodnika w ogrodzie szkolnym.

1931
● 17 stycznia - pierwsze zebranie założonego Komitetu Rodzicielskiego.
● Wiosna - Rada Szkolna Miejscowa przeznaczyła całą subwencję Magistratu Miasta Tarnowa na urządzenie ogrodu przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego
● 22 marca - kierowniczka szkoły Jadwiga Bodzoniówna została udekorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dekret podpisany przez Prezesa Rady Ministrów nosił datę 17 kwietnia 1930 roku. Krzyż wręczył starosta powiatu tarnowskiego Skwarczyński.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 1931/1932. Wprowadzono zadania domowe. Na usilne prośby kierowniczki szkoły, w części budynku zainstalowano oświetlenie elektryczne.

1932
● Luty - na wniosek Marii Wojtasiewiczówny założono w szkole świetlicę, w której czas spędzało dwadzieścia cztery uczennice.
● 6/7 czerwca - kolejne włamanie do szkoły. Złodzieje wynieśli z kancelarii haftowane koszule i inne prace ręczne, przygotowane przez uczennice na wystawę z okazji zakończenia roku szkolnego, kilka książek pedagogicznych i klucze do sal, które następnie porzucono. Sprawców nie udało się wykryć.
● Czerwiec - uczennice pod opieką Marii Wojtasiewiczówny zorganizowały przedstawienie, z którego dochód postanowiono przeznaczyć na ufundowanie sztandaru szkolnego. Pokaz przyniósł dochód w wysokości 130 złotych. Ogółem zbiórki przeprowadzone w ciągu całego roku szkolnego przyniosły 330 złotych, co stanowiło ponad połowę kwoty wszystkich potrzebnych kosztów. Zamówiono wykonanie sztandaru u krakowskich Felicjanek, zaś kosztorys prac wynosił 600 złotych.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. W nowym roku szkolnym dokonano kilku reform w programie: zupełnie usunięto język niemiecki, zaś przeznaczone nań godziny rozdzielono między język polski, geografię i przyrodę.

1933
● 28 lutego - zakończenie konferencją wizytacji szkoły przez inspektora szkolnego Stefana Muchę.
● 27 maja - w dniu Święta Dzieci, które odbywało się na boisku „Tarnovii” w imieniu zebranych przemawiała do biskupa Franciszka Lisowskiego, który dwa dni wcześniej odbył ingres do katedry tarnowskiej, uczennica klasy piątej Józefa Lenczewska.
● 20 sierpnia - wspólne nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich szkół powszechnych Tarnowa. Od tego roku szkolnego zmienił się kalendarz szkolny. Rok szkolny miał się rozpoczynać 20 sierpnia, pierwsze półrocze kończyło się 22 grudnia, zaś ostatni dzień nauki wypadał 15 czerwca.
● 30 września - uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał biskup Franciszek Lisowski, ordynariusz tarnowski. Dzień ten był wolny od nauki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:30 w kościółku Najświętszej Marii Panny na Burku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Kuratorium, Rady Szkolnej, Magistratu, wszyscy byli i obecni nauczyciele, rodzice uczennic i uczennice. Po uroczystej Mszy Świętej, wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie uczennice wykonały okolicznościowy program, na który złożyły się: przysięga uczennic, program artystyczny, wbijanie gwoździ do sztandaru przez Rodziców Chrzestnych i Gości. Cena wykonania sztandaru i gwoździ zamknęła się kwotą ośmiuset złotych.
● Grudzień - kierowniczka szkoły została wybrana do Rady Miejskiej z Listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Wybory zostały jednak unieważnione, zaś w powtórzonych wyborach, które odbyły się w marcu 1934 roku, nie udało się jej uzyskać dostatecznej ilości głosów.

1934
● Lipiec - wielka powódź, która objęła okolice Tarnowa. Wśród poszkodowanych znalazły się między innymi rodziny dziewcząt, które uczęszczały do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Placówka włączyła się w pomoc powodzianom przez organizowanie posiłków i użyczenie budynku szkolnego jako zastępczego mieszkania dla poszkodowanych.
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy przyznanych przez Magistrat przeprowadzono w szkole pewne remonty i naprawy. Wymieniono piece, wybielono sale w klasach, a ponadto ułożono nowy chodnik przed szkołą.
● Listopad - na polecenie władz szkolnych, w budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego otwarto tak zwany „wieczorny kurs dla analfabetów” rekrutujących się spośród służby magistrackiej i wyrobników. Kurs prowadziły maturzystki z Seminarium Nauczycielskiego.

1935
● 16, 20 maja - powtórka przedstawienia wystawianego w grudniu o objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Dochód w wysokości 72 złotych zainaugurował zbieranie pieniędzy na zakup radia dla szkoły.
● Lipiec-sierpień - dzięki Zarządowi Miasta, udało się wprowadzić w całej szkole ogrzewanie gazowe w miejsce dotychczas stosowanego opalania węglem kamiennym.
● Schyłek sierpnia - rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ nie zakończono montowania instalacji gazowej.
● 1 października - w stan spoczynku został przeniesiony tercjarz szkolny Jan Zych, który ze Szkołą imienia Stanisława Konarskiego był związany od chwili jej powstania.

1936
● 19 maja - Szkoła imienia Stanisława Konarskiego została zradiofonizowana. Zakupiono odbiornik za 260 złotych, zaś koszty głośników i instalacji wyniosły 104 złote.
● Lipiec-sierpień - podczas wakacji odświeżono budynek szkolny, pomalowano ściany.

1937
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta wyremontowano mieszkanie kierowniczki szkoły. Doprowadzono oświetlenie elektryczne, gaz do opalania w piecu i naprawiono dach. Przy okazji wyremontowano także mieszkanie stróża szkoły.
● 20 sierpnia - rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego na zdrowiu zapadła poważnie kierowniczka szkoły. W czasie nieobecności Jadwigi Bodzoniówny obowiązki kierowniczki sprawowała Maria Szczudłówna.

1938
● 30 czerwca - Jadwiga Bodzoniówna została przeniesiona w stan spoczynku
● 3 września - z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, obowiązki tymczasowej kierowniczki szkoły objęła Maria Łucka.

1939
● 3 września - po inwazji niemieckiej, budynek został zajęty przez wojsko polskie.
● 8 września - po wkroczeniu wojsk niemieckich do Tarnowa, szkołę ewakuowano. Okupanci urządzili w budynku szpital epidemiczny, który rozpoczął działalność 5 października.
● 6 listopada - rozpoczęcie roku szkolnego. Uczennice Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się w salach Szkoły imienia Juliusza Słowackiego.
● 14 listopada - kierownikiem szkoły został mianowany Leon Steranka.
● 5 grudnia- likwidacja szpitala epidemicznego w Szkole imienia Stanisława Konarskiego, dzięki czemu możliwym stał się powrót uczennic do własnego budynku.
● 13 grudnia- zarządzeniem władz okupacyjnych, z programu nauczania wycofano przedmioty i pomoce naukowe służące do wykładania historii narodu. Wszystkie rekwizyty spisano i z początkiem 1940 roku złożono w Szkole imienia Mikołaja Kopernika.


1940
● 15 stycznia- niemiecki Zarząd Miasta zadecydował, iż wszystkie nauczycielki, których mężowie piastowali jakiekolwiek funkcje publiczne w państwie polskim mają zostać zwolnione. W ten sposób ze szkoły musiały odejść: Emilia Bahlt, Maria Strada i Maria Otfinowska. Liczba uczennic, ze względu na zakaz przyjmowania dziewcząt pochodzenia żydowskiego, spadła o połowę.

1941
● 3 lutego - wskutek zajęcia wielu budynków szkolnych na potrzeby wojskowe, wszystkie szkoły żeńskie Tarnowa, których wówczas było pięć, zostały umieszczone w budynku przy ulicy Stanisława Konarskiego. Taki stan trwał do 1 marca.
● 2 marca - zarekwirowanie budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego dla wojska. Uczennice chodziły do Szkoły imienia Kazimierza Brodzińskiego i Szkoły Krawieckiej.
● 30 marca - zawieszenie nauki we wszystkich szkołach do dnia 11 kwietnia. Uczennice szkoły na Zabłociu uczęszczały na naukę do Ochronki Świętej Teresy, która mieściła się przy ulicy Juliusza Słowackiego.
● 25 sierpnia - wojsko zwalnia budynek szkoły przy ulicy Stanisława Konarskiego. Dzięki pomocy Witolda Giżbert-Studnickiego, inżyniera miejskiego, udało się przeprowadzić niezbędne naprawy i remonty.
● 3 października - Komendantura Miasta oddała budynek Radzie Żydowskiej dla celów ewakuacyjnych. Z tego powodu przerwano naukę na kilka dni.

1942
● 12 kwietnia - dzięki życzliwości Szkoły Ogrodniczej, która dostarczyła kilkunastu sadzonek drzew, udało się założyć sad przy szkole.

1943
● 12 stycznia - zajęcie budynku przez wojsko, które przebywało w nim do 8 marca. Po wyjściu żołnierzy, w salach Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się dzieci z czterech innych szkół Tarnowa - tak żeńskich, jak i męskich, co było skutkiem przeprowadzonych komasacji i rejonizacji.
● Grudzień - zajęcie budynku przez wojska niemieckie. Uczniowie poszczególnych szkół rozproszyli się po różnych placówkach Tarnowa i uczyli się w Ochronce Świętej Teresy przy ulicy Juliusza Słowackiego, Ochronce Sióstr Felicjanek przy ulicy Ogrodowej i Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.

1944
● Marzec - na skutek choroby Leona Steranki, na kierowniczym stanowisku zastępowała go Wiktoria Tarsiowa.
● 15 października - w Krakowie umiera Leon Steranka, kierownik Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1945
● 18 lutego - funkcję kierowniczki szkoły objęła Zofia Wąsowicz.
● 20 stycznia - pierwszy dzień nauki szkolnej po wyzwoleniu Tarnowa. Ponieważ budynek Szkoły imienia Stanisława Konarskiego był mocno uszkodzony, korzystano tymczasowo z sal w Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
● 22 marca - powrót do własnego budynku.

1946
● Wrzesień - w budynku szkoły umieszczono oddział szkoły specjalnej.
● 20 grudnia- inauguracja działalności kina szkolnego. W całym roku szkolnym wyświetlono pięć filmów.

1948
● 10 października - zmarła Waleria Wypiór, która kilkanaście lat swojej pracy nauczycielskiej spędziła w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1952
● 1 września - z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Wydział Oświaty i Wychowania przekazał szkole dar w postaci radia.

1955
● 12 grudnia - w szkole odbyła się konferencja kierowników szkól tarnowskich.

1957
● 16 maja - zmarła Jadwiga Bodzoniówna - długoletnia kierowniczka szkoły imienia Stanisława Konarskiego.
● 1 października - działająca przy szkole drużyna harcerek została przyjęta do Związku Harcerstwa Polskiego.

1959
● 1-5 marca - wizytacja szkoły przez Leokadię Szponder
● W prasie pojawia się wiadomość o planowanej rozbudowie szkoły, która miałaby posiadać jedenaście izb lekcyjnych i centralne ogrzewanie.

1961
● 12 lutego - drużyna harcerek imienia Partyzantów AK Oddziału „Regina II” otrzymała z rąk partyzantów - uczestników walk na Ziemi Tarnowskiej - sztandar-proporzec.
● Wrzesień- ostateczne usuniecie religii ze szkoły.
● 11 października - wizytacja szkoły, którą przeprowadził Fryderyk Łazarz.

1963
● 3 września - tymczasowym kierownikiem szkoły - w miejsce Zofii Wąsowicz, która udała się na urlop zdrowotny - został mianowany Józef Płacheta.

1964
● 5 maja - tygodniowa wizytacja szkoły przez Jana Matułę.
● Czerwiec-sierpień - remont szkoły.
● 1 września - na stanowisko kierowniczki powróciła Zofia Wąsowicz. Od tego roku szkoła stała się koedukacyjną. W pierwszym roku nauki zapisało się do niej pięćdziesięciu trzech chłopców i... czterysta dziewiętnaście dziewcząt.

1965
● 2 października - inspektor szkolny Fryderyk Łazarz przekazał szkole sprzęt techniczny.
● 20 listopada - Wiktoria Tarsia obchodziła złoty jubileusz pracy nauczycielskiej.

1966
● 1 września - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje ponownie Józef Płacheta, po odejściu Zofii Wąsowicz na emeryturę. Szkoła zostaje przekształcona w placówkę ośmioklasową.
● Wrzesień - wizytację szkoły przeprowadziła Maria Pisowicz
● Zorganizowano społeczny komitet rozbudowy szkoły, który postawił sobie za cel starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych na rok 1968 rozbudowy Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1967
● Sierpień-wrzesień - remont budynku szkoły.

1972
● 31 lipca - po odejściu na emeryturę Józefa Płachety, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został mianowany Władysław Serwin.

1973
● Sierpień - rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły.
● 27 września - inauguracja prac budowlanych. Termin oddania nowej części szkoły wraz z salą gimnastyczna został wyznaczony na 15 sierpnia 1974 roku.
● 8 listopada - rozpoczyna się wizytacja szkoły pod przewodnictwem inspektorów szkolnych Stanisława Saka i Jana Matuły.

1974
● 7 lutego - pismo Komitetu Rodzicielskiego do władz miasta z prośbą o korekty planów budowy sali gimnastycznej i możliwość zbudowania większego obiektu.
● Wrzesień - otwarcie kilku klasopracowni w szkole.
● Grudzień - ogólnoszkolne dyskusje na temat opracowania „Kodeksu Ucznia”.

1975
● 15 marca - wizyta w szkole kapitana i bosmana ze statku „Tarnów”.

1976
● 23 sierpnia - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1976/ 1977 i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły i sali gimnastycznej. W nowym roku szkolnym wprowadzono także nagrodę dla najpilniejszych uczniów - odznakę „Wzorowy Uczeń”.

1977
● 22 sierpnia - na skutek reorganizacji przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa nr 2 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową. Szkoła Podstawowa nr 12 imienia Henryka Sienkiewicza stała się jednocześnie placówką filialną, do której uczęszczały dzieci z Gumnisk, ucząc się w klasach I-IV. Staraniem dyrektora szkoły, uzyskano dla szkoły etat szczepowego.
● 1 września - pierwsze obchody Święta Szkoły.
● 29 listopada - grupa uczniów wyjechała na tygodniową wycieczkę do Związku Radzieckiego.
● Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursy Szkół Podstawowych pod hasłem „Młodość – Trzeźwość”.

1978
● Sierpień - oddanie trzech nowych klasopracowni do nauczania początkowego, które mieściły się na najwyższym piętrze nowego budynku szkoły.

1980
● Rozpoczęcie realizowania nowego programu nauczania pod kątem szkoły dziesięcioletniej.

1981
● 16 stycznia - pierwszy szkolny Bal Prymusa.

1984
● Pod kierunkiem nauczycielki Barbary Buch, odbył się szkolny konkurs wiedzy o Stanisławie Konarskim, który zakończył się trzydniową sesją naukową poświęconą osobie założyciela Collegium Nobilium. Był to pierwszy etap starań szkoły o uzyskanie sztandaru.

1985
● 30 września - po raz pierwszy obchodzono Święto Patrona Szkoły.

1987
● 8 stycznia - formalne złożenie prośby o przyznanie Szkole imienia Stanisława Konarskiego prawa do posiadania sztandaru.
● 24 października - uroczyste wręczenie nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie.

1988
● 20 września - szkołę odwiedziła Ewa Nowacka, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży.

1989
● Styczeń - zakup nowego telewizora i magnetowidu.
● 8 maja - zawiązanie Szkolnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został wybrany Marek Jurusik.
● Październik- sesja popularno-naukowa na temat: „II wojna światowa w Tarnowie”.

1990
● Czerwiec - nauczycielka Lilianna Mądro została uhonorowana odznaczeniem „Szkarłatnej Róży”, które przyznawała redakcja „Płomyka” tym nauczycielom, którzy cieszą się największa sympatią wśród uczniów.
● Sierpień - po kilkudziesięciu latach, do szkoły powróciło nauczanie religii.


1991
● 31 sierpnia - pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły Władysława Serwina.
● 26 sierpnia - obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Danuta Ciszek.
● 15 listopada- spotkanie z poetką Józefa Frysztakową.
● 24 listopada - szkoła organizuje kiermasz kwiatów, który kilkakrotnie powtarzano w następnych latach.
● 2 grudnia - pierwszy comiesięczny apel, którego celem było przedstawienie kar i nagród.0
● 29 listopada - wizyta warszawskiego Teatru Syrena ze spektaklem, zatytułowanym „Tu radio Korczak”.

1992
● 29 lutego - uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, które założył i prowadził nauczyciel Marek Jurusik.
● 2 marca - w szkole odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady matematycznej.
● 4 kwietnia- po raz pierwszy w dziejach szkoły zorganizowano sesje popularno-naukową na temat „Metody wychowania w zmieniającej się rzeczywistości”.
● 10 listopada - spotkanie uczniów z pisarzem Andrzejem Grabówskim.
● 11 grudnia - popularno-naukowa sesja na temat: „Jeśli chcesz wychować – pokochaj”.

1993
● 11 lutego - na konferencji nauczycielskiej podjęto uchwałę o współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się 14 grudnia 1992 roku.
● 22 kwietnia - nauczyciele włączają się do ogólnopolskiej akcji strajkowej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
● 5-7 maja - większość nauczycieli przystąpiła do strajku pracowników oświaty pod patronatem NSZZ „Solidarność”.
● 8 czerwca - w szkole odbyła się narada psychologów i pedagogów na temat: „Tworzenie szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz współpraca z samorządem terytorialnym w tym zakresie.

1994
● 1 stycznia - Szkoła Podstawowa nr 2 przeszła pod zarząd Rady Miejskiej w Tarnowie.
● 2 stycznia - uczniowie szkoły włączają się w obchody II Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• 19 marca - na terenie szkoły odbył się XVIII finał Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych.
● 19 maja - podczas I posiedzenia Dziecięcej Rady Miasta w Sali Lustrzanej, rzecznikiem praw ucznia został wybrany uczeń Szkoły imienia Stanisława Konarskiego Sebastian Olszówka.
● Wrzesień - z początkiem roku szkolnego utworzono klasę reedukacyjno-wychowawczą dla dzieci opóźnionych w nauce i wymagających specjalnej opieki. Podjęto również szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w szkole.
● Pod kierunkiem Marii Markiewicz-Klas opracowano nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
● Dzięki współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym, szkoła została włączona do grona Stowarzyszenia Szkół Twórczych.
● 19 września - dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego Czesława Skwarka został zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy "Gumniska". Oficjalnie rozpoczęcie działalności nastąpiło 24 września.
● Październik - inauguracja cyklu wykładów dla rodziców i nauczycieli, zatytułowanych: "Możesz pomóc swojemu dziecku i uczniowi". Program był realizowany do maja 1995 roku. - 18 października - decyzją Rady Pedagogicznej, powrócono do dawnej nazwy szkoły, w której przed imieniem patrona - Stanisława Konarskiego umieszczano wyraz: ..ksiądz" dla podkreślenia, iż był on osoba duchowną. Zmianę wprowadzono we wszystkich dokumentach i pieczątkach.
● 21 października - pierwsze zebranie Koła Misyjnego, które utworzyła katechetka Teresa Owczarz.

1995
● 8 stycznia - uczniowie Szkoły zebrali dwadzieścia pięć milionów złotych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co było jedną z największych sum zebranych w całym regionie.
● Kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 1992 roku w nowej szkole: wymiana stolarki okiennej, modernizacja oświetlenia, naprawa dachu.
● 21 marca - podsumowanie konkursu rozpisanego w tarnowskich szkołach pod nazwą "Dzieci Dzieciom". Uczniowie zebrali najwyższa kwotę - 8 263 100 złotych.
● 25 marca - szkoła była gospodarzem eliminacji rejonowych, a 1 kwietnia eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy o ruchu drogowym.
● 25 kwietnia - rejonowe eliminacje XX Konkursu Technicznego.
● Kwiecień - ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Bez Tytułu", redagowanej przez uczniów pod opieką nauczycielek: Marii Markiewicz-Klas i Magdaleny Rzepki.
● 27 kwietnia - w szkole odbyła się sesja dla nauczycieli, rodziców i katechetów: Rola i zadania szkoły w zdrowym wychowaniu dzieci i młodzieży.
● 21 czerwca - włamanie do szkoły. Skradziono telewizor i magnetowid.
● 28 września - zredagowano siedem zasad wychowawczych szkoły, zebranych w dokumencie: "Jesteśmy cząstką w zespole". W redagowaniu poszczególnych punktów brali udział uczniowie i nauczyciele.
● 18 października - szkoła gościła uczestników konferencji metodycznej.

1996
● 3-4 stycznia - dwudniowa konferencja szkoleniowa na temat "Komunikacja międzyosobowa".
● 7 stycznia - w czwartej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie szkoły stanowili najliczniejsza grupę wolontariuszy w Tarnowie.
● Luty - ukazuje się nowe pismo szkolne: "Słowa Naszych Uczniów".
● 21 czerwca - w konkursie na stanowisko dyrektora Danuta Ciszek nie uzyskała wymaganej ilości głosów, które umożliwiłyby jej dalsze kierowanie placówką. Wyznaczenie nowego dyrektora pozostawało w gestii Zarządu Miasta.
● 29 czerwca - siatkarze szkoły pod kierunkiem Czesława Skwarka zdobyli pierwsze miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Makroregionu Małopolska w Iwoniczu-Zdroju.
● 26 sierpnia - Zarząd Miasta zaproponował kandydaturę Zofii Soboń na stanowisko dyrektora, którą Rada Pedagogiczna zaaprobowała.

1997
● Styczeń - uczennice Szkoły imienia Stanisława Konarskiego - Monika Kulig i Elżbieta Dyrla - zwyciężyły w VII Wojewódzkim Konkursie Astronomiczno-Astronautycznym.

1995
● 23 marca - drużyna siatkarzy pod kierunkiem Czesława Skwarka zwyciężyła w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce.
● 22 czerwca - w konkursie "Oczytany Małolat", który został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie dwa pierwsze miejsca zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Dominika Kuffner i Małgorzata Śrutek.

1999
● 1 września 1999 – w wyniku reformy systemu oświaty i wprowadzenia 3-letnich gimnazjów nasza szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową.
● 30 września - święto Patrona Szkoły - inauguracja obchodów stulecia istnienia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, ślubowanie uczniów klas pierwszych.
● 10 listopada - szkolna drużyna siatkarzy uczestniczy w turnieju z okazji Święta Niepodległości.
● Listopad - w ramach obchodów jubileuszu stulecia szkoły rozpoczęły się konkursy międzyklasowe. W konkursie plastycznym „Moja szkoła” udział wzięli uczniowie klas I-III, zaś „Moja szkoła za sto lat” - uczniowie klas czwartych. Klasy piąte rywalizowały w konkursie na makietę szkoły, szóste przygotowywały albumy o Stanisławie Konarskim. Ponadto rozpisano konkursy na fotoreportaż, zatytułowany „Życie szkoły”, a także na logo szkoły. Rozstrzygnięcie poszczególnych konkursów nastąpiło w marcu 2000 roku.
● 1 grudnia – odeszła ze stanowiska dyrektora szkoły Zofia Soboń. Funkcję dyrektora objęła dotychczasowa wicedyrektor Wiesława Link.
● Grudzień - szkolny konkurs ortograficzny, który został podzielony na dwa etapy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2000 roku.

2000
● Styczeń - turniej o Puchar Dyrektora Szkoły nr 2, w którym prócz szkolnej reprezentacji uczestniczyły drużyny z Brzeska, Krakowa i Gorlic.
● 1 kwietnia - szkolne koło PTSM zorganizowało XI Grę Terenową po Tarnowie: "Szlakiem tarnowskich legend".
● 14 kwietnia- uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie wiedzy o Stanisławie Konarskim i jego epoce.
● 26 kwietnia - szkolny konkurs ekologiczny.
● 28 kwietnia - w ramach obchodów Dnia Ziemi, uczniowie zasadzili kilka drzewek wokół szkoły, a wśród nich - dąb, który otrzymał imię "Hieronim", mający być pamiątką setnego jubileuszu istnienia szkoły. Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Wiesława Link zakopała w ziemi butelkę, w której wnętrzu umieszczono "na wieczną rzeczy pamiątkę" spis uczniów szkoły.
- Kwiecień- w ramach Dni Olimpijczyka zorganizowano w szkole turniej piłki siatkowej.
● 1 maja – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Zofia Drwal, wicedyrektorem jest Wiesława Link.
● 30 maja - klasy drugie i trzecie uczestniczyły w konkursie wiedzy o mieście i szkole.
● Maj - wojewódzki turniej piłki siatkowej z okazji jubileuszu szkoły.
● 8 czerwca - uroczyste zakończenie obchodów stulecia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.
● 1 września – funkcję wicedyrektora zaczyna pełnić Zofia Pyrek, kierownik świetlicy to Teresa Sacha.
● 29 września – Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2000/2001 ogłosił Rokiem Księdza Stanisława Konarskiego w trzechsetną rocznicę urodzin zasłużonego reformatora szkolnictwa. Jako szkoła nosząca imię Konarskiego jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy w Święto Patrona Szkoły.
● 21 listopada – w ramach obchodów 300-lecia urodzin Konarskiego szkolna delegacja nauczycieli i uczniów wyjechała do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach na spotkanie przedstawicieli szkół podstawowych, którym patronuje Stanisław Konarski. Uroczystościom towarzyszyła sesja popularnonaukowa poświęcona aspektom działalności Stanisława Konarskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. VI b Joanna Kosałka, która wygłosiła referat „Rzetelnej nauki ciągle nam potrzeba – reforma nauczania w szkołach pijarskich”.
● Listopad – uczniowie uczęszczający na zajęcia koła plastycznego świetlicy szkolnej wzięli udział w XI Konkursie Plastycznym „Szopka bożonarodzeniowa” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Tarnowie. Wyróżnione prace Dominiki Najdały, Natalii Michoń i Martyny Kani znalazły się na wystawie szopek bożonarodzeniowych w kościele Księży Filipinów.
● Grudzień – uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami przeprowadzili zbiórkę zabawek, które przekazali wychowankom Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia w Tarnowie.
● 14 grudnia – uczniowie z kl. VI b wraz z polonistką Magdaleną Rzepką gościli w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie. W Roku Księdza Stanisława Konarskiego zaprezentowali uczniom SP 18 referat o historii naszej szkoły, jej tradycjach, obchodach 100-lecia powstania, przedstawili inscenizację „Kto to taki Stanisław Konarski?”.
● Grudzień – jasełka przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: M. Rzepki, E. Oleksy, A. Michoń zostały zaprezentowane szkolnej społeczności, rodzicom uczniów, członkom Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” w Sali Lustrzanej oraz w świetlicy profilaktycznej przy parafii Trójcy Przenajświętszej na Terlikówce.


2001
● 18 stycznia - w Roku Księdza Stanisława Konarskiego zorganizowaliśmy konkurs dla uczniów szkół podstawowych miasta Tarnowa pt. „Stanisław Konarski i jego epoka”, w którym wzięło udział 8 szkół.
● Luty – podczas ferii zimowych zostały wymalowane ściany w świetlicy szkolnej.
● 26 kwietnia – I Gra Terenowa „Wędrówka po starym Tarnowie” przeprowadzona przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne oraz Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczycieli Lucyny Jurusik i Marka Jurusika.
● Maj – zrealizowano ogólnoszkolny projekt edukacyjny „Kolorowe krainy” propagujący poprzez zabawę walory zdrowej żywności i racjonalnego odżywiania. Różnym atrakcjom projektu towarzyszyły: wystawa „Od ziarenka do bochenka”, pokaz mody z surowców wtórnych, turniej wiedzy ekologicznej.
● 5 czerwca – odbył się finał wielomiesięcznego projektu edukacyjnego realizowanego w kl. I-III „A jako to drzewiej na tarnowskim Rynku bywało”. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie poznawali historię swojego miasta, życie i tradycje dawnych mieszkańców.
● Lipiec-sierpień – dzięki funduszom z Zarządu Miasta podczas wakacji odnowiono salę gimnastyczną, położono nowy parkiet i oznaczono go zgodnie z wymogami zajęć sportowych. W sali gimnastycznej i „przewiązce” łączącej halę z budynkiem szkolnym wymieniono stare okna. Ze środków własnych szkoły opłacono montaż siatki ochraniającej okna sali gimnastycznej.
● Lipiec-sierpień - podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzono częściowy remont kuchni, naprawiono dach na nowym budynku szkoły, odnowiono sale nr 48 i 40, którą przeznaczono na lekcje techniki.
● Wrzesień – zakupiono nowe stoliki i krzesła do sali komputerowej. Zapewniono w szkole dostęp do internetu, z którego korzysta sekretariat i księgowość. Dostępne dla uczniów 4 komputery służą głównie szóstoklasistom podczas lekcji informatyki.
● 28 września – podczas Święta Patrona Szkoły uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę wieloletnią wicedyrektor i dyrektor szkoły Wiesławę Link.
● Wrzesień – z okazji uroczystości kończącej obchody Roku Księdza Stanisława Konarskiego uczniowie kl. VI a wraz z wychowawczynią Marią Dudek ufundowali pamiątkową tabliczkę, którą następnie umieszczono obok dębu Hieronim zasadzonego przed frontem starego budynku szkoły 28 kwietnia 2000 r. podczas obchodów 100-lecia szkoły.
● 5 października – dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie brali udział w nabożeństwie w kościele pw. Archanioła Gabriela w związku z uroczystościami Nawiedzenie Parafii Matki Bożej Szkaplerznej przez Maryję w Kopii Obrazu Jasnogórskiego.
● Październik – wyposażenie sąsiadującego z salą gimnastyczną pokoju higienistki przeniesiono do gabinetu stomatologa. Dotychczasowy gabinet pielęgniarki odnowiono i przeznaczono na kantorek dla nauczycieli wychowania fizycznego, umieszczono w nim część sprzętu sportowego, wyeksponowano puchary i odznaczenia uczniów.
● Październik – uczniowie w obecności dyrekcji szkoły pożegnali odchodzącą na emeryturę wieloletnią bibliotekarkę Alicję Mazur.

 

2002
● 5 stycznia – odbyła się edukacyjno-widowiskowa prezentacja finału projektu „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w naszym regionie” realizowanego w szkole przez kilka tygodni z inicjatywy polonistki Magdaleny Rzepki. Pokaz docenili goszczący tego dnia w Dwójce przedstawiciele tarnowskich władz: wiceprezydent Jacek Łabno, członek Zarządu Miasta Stanisław Podkościelny oraz starszy wizytator Józef Lewicki.
● Styczeń – uczniowie koła teatralnego oraz zespół kolędniczy, na zaproszenie Rady Osiedla Gumniska-Zabłocie, gościli w Pałacu Ślubów na spotkaniu opłatkowym dla seniorów. Zaprezentowali barwne widowisko dotyczące bożonarodzeniowych tradycji.
● Styczeń – początek roku upłynął pod znakiem remontów kilku sal lekcyjnych. Sale 57, 58 i 59 zostały wymalowane przez rodziców uczących się tam uczniów. Dodatkowo w sali 59 wymieniono wykładzinę podłogową, do sal 49 i 58 zakupiono komplety ławek. Sale 58 i 59 wyposażono w najnowszy sprzęt RTV, w sali 50 naprawiono i odnowiono segment. Szkoła wiele zawdzięcza rodzicom, którzy byli głównymi sponsorami lub wykonawcami robót.
● 19 lutego – odbył się finał akcji „Czysty i bezpieczny Tarnów” realizowanej w szkole przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Ireneusza Ziembę i Piotra Zygadłę. Zakończenie zajęć połączono z akademią dla wszystkich dzieci, które obejrzały inscenizację bajki profilaktycznej pt. „Cukierki”. Zastępca komendanta Straży Miejskiej Kazimierz Żak wyróżniającym się uczestnikom kursu wręczył ponad sto nagród książkowych ufundowanych przez Wydział Edukacji i Sportu tarnowskiego magistratu.
● Luty – nauczycielka muzyki Ewa Surowiec po raz kolejny zorganizowała lubianą przez uczniów zabawę muzyczną MINIPLAYBACK SHOW. Uczestnicy podczas występów naśladowali znane gwiazdy muzyki.
● 13 marca – obchodzono 20-lecie działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, którego opiekunami są L. i M Jurusikowie. Na uroczystości gościli dyr. szkoły Z. Drwal, wicedyr. Z. Pyrek, kierowniczka Schroniska Młodzieżowego M. Stańczyk, ks. W. Pachota i przewodnicy turystyczni.
● 22 marca – odbył się I Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych pod hasłem „W krainie przyjaźni i przyjaciół”, którego inicjatorką była dyr. Szkoły Z. Drwal. Organizatorki konkursu i autorki zadań to polonistki Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy. W pierwszej edycji naszego autorskiego konkursu wzięło udział 61 uczniów z 12 tarnowskich szkół.
● 20 kwietnia – gościliśmy w szkole pisarza, poetę i satyryka Andrzeja Grabowskiego. Pisarz prezentował swoje nowe książki, czytał ich fragmenty i opowiadał słuchaczom o swojej twórczości.
● 21 kwietnia – uczniowie brali udział w imprezie podsumowującej działania projektu związanego z obchodami Dnia Ziemi.
● 23 kwietnia – odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów kl. III, najlepsi mali poloniści wzięli udział w Wielkim Dyktandzie.
● Maj – uczniowie klas V b i V c z nauczycielami M. Rzepką, E. Oleksy i M. Jurusikiem wyjechali na zajęcia zielonej szkoły do Krynicy Zdroju, klasa IV b z wych. M. Kwolek oraz V a z wych. E. Popiel spędzały zieloną szkołę w Murzasichlu, natomiast klasy VI a i VI b z wychowawczyniami M. Markiewicz-Klas i M. Dudek - w Piwnicznej Zdroju.
● 23 maja – byliśmy gospodarzami Małego Konkursu Polonistycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa zorganizowanego przez Tarnowski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. W konkursie wzięli udział trzecioklasiści z 11 tarnowskich szkół. Zwyciężczynią konkursu została uczennica naszej szkoły Weronika Błaż z kl. III c, którą do konkursu przygotowywała Barbara Smorczewska.
● 25 maja – odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w którym brały udział dzieci z klas I-III oraz dzieci przedszkolne. Od początku roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach w ramach edukacji prozdrowotnej promującej zdrowy styl życia i troskę o środowisko.
● 28 maja – uczestnicy koła plastycznego prowadzonego przez Barbarę Smorczewską zostali zaproszeni do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Romanowicza na wernisaż ich około 130 prac wykonanych różnymi technikami. Wystawa zdobyła uznanie, mali artyści zostali nagrodzeni słodyczami, a ich prace podziwiali czytelnicy odwiedzający bibliotekę.
● 21 czerwca – pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę bibliotekarkę Urszulę Srogę, a także ks. Władysława Pachotę, który z powodu licznych obowiązków związanych z duszpasterstwem i prowadzeniem chóru Puellae Orantes zrezygnował z nauczania religii w naszej szkole.
● Lipiec-sierpień – w czasie wakacji odnowiono sale nr 60 i nr 6 – prace remontowe wykonał, dużym nakładem własnej pracy i wykorzystując środki szkoły, konserwator Jan Szegda. Dzięki funduszom uzyskanym od władz miasta zostały wymienione drewniane okna na parterze oraz pierwszym piętrze nowego budynku.
● 12-23 sierpnia – odbywały się zajęcia półkolonii letniej w ramach akcji „Lato w mieście”.
● 16-19 sierpnia – wielu naszych uczniów i ich rodziców wyruszyło na krakowskie Błonia na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, który przybył do rodzinnego kraju już po raz dziewiąty.
● 2 września – inauguracji roku szkolnego towarzyszyła wizyta wiceprezydenta Tarnowa Jacka Łabny. Gość poinformował o objęciu szkół rządowym programem „Wyprawka szkolna”, dzięki któremu będą fundusze na zakup podręczników, plecaków i przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów pochodzących z ubogich rodzin.
● 12 września – dyrektor szkoły Z. Drwal, kierownik świetlicy Teresa Sacha oraz grupa uczniów – uczestników tegorocznej półkolonii wzięła udział w spotkaniu z prezydentem Tarnowa Józefem Rojkiem, który podsumował akcję „Lato w Mieście” i złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację zadań półkolonii.
● 20 września – włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata” pod hasłem „Recykling – to się nam opłaca”.
● 30 września – po uroczystości ślubowania i pasowania pierwszoklasistów najmłodsi uczniowie zostali uwiecznieni na zdjęciach wykonanych przez fotografa z „Dziennika Polskiego”. Swoje pamiątkowe zdjęcia uczniowie mogli obejrzeć na stronie gazety.
● 6 listopada – po raz drugi odbył się zainicjowany przez nauczycielkę muzyki Ewę Surowiec Przegląd Talentów Artystycznych naszej szkoły. Uzdolnieni muzycznie uczniowie prezentowali śpiew oraz grę na instrumentach, a zespół wokalno-taneczny „Różowe nutki” zaprezentował się w tańcach.
● 5 grudnia – w świetlicy, po dwóch miesiącach realizacji, nastąpił finał projektu edukacyjnego „Kiedy liliowe wrzosy zakwitną – już jesień” poświęconego znaczeniu jesieni w przyrodzie i kulturze. Projekt opracowały i zrealizowały z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w świetlicy: Teresa Sacha – kierownik, Alina Michoń, Joanna Nadolnik, Urszula Migała.

 

2003
● 11 stycznia – uczniowie kl. II a pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Stec wystawili w Pałacu Ślubów widowisko „W dzień Bożego Narodzenia”, które obejrzeli seniorzy naszego regionu, przedstawiciele Rady Osiedla Gumniska-Zabłocie i Urzędu Miasta.
● Styczeń – grupa uczniów z klas III-VI spędzała zajęcia białej szkoły w Poroninie. Wyjazd zorganizowały nauczycielki: Maria Markiewicz-Klas i Grażyna Łozińska.
● 20 stycznia – zakończyły się trwające w szkole praktyki śródroczne dla studentów II roku polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Przez trzy miesiące – od 28 października 2002 r. - Dwójka była szkołą ćwiczeń dla 22 adeptów zawodu nauczycielskiego. Opiekę nad studentami pełniły polonistki: Ewa Oleksy oraz Maria Dudek.
● Luty - trzecioklasiści pod opieką wychowawczyń: Małgorzaty Pamuły i Doroty Wójcik uczestniczyli w zajęciach białej szkoły w Piwnicznej.
● 27 lutego – odbył się II Międzyszkolny Konkurs Literacki, na który przybyło ponad 60 uczestników z niemal wszystkich tarnowskich szkół podstawowych. Druga edycja konkursu nosiła tytuł „To się czyta w Europie!”. Konkurs przygotowały polonistki Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy.
● Marzec – w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy oraz Urząd Miasta Tarnowa drużyna dziewcząt zdobyła I i III miejsce, uzyskała awans do półfinału Mistrzostw Województwa Małopolskiego, gdzie zajęła I miejsce, awansując do finału wojewódzkiego. Tam uzyskała VI miejsce. Chłopcy w mistrzostwach Tarnowa zdobyli I i II miejsce, w półfinałach – II miejsce.
● 25 kwietnia – pokaz efektów kilkumiesięcznych działań w ramach ogólnoszkolnego projektu „Moja ojczyzna w Europie – Europa w mojej szkole”. Projekt poprzez integrację międzyprzedmiotową i aktywizujące metody pracy umożliwił zrealizowanie tzw. edukacji europejskiej ważnej w polskiej szkole, odkąd nasze państwo rozpoczęło starania o integrację z Unią Europejską.
● 5 maja – patriotyczna uroczystość i wystawa w 212. w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
● 6 maja – w konkursie plastycznym „Węgierskie ślady w moim mieście” oraz „Zapraszam do Tarnowa” zorganizowanym przez oddział Towarzystwa Przyjaciół Węgier i Przedszkole nr 17 odnieśli sukces uczniowie z kl. Ia i koła plastycznego prowadzonego przez Barbarę Smorczewską. Dzieci zdobyły wśród tarnowskich szkół I [Dominik Jurczak] i III miejsce [Klaudia Cholewa] oraz wyróżnienie [Radosław Kubiński], nagrody odebrały z rąk konsula Republiki Węgierskiej Istvana Kovacsa i wiceprezydenta Tarnowa A. Sasaka.
● 24 maja – odbył się pierwszy rodzinny festyn pod hasłem „Bawmy się razem”. Z bogatej oferty festynu korzystali uczniowie, ich rodziny oraz przedszkolaki z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 13. Podczas festynu zakończono działania projektu edukacyjnego dla klas I-III „Akademia Misia Ratownika”. Festyn przyniósł też wymierne korzyści w postaci zebranej dużej kwoty pieniędzy, którą przeznaczono na m.in. wymalowanie najbardziej zniszczonych szkolnych pomieszczeń nieodnawianych od wielu lat z powodu braku środków.
● Czerwiec – uczennica kl. III Dominika Pamuła zajęła III miejsce w kategorii klas I-III szkół podstawowych w województwie małopolskim w konkursie „Listy do Ojca Świętego Jana Pawła II na 25-lecie pontyfikatu” organizowanym przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
● Czerwiec – podtrzymując wieloletnią tradycję pozostawiania przez absolwentów daru dla szkoły, który ma służyć kolejnym rocznikom wychowanków, rodzice kończących szkołę tegorocznych szóstoklasistów sfinansowali odnowienie ścian oraz stolarki okiennej w dwóch klasopracowniach - nr 1 i nr 14. Wszystkie prace remontowe wykonała grupa więźniów z Tarnowskiego Zakładu Karnego od lat pełniącego rolę tzw. instytucji opiekuńczej wobec naszej szkoły.
● 7 i 8 czerwca – w całej Polsce uczestniczyliśmy w historycznym wydarzeniu – wszyscy mający prawo głosowania w ogólnonarodowym referendum mogli wypowiedzieć się na temat ratyfikacji traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Budynek szkoły stał się lokalem referendalnym, a przewodniczącą komisji była kierowniczka świetlicy Teresa Sacha.
● 18 czerwca – po wieloletniej pracy odeszła na emeryturę nauczycielka wychowania fizycznego Ewa Kleszcz. Pożegnano także przechodzącą do pracy w innej szkole siostrę Agatę Trzaskę.
● 30 września – tradycyjne Święto Patrona Szkoły połączono z bogatym szkolnym ceremoniałem. Nagrodzono uczniów kl. III c pucharem przechodnim dyrektora szkoły za najlepsze prace w konkursie literacko-plastycznym „Moja szkoła”.
● 16 października – nastąpiło uhonorowanie obchodów 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II inscenizacją „Co mogę ofiarować papieżowi?” przygotowaną przez uczniów klas starszych pod kierunkiem siostry Ewy Wójcik.
● Październik – uczniowie kl. Ia i IIa pod opieką Małgorzaty Pamuły i Barbary Smorczewskiej przygotowały imprezę o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pt. „W naszej spiżarni”.
● Listopad – odbył się finał projektu edukacyjnego pt. „W deszczowym rytmie” realizowanego w kl. I-III pod kierunkiem wychowawców.

 

2004
● „Odlotowa Dwójka” to gazetka wydawana w naszej szkole od roku szkolnego 2003/2004. Redagowana jest przez uczniów klas IV-VI w ramach zajęć koła dziennikarskiego, które pracuje pod kierunkiem polonistki Magdaleny Rzepki.
● 11 marca – odbył się III Międzyszkolny Konkurs Literacki angażujący naszych uczniów z kilkunastu tarnowskich szkół podstawowych, w tym roku w liczbie 70. Przebiegał pod hasłem: „Kornel Makuszyński – pisarz ze słońcem w herbie”, a zadania opracowały polonistki z naszej szkoły.
● Marzec - wraz z 1000 innych polskich szkół włączyliśmy się do realizacji projektu Dzień Wiosny w Europie 2004 będącego inicjatywą EuropeanSchoolnet promującą poznawanie Unii Europejskiej i dyskusję o jej rozszerzeniu. Nasi uczniowie dzięki przedsięwzięciu „Kandydaci do Unii Europejskiej – poznajemy się dzięki pocztówkom” nawiązali korespondencję z europejskimi rówieśnikami z kilkunastu krajów. Dzięki zaangażowaniu się w ten projekt otrzymaliśmy certyfikat „Certificate of participation – Spring Day in Europe 2004”, który przesłano nam drogą internetową z Komisji Europejskiej w Brukseli.
● 16 kwietnia – oglądaliśmy finał realizowanego w kl. I-III projektu edukacyjnego pt. „W świecie bajek i baśni”. W ten sposób szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Każda klasa przygotowała inscenizację fragmentów wybranej baśni. W teatrze wszystkie dzieci obejrzały przedstawienie „Nazywam się Pinokio”, przyglądały się też pracy aktorów, urządzeniu teatru i scenografii. Swoją znajomość baśni mogły sprawdzić podczas konkursów: szkolnego – zorganizowanego przez bibliotekę szkolną, oraz międzyszkolnego – przeprowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną – w którym zdobyły kilka wyróżnień. Przedstawiciel Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej na ręce dyrektor szkoły Zofii Drwal przekazał uczniom w prezencie nowy zestaw komputerowy do szkolnej pracowni informatycznej.
● 22 kwietnia - odbyła się w szkole XVI Gra Terenowa po Tarnowie, w której młodzież
szkół podstawowych z Tarnowa i okolicy wędrowała „Szlakiem martyrologii narodu polskiego w naszym mieście”. Impreza odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunów SKKT, przewodnika PTTK A. Smagacz oraz dzięki pomocy sponsorów: Urzędu Miasta Tarnowa i Samorządowemu Centrum Edukacji.
● 29 maja - po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowaliśmy Festiwal Nauki pod hasłem „Zrozumieć świat”. Na festiwal złożyły się trzy prezentacje: humanistyczna pt. „Tarnów w legendzie i historii”, matematyczna pt. „Zakręcone bryły – czyli wszystko, co wiemy o figurach obrotowych”, przyrodnicza pt. „Od ziarenka do bochenka, czyli historia chleba”. Uczniowie kl. I a i I c pod kierunkiem wychowawców przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „Zielona łączka”. Wychowankowie świetlicy przedstawili inscenizację wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima. Na terenie szkoły urządzone zostały liczne ekspozycje prac uczniów, m.in.: plansze, plakaty, baśnie, prace przyrodnicze – zielniki, albumy, fotografie; prace o tematyce historycznej, kącik regionalny, wystawa pt. „Wielcy tarnowianie” przygotowana przez bibliotekę szkolną. Podczas festiwalu został zaprezentowany najnowszy nr gazetki szkolnej „Odlotowa Dwójka”. Uczestnikami festiwalu nauki byli uczniowie szkoły oraz ich rodziny. Gościliśmy również przedstawicieli władz lokalnych, radnych miejskich oraz dziennikarzy lokalnej prasy, radia i telewizji kablowej.
● 29 maja - odbył się w szkole wernisaż malarstwa uczennic klasy V c pt. „Pokażę ci mój świat”. Swoje prace przedstawiały: Aleksandra Bernaś, Dominika Flesza, Dominika Najdała, Martyna Kania, Monika Jurczak i Katarzyna Łucarz. Młode malarki rozwijają swoje zdolności pod kierunkiem Barbary Smorczewskiej, nauczycielki plastyki i organizatorki wystawy.
● Czerwiec – w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyliśmy w II edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Szkoła z klasą” zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą, fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Pomyślnie wykonaliśmy wszystkie zadania i weszliśmy do grupy 4560 laureatów mogących się pochwalić tytułem „Szkoła z klasą”.
● Lipiec-sierpień - wymalowano korytarz i klatkę schodową na pierwszym piętrze w nowym budynku szkoły, w szatni wyłożono ściany wodoodpornymi płytami. Rodzice uczniów kl. V c sfinansowali przeprowadzone w sali nr 7 prace remontowe, wsparcia w tym zakresie udzieliła też dyrekcja ze środków wypracowanych przez szkołę.
● 1 września – w efekcie zmian strukturalnych w tarnowskiej oświacie mogliśmy utworzyć tylko dwie prawie 30-osobowe klasy pierwsze i byliśmy zobowiązani rozwiązać jeden oddział klas trzecich, dzieci z tej klasy dołączyły do pozostałych zespołów trzecioklasistów. Problem małej liczby uczniów wynika z utrzymującego się niżu demograficznego, a także migracji wielu rodzin w poszukiwaniu pracy.
● 30 września - podczas uroczystego poranka z okazji Święto Patrona Szkoły uczniowie klas szóstych przypomnieli wszystkim postać Stanisława Konarskiego, a także zaprezentowali zabawną i pouczającą inscenizację o znakach interpunkcyjnych, przygotowaną pod kierunkiem polonistki Marii Dudek.
● Wrzesień – od tego roku szkolnego uczniowie będą odbywać lekcje informatyki nie jak dotychczas w sali 39, ale w przestronnej sali nr 40, do której przeniesiono komputery, stoliki oraz krzesła.
● 12 października – Lucyna Jurusik [koordynatorka szkolnych działań akcji „Szkoła z klasą”] oraz Małgorzata Pamuła [przewodnicząca jednego z zespołów zadaniowych tej akcji] uczestniczyły w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w uroczystości podsumowania II edycji akcji „Szkoła z klasą”, podczas której z rąk prezydenta państwa Aleksandra Kwaśniewskiego odebrały certyfikat potwierdzający nadany nam tytuł - „Szkoła z klasą”.
● 14 października – z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali dla nauczycieli i pracowników szkoły niespodziankę w postaci koncertu życzeń, na który złożyły się tańce, gra na instrumentach i śpiew.
● 15 października – w godzinach popołudniowych niemal całe grono pedagogiczne i pracownicy administracji i obsługi szkoły wyjechali na wycieczkę poznawczą i integracyjną do Pragi. Przewodnikami wyprawy byli: ks. Kazimierz Talarek i Marek Popiel.
● Październik – z okazji inauguracji sportowego roku szkolnego przeprowadzony został turniej minisiatkówki. W rozgrywkach wzięło udział 50 adeptów tej dyscypliny sportu z kl. IV-VI.
● 30 października – odbył się w szkole Memoriał Piłki Siatkowej im. Prof. Alojzego Skrzypka, w którym brała udział tzw. drużyna sztandarowa w większości złożona z naszych absolwentów. Pokonali utytułowane trzecioligowe drużyny z województwa małopolskiego. Za najlepszego zawodnika uznano Jacka Fedorczaka – absolwenta Dwójki.
● 5 listopada – finał projektu edukacyjnego „Barwy i kształty jesieni w twórczości dziecięcej” - realizowanego od września w kl. I-III oraz w niektórych klasach starszych - przybrał formę niezwykłej wystawy prezentującej kompozycje przestrzenne wykonane z różnych materiałów rozmaitymi technikami.
● 10 listopada - w uroczystej akademii w przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klas V c i V b, pod kierunkiem Magdaleny Rzepki, zaprezentowali ciekawą inscenizację pokazującą dzieje naszej Ojczyzny związane z utratą i odzyskaniem niepodległości. Całości dopełniały pieśni w wykonaniu szkolnego chóru pod dyrekcją Ewy Surowiec.
● 24 listopada - odbył się konkurs recytatorski pt. „Barwy jesieni” zorganizowany przez polonistki Ewę Oleksy i Magdalenę Rzepkę. Wzięło w nim udział 46 uczniów z klas III-VI.
● 11 grudnia, sobota – w szkole odbył się kiermasz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Wzięli w nim udział wszyscy nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami. Główne koordynatorki przedsięwzięcia to Małgorzata Pamuła i Barbara Smorczewska. Kiermasz oferował świąteczne stroiki, kartki, ozdoby choinkowe, kalendarze, szopki, książki oraz przygotowane przez rodziców ciasta. Na stoisku ekologicznym prezentowano potrawy na stół wigilijny. Dziewczynki ze starszych klas zorganizowały minikawiarenkę. Główną atrakcją imprezy była loteria fantowa dla dzieci. Kiermasz miał piękną oprawę artystyczną, na którą składała się świąteczna muzyka oraz śpiew szkolnego chóru. Celem kiermaszu było zebranie pieniędzy na potrzeby szkoły.
● Grudzień - Uczniowski Klub Sportowy zorganizował turniej minisiatkówki „Mikołajki 2004”. W trwających cztery dni rozgrywkach uczestniczyło ponad stu młodych zawodników.
● 23 grudnia – trener Czesław Skwarek wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym został wyróżniony przez prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia za realizację projektu „Europejski Rok Edukacji poprzez Sport EYES 2004”.
● Grudzień – nasze Szkolne Koło PCK liczy 36 członków. Z okazji mikołajek koło przeprowadziło zbiórkę słodyczy, odzieży, przyborów szkolnych i zabawek dla dzieci potrzebujących i wychowanków Domu Dziecka. Wystosowano do wszystkich uczniów telegram mówiący o konieczności poszanowania chleba i przygotowano pojemnik na jego resztki. Szkolne koło PCK zorganizowało zbiórkę pieniędzy pochodzących wyłącznie z własnych oszczędności; zebraną kwitę 256 zł 72 gr przekazano dla dzieci w Azji poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi.

 

2005
● 27 stycznia - ponad połowa uczniów szkoły spędziła noc 250 metrów pod ziemią – w Komorze Ważyn w Kopalni Soli w Bochni, by korzystać z leczniczych właściwości tego miejsca. Dzieci zwiedzały kopalnię, jechały podziemną kolejką, uczestniczyły w zajęciach sportowych, dyskotece, konkursie karaoke.
● Luty – nauczyciel wychowania fizycznego i trener, założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Czesław Skwarek został uhonorowany nagrodą „Solidarni w sporcie” przyznawaną przez Małopolską Solidarność.
● 10 kwietnia – uczennica z klasy VI c Weronika Błaż została zwyciężczynią III edycji Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „Matematyczny spacer ścieżkami przyrody” dla uczniów szkół podstawowych. Weronika została również finalistką tegorocznej edycji Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.
● 14 kwietnia – po raz czwarty zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs Literacki, który na stałe wpisał się już w pracę naszej szkoły. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Uhonorowani Andersenowskim laurem” i nawiązywała do trwającego Roku Andersena, ogłoszonego w związku z 200. rocznicą urodzin i 130. rocznicą śmierci pisarza. Drużyna z naszej szkoły zdobyła w konkursie III miejsce. Zadania konkursowe przygotowały: Ewa Oleksy, Magdalena Rzepka i Maria Dudek.
● 29 kwietnia – podczas uroczystości z okazji Dnia Ziemi ogłoszono wyniki 9 konkursów przyrodniczych, w których brała udział większość uczniów. Były to konkursy: wiedzy ekologicznej, na zielnik, na album pt. „Chrońmy piękną tarnowską przyrodę”, literacki (utwór o tematyce przyrodniczej), fotograficzny pt. „Najpiękniejsze miejsca Ziemi Tarnowskiej”, plastyczny, konkurs wiedzy pt. „Czy znasz swój kraj, czy znasz Europę?”, konkurs czystości w klasach oraz konkurs „Zbieramy makulaturę”. Nagrody i wyróżnienia trafiły do około 80 uczniów. W części artystycznej znalazły się m.in. inscenizacje, tańce, śpiew oraz prezentacja utworów literackich nagrodzonych w konkursie. Nad całością czuwały uczące przyrody: Maria Markiewicz-Klas i Wanda Długosz.
● 15 maja - drużyna MUKS „Sokół-Gumniska” przy naszej szkole zdobyła w Krakowie I miejsca i Puchar Konstytucji 3 Maja w minisiatkówce chłopców. W turnieju startowały 24 drużyny z całego województwa małopolskiego. Organizatorem był Małopolski Związek Piłki Siatkowej.
● 18 maja - w dniu 85. urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II podczas uroczystego apelu wspominaliśmy w szkole zmarłego niedawno Papieża-Polaka.
● 20 maja - uczennica kl. III a Monika Piekielniak zajęła III miejsce na Międzyszkolnej Olimpiadzie Polonistycznej pod hasłem „Czy znasz baśnie Hansa Christiana Andersena?” zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Tarnowie w ramach obchodów Roku Andersena.
● 29 maja - kilkunastu nauczycieli naszej szkoły znalazło się w grupie pielgrzymkowo-wycieczkowej, która z ks. Kazimierzem Talarkiem jako przewodnikiem udała się na Litwę.
● Czerwiec – na parterze szkoły powstała wystawa podsumowująca pracę naszej placówki w bieżącym roku szkolnym. Znalazły się na niej zdjęcia z najważniejszych imprez, prace plastyczne dzieci z kółka plastycznego oraz z kl. I-VI, dyplomy zdobyte przez uczniów w konkursach i turniejach.
● 1 września – oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego dokonał goszczący w szkole wiceprezydent Tarnowa Andrzej Sasak. Dyr. Zofia Drwal przypomniała o przypadającej we wrześniu tego roku ważnej rocznicy - 100-lecia oddania do użytku budynku, w którym do dziś mieści się tzw. „stara szkoła”.
● 3 października – obchodzona była uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona ze ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. Świętowano także setną rocznicę oddania do użytku budynku tzw. „starej szkoły”. W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty Józef Lewicki, radny miasta Tarnowa Antoni Sypek, przedstawiciele Rady Osiedla Gumniska, licznie zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów oraz cała społeczność szkoły.
● 27 października – wszystkie klasy szkoły odbyły rajdy szlakiem cmentarzy z I wojny światowej. Uczniowie odwiedzili m.in. cmentarze w Łowczówku, w Porębie Radlnej, Skrzyszowie, Tarnowcu, Dąbrówce Szczepanowskiej, Lubczy, Lubince, a także groby żołnierskie na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Wiadomości o poznanych miejscach pamięci i wydarzeniach historycznych z nimi związanych oraz swoje wrażenia uczniowie przedstawili w pracach literackich, opracowaniach historycznych, fotografiach, rysunkach, mapach. Wszystkie prace wzięły udział w konkursie i zostały zaprezentowane na wystawie z okazji Święta Niepodległości.
● 28 października – uczniowie klas szóstych wzięli udział w eliminacjach szkolnych IX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia”. Do etapu szkolnego przystąpiło 11 osób.
● 3 listopada – po raz trzeci odbył się w szkole konkurs matematyczny ,,Dwójkowy Łamacz Głowy”.
● 8 listopada – nasi uczniowie włączyli się w ogólnopolską kampanię „Pola Nadziei” mającą na celu pomoc hospicjom opiekującym się osobami nieuleczalnie chorymi. Każda klasa urządziła zbiórkę dobrowolnych datków oraz zasadziła w szkolnym ogródku własną grządkę z żonkilami. Na wiosnę środki uzyskane ze sprzedaży żonkili zostaną przeznaczone na pomoc Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i Hospicjum Domowemu w Tarnowie. Akcję koordynowała Teresa Sacha – kierownik świetlicy.
● Listopad – od 21 października w wybrane dni tygodnia gościliśmy w szkole inspektora Straży Miejskiej w Tarnowie – Piotra Zygadłę, który realizował z uczniami klas I-VI program profilaktyczny pt. „Bezpieczny i czysty Tarnów”. We wszystkich klasach szkolenie zakończyło się konkursem plastycznym. 22 listopada w obecności zastępcy komendanta Straży Miejskiej Kazimierza Żaka podsumowano całe przedsięwzięcie. Uczniom wyróżnionym w konkursie wręczono nagrody książkowe. Był też występ na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowany przez kl. III a pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Pamuły.
● 1 grudnia – odbył się finał międzyszkolnego konkursu literackiego oraz plastycznego dla uczniów klas trzecich i drugich pt. „W kręgu baśni Pana Andersena” zorganizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 w Tarnowie. Zwycięzcą w konkursie literackim został Mateusz Wytrwał, uczeń kl. III a naszej szkoły, zaś w konkursie plastycznym wyróżnienia zdobyło czworo uczniów klasy IIb, którzy pod kierunkiem wychowawczyni, Ewy Stec wykonali oryginalne prace na temat: „Przyjaźń w baśniach Andersena”.
● 6 grudnia – jak co roku do każdej klasy przyszedł św. Mikołaj, by rozdać prezenty. Grupę mikołajkową zorganizował Samorząd Uczniowski. Włączyliśmy się też do akcji „Wszystkie Dzieci Są Kochane” prowadzonej przez Pałac Młodzieży. Każda klasa skompletowała pokaźną paczkę mikołajkową z przeznaczeniem dla dzieci z ubogich rodzin.
● 22 grudnia – z okazji świąt Bożego Narodzenia został w naszej szkole zorganizowany konkurs na najpiękniejszą szopkę. Uczniowie wykonywali swoje prace samodzielnie lub pod opieką nauczycieli czy dorosłych członków rodziny. W konkursie wzięło udział 59 dzieci z naszej szkoły i świetlicy parafialnej „Na salkach”. Jedenaście prac zostało zakwalifikowanych do udziału w konkursie szopek bożonarodzeniowych w Pałacu Młodzieży, a niektóre zdobyły tam nagrody i wyróżnienia. Pokonkursowa wystawa prac urządzona w szkole spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem oglądających.


2006
● 19 stycznia – klasy I-III uczestniczyły w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Pałac Młodzieży.
● 3 lutego - laureaci konkursu plastycznego „Najpiękniejsza pora roku w moim mieście” - przedszkolaki i uczniowie młodszych klas tarnowskich szkół podstawowych - odebrali dyplomy i nagrody. Byli wśród nich nasi uczniowie: Jakub Cholewa i Paulina Budzik (I miejsce i wyróżnienie). Na uroczystości były obecne: przewodnicząca jury – Aleksandra Zuba-Benn, dyrektor szkoły – Zofia Drwal oraz nauczycielki kształcenia zintegrowanego – pomysłodawczynie i organizatorki konkursu. Rozdano 39 nagród i wyróżnień. Mali artyści obejrzeli też bajkę „ Kopciuszek” przygotowaną przez dzieci ze świetlicy szkolnej.
● 4 lutego – pod hasłem „Dzień talentów” w niecodzienny i uroczysty sposób zakończyliśmy pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2005/2006. Podsumowaniu wyników w nauce towarzyszyła prezentacja dorobku uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach literackich i plastycznych, pokaz różnorodnych talentów uczniów: krótkie występy artystyczne, m.in. jasełka, inscenizacje o zimie, odczytywanie utworów literackich własnego autorstwa, gra na instrumentach muzycznych, pokaz tańca towarzyskiego, śpiew szkolnego zespołu „Sonata”. Uczestnicy uroczystości mogli też obejrzeć przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu kółka teatralnego, mecz piłki siatkowej w ramach Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych – eliminacje do mistrzostw Polski, okolicznościowe wystawy prac uczniów. Powodzeniem cieszyły się także: loteria fantowa, kawiarenka, stoisko z domowymi wypiekami.
● 10 marca – znakomicie spisali się reprezentanci szkoły podczas dotychczasowych eliminacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce dziewcząt i chłopców. W rywalizacji na szczeblu miejskim dziewczęta wywalczyły I miejsce, a chłopcy I i II miejsce. W półfinale wojewódzkim chłopcy zdobyli I miejsce i awans do finału, zaś dziewczęta uplasowały się na II miejscu. Wszystkie mecze rozegrano w naszej szkole.
● 28 marca – dzieci z kółka plastycznego otrzymały nagrodę za zbiorową pracę przestrzenną pt. „Krasnoludki są wśród nas”. Konkurs przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie. Wzięło w nim udział czterdzieści placówek oświatowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego.
● 22 marca – zakończył się drugi etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Wiosna tuż, tuż”. Zwyciężczynie z kl. IV-VI: Natalia Matyjewicz, Magdalena Michoń i Paulina Bubisz będą reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.
● 7 kwietnia - kilka tygodni trwało w szkole świętowanie 676. urodzin Tarnowa i przybrało wiele form: uczniowie klas IV-VI poznawali legendy związane z naszym miastem, poszerzali wiedzę na temat historii Tarnowa, m.in. uczestnicząc w lekcjach muzealnych w Muzeum Okręgowym na temat „Fragmenty historii Miasta zapisane w księgach”, poznawali biografie wybitnych tarnowian, a następnie stworzyli galerię ludzi zasłużonych dla Tarnowa. Laurki z własnymi życzeniami dla naszego miasta wykonali czwartoklasiści.
● 20 kwietnia – odbyła się Gra Terenowa po Tarnowie, już po raz siódmy organizowana przez naszą szkołę. W tym roku uczestnicy wędrowali śladami Jana Pawła II po Tarnowie, aby oddać hołd Papieżowi-Polakowi w pierwszą rocznicę jego śmierci. Spośród reprezentacji sześciu szkół biorących udział w imprezie najlepsza okazała się nasza drużyna. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia byli nauczyciele SP nr 2, Lucyna i Marek Jurusikowie, a sponsorami nagród Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa.
● 25 kwietnia – szkolna drużyna siatkarzy trenowana przez Czesława Skwarka wywalczyła srebrny medal w finałowym turnieju Igrzysk Młodzieży Szkolnej województwa małopolskiego w minisiatkówce, który odbył się w Bobowej.
● 27 kwietnia – odbył się w naszej szkole V Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Tarnowa. W tym roku zostaliśmy zwycięzcami tego konkursu. I miejsce zdobyła drużyna w składzie: Justyna Czochara, Natalia Matyjewicz, Dominika Pamuła. Jubileuszowa edycja miała szczególnie uroczystą oprawę – patronat honorowy nad imprezą objęły: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych Polska Sekcja IBBY oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie. W dniu konkursu odbyło się także spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką, pisarką, autorką książek dla dzieci i młodzieży, która na konkursie reprezentowała Polską Sekcję IBBY. Zadania konkursowe przygotowały Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy.
● 14 i 21 maja 2006 r. – odbywały się mistrzostwa Małopolski w minisiatkówce chłopców. Uczestniczyły w nich drużyny naszych uczniów, jedna z nich wywalczyła III miejsce w Małopolsce i przywiozła brązowy medal.
● 25 maja – oryginalne przedstawienie pokazały swoim mamom z okazji Dnia Matki, a także szkolnej publiczności, dzieci z klasy I b. Pod kierunkiem wychowawczyni, pani Barbary Smorczewskiej, wystawiły baśń pt. „Śpiąca królewna” w formie pantomimy z elementami baletu do muzyki klasycznej. Oprócz muzyki do publiczności przemawiały: taniec, ruch, mimika, bogate stroje aktorów i dekoracje.
● 22 czerwca – pod koniec roku szkolnego uczniowie z klas I-III odnieśli sukcesy w konkursach międzynarodowych i międzyszkolnych. Uczeń klasy III a, Mateusz Wytrwał zdobył III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”; dyplom i nagrodę – wyjazd na młodzieżowy obóz letni – odebrał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Agnieszka Siedlik, uczennicy kl. I b, uczestniczka zajęć kółka plastycznego, zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków” zorganizowanym przez Fundację Kultury Prawobrzeże w Szczecinie. Uczennica przedstawiła w swojej pracy pałac i park Sanguszków. Dzieci z klas I b i II b zostały nagrodzone w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jestem widoczny na drodze” organizowanym w ramach programu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” przez SP nr 14: Jakub Cholewa z kl. I b zdobył II miejsce, a Natalia Janus z kl. I b i Mateusz Zawadzki z kl. II b – wyróżnienia.
● 7-18 sierpnia – nasza szkoła znalazła się w grupie placówek, w których w ramach akcji „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje TARNÓW 2006” zorganizowano półkolonię dla dzieci.
● Lipiec-sierpień – w szkole przeprowadzono gruntowny remont łazienek, odmalowano hol na pierwszym piętrze starej szkoły oraz część korytarzy.
● 15 września – uczniowie klas IV-VI w ramach akcji „Sprzątanie świata uprzątnęli teren w pobliżu naszej szkoły oraz okoliczne ulice prowadzące na Górę św. Marcina, a także teren lądowiska.
● Październik – od wielu lat w naszej szkole działa kółko teatralne prowadzone przez polonistkę Ewę Oleksy. Uczęszczają na nie dzieci z klas od IV do VI. Ostatnio, w dniu Święta Patrona Szkoły, uczniowie pokazali przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”.
● 4 października – zamiast tradycyjnej akademii poświęconej Stanisławowi Konarskiemu dyrektor Zofia Drwal wraz z Radą Rodziców ogłosiła konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną poświęconą Patronowi. Rodzice ufundowali zwycięskim klasom wysokie nagrody pieniężne jako dofinansowanie do imprez klasowych.
● 16 października – obchodzono w szkole Dzień Papieski. Wcześniej w ramach ogłoszonych konkursów szkolnych uczniowie przygotowywali albumy i plansze poświęcone Janowi Pawłowi II.
● 10 listopada – uroczystą akademią uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku uroczystość przygotowali uczniowie klas III a i III b pod kierunkiem wychowawczyń: Lucyny Kobos i Ewy Stec. Piękną oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny prowadzony przez Ewę Surowiec.
● Listopad – Samorząd Uczniowski był inicjatorem i organizatorem konkursu o tytuł Miss Dwójki przeprowadzonego podczas dyskoteki andrzejkowej.
● 6 grudnia – drużyny dziewcząt z klas piątych i szóstych uczestniczyły w międzyszkolnym turnieju minisiatkówki pod hasłem „Od Mikołaja do gwiazd” organizowanym przez I LO w Tarnowie; nasze zawodniczki zdobyły II i III miejsce.
● 22 grudnia – przed świętami Bożego Narodzenia społeczność szkoły obejrzała jasełka, które w tym roku przygotowali uczniowie klasy III a pod kierunkiem wychowawczyni, Lucyny Kobos. Kolędy śpiewał chór szkolny, którym opiekuje się Ewa Surowiec. Poszczególne klasy spotkały się we własnym gronie na tradycyjnym opłatku.

 

2007
● 10 lutego – pod hasłem „Miło czas spędzicie – naszą szkołę zobaczycie!” przebiegał dzień otwarty połączony z przeglądem talentów i osiągnięć uczniów. Liczni goście obejrzeli widowisko „Brzechwa dzieciom” w wykonaniu uczniów kółka teatralnego z klas I-III, przygotowane pod kierunkiem Danuty Iwaniec jako podsumowanie projektu czytelniczego w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie starszych klas pod opieką pań: Grażyny Łozińskiej i Łucji Plichty przygotowali dla publiczności matematyczne łamigłówki. Można było zobaczyć działającą przy szkole gromadę zuchową oraz drużynę harcerską. Zaprezentowali się uczniowie, którzy mogą pochwalić się talentami artystycznymi. Dużą atrakcją była loteria fantowa, przygotowana przez uczniów kl. IV a wraz z wychowawczynią, Małgorzatą Pamułą.
● Luty – drużyny z naszej szkoły zostały zwycięzcami w Mistrzostwach Tarnowa w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców.
● 26 i 27 lutego – odbył się w szkole półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców. Drużyna siatkarzy zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, natomiast dziewczęta zajęły III miejsce.
● 28 lutego - 2 marca – uczniowie brali udział w wielkopostnych rekolekcjach szkolnych - DOBRE PROMIENIOWANIE.
● 21 marca – uczniowie wzięli udział w akcji Dzień przeciw Agresji i Przemocy, poznawali sposoby radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi uczuciami.
● 22 marca – po raz szósty gościliśmy uczestników Międzyszkolnego Konkursu Literackiego organizowanego przez naszą szkołę dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych. W tym roku przebiegał pod hasłem „Detektywi na tropie” i był poświęcony książkom o tematyce detektywistycznej. W konkursie wzięło udział 13 szkół reprezentowanych przez 23 drużyny. I miejsce zdobyła drużyna uczennic z naszej szkoły z klasy VI b, chłopcy z klasy IV a zajęli V miejsce. Zadania konkursowe opracowały polonistki: Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy.
● 12 kwietnia – szóstoklasiści napisali ponadprzedmiotowy sprawdzian na zakończenia szkoły podstawowej.
● 13 kwietnia – uczniowie obejrzeli spektakl poruszający tematykę uzależnień pt. „I kto tu rządzi? Czyli rozmowa z samym sobą” Teatru Profilaktycznego „Horyzont” z Krakowa.
● 20 kwietnia – odbyła się po raz osiemnasty międzyszkolna impreza Gra Terenowa po Tarnowie organizowana przez Lucynę i Marka Jurusików we współpracy z Samorządowym Centrum Edukacji. W tym roku uczestnicy zapoznawali się ze zbiorami tarnowskich muzeów. Nasi uczniowie w rywalizacji zajęli II miejsce.
● 23 kwietnia – w Sali Lustrzanej nasi reprezentanci uczestniczyli w VII Sejmiku Uczniowskim Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Tarnowa organizowanym rokrocznie przez SP nr 9. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Nasze zdrowie w naszych rękach”.
● Kwiecień – byliśmy gospodarzami cyklu turniejów piłki siatkowej w ramach Dni Olimpijczyka. Obok naszej szkoły organizatorami rozgrywek byli: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół-Gumniska” oraz Urząd miasta Tarnowa. Nasi uczniowie brali w turnieju czynny udział.
● 10 maja – klasa IV b rozpoczęła cykl spotkań uczniów naszej szkoły z Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego. Czwartoklasiści wzięli udział w dwuczęściowej lekcji: „Moje Biblioteczne Pogotowie” oraz „Książka a nowe media”.
● 10 maja – uczniowie klas I-III uczestniczyli w interaktywnym widowisku edukacyjnym pt. „Ortografia na wesoło” zaprezentowanym na scenie tarnowskiego kina „Marzenie” przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.
● 11 maja – na stadionie Tarnovii w finale turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion” dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce i awansowała do rozgrywek wojewódzkich.
● 16 maja – uczniowie z kl. II b - Agnieszka Siedlik, Michał Brniak i Mateusz Zunica zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu „Mały Artysta” zorganizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier i Przedszkole nr 17 w Tarnowie. Drugoklasiści uczęszczają na zajęcia kółka plastycznego, które prowadzi w szkole Barbara Smorczewska.
● 16 maja – odbył się doroczny Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III.
● Maj – siatkarze MUKS Sokół-Gumniska z naszej szkoły zdobyli tytuł wicemistrzów Małopolski.
● Maj – uczennica kl. II Patrycja Wójcik uczestniczyła w pracach dziecięcego jury w ramach „Kina Młodego Widza” festiwalu filmów - 21. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
● Maj – w ostatnim tygodniu maja uczniowie klas III a i III b wraz z wychowawczyniami przebywali na zielonej szkole w Krynicy.
● Maj – w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny”, do którego w marcu przystąpiło aż 87 uczniów, wśród naszych wychowanków jest laureat [Mateusz Wytrwał] i wielu wyróżnionych.
● Lipiec – przez dwa tygodnie odbywała się półkolonia letnia w ramach akcji „Lato w Mieście 2007 – Bezpieczne Wakacje. Uczestniczyło w niej 60 dzieci nie tylko z naszej szkoły.
● 28 września – obchody Święta Patrona Szkoły zostały włączone w realizację projektu edukacyjnego „Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany”. Tego dnia po raz pierwszy uczniowie założyli mundurki z logo szkoły. Gośćmi uroczystości byli Danuta Ciszek, inspektor Wydziału Edukacji UM Tarnowa oraz Józef Lewicki, starszy wizytator KO w Tarnowie.
● Październik – uczniowie klas I-III i IV uczestniczyli w Sali Lustrzanej w „Spotkaniach z muzyką poważną” przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
● 9 listopada – podczas uroczystości w rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z honorowym gościem panią Barbarą Wiatr – żywym świadkiem historii. Wszystkie klasy wybrały się również do miejsc pamięci na terenie Tarnowa związanych z walkami w latach 1914-1918. Uczniowie klas szóstych samodzielnie zgromadzili i opracowali materiały o burmistrzu Tadeuszu Tertilu, za którego rządów Tarnów odzyskał niepodległość. Natomiast Samorząd Uczniowski zebrał i opracował informacje o Jadwidze Bodzoniównie, pierwszej w niepodległej Polsce dyrektorce Szkoły imienia Konarskiego w Tarnowie, bardzo zasłużonej w dziejach naszej placówki.

 

2008
● 9 stycznia – odbył się w szkole pierwszy etap konkursu „Matematyczny Czar Par”. W zmaganiach brali udział uczniowie z klas drugich, którzy rozwiązywali zadania matematyczne w parach. Zwycięskie dwójki będą reprezentowały naszą szkołę w finale konkursu 22 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie.
● 22 stycznia – w 145. rocznicę wybuchu powstania styczniowego szóstoklasiści uczestniczyli w nietypowej lekcji historii na Starym Cmentarzu. Przy mogiłach poległych powstańców wysłuchali opowieści nauczycielki historii, Zofii Pyrek o tamtych wydarzeniach.
● Styczeń – nasza szkoła oraz działający przy niej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół-Gumniska” były współgospodarzem Mistrzostw Tarnowa Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Chłopców i Dziewcząt. Turniej odbywał się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a jego organizatorem był Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Reprezentacje chłopców z naszej szkoły zajęły I i II miejsce i awansowały do półfinału.
● 25 stycznia – zakończył się I semestr nauki, który podsumowano na szkolnym apelu. Zaprezentowano wyniki klasyfikacji oraz wydarzenia z życia szkoły, zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie oraz laureaci konkursów.
● 2 lutego – w pierwszym tygodniu zimowych ferii zorganizowano w szkole zajęcia rekreacyjno-sportowe, które prowadziła Joanna Biskup, nauczyciel wychowania fizycznego.
● 20 lutego – drużyna minisiatkówki chłopców awansowała do finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej województwa małopolskiego.
● 17 marca – rozstrzygnięto ogłoszony przez Samorząd Uczniowski przed świętami wielkanocnymi konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną w klasach. Zwycięskie klasy otrzymały słodkie nagrody.
● 4 kwietnia – szóstoklasiści pisali obowiązkowy ponadprzedmiotowy sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.
● 14 kwietnia – dwie uczennice odniosły sukces w III Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Dziecięcej o Laur „Jaskółki”. Monika Piekielniak z klasy VI a zajęła II miejsce, zaś Anna Szepielak z klasy VI b - III miejsce. Konkurs pod hasłem „Moje miejsce na ziemi...” zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie.
● 17 kwietnia – „Dom – wielka wartość małego słowa” – pod takim hasłem 17 kwietnia odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych rokrocznie organizowany przez naszą szkołę. Wzięło w nim udział dziewiętnaście trzyosobowych drużyn z jedenastu szkół. Zadania konkursowe przygotowały Ewa Oleksy i Magdalena Rzepka.
● 18 kwietnia – uczniowie klas V a oraz V c wraz z wychowawcami wyruszyli na trasę VIII Złazu Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej. Pod opieką przewodnika PTTK, pani Anastazji Smagacz, odwiedzili kilka pomników na terenie naszego miasta.
● 21 kwietnia – w sali gimnastycznej odbyły się turnieje minisiatkówki chłopców z okazji Dni Olimpijczyka. We wszystkich meczach wzięło udział ok. 100 zawodników z klas II-VI różnych szkół i klubów sportowych. Organizatorami imprezy byli: UM Tarnowa, MUKS „Sokół-Gumniska” oraz nasza szkoła. Nagrody, medale i puchary zostały ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. Odpowiedzialny za przebieg całej imprezy był Czesław Skwarek.
● 23 kwietnia – szóstoklasiści na lekcji historii uczestniczyli w spotkaniu z panem Markiem Kostyrzewskim z Koła Rodzin Katyńskich w Tarnowie. Zaproszony gość swoją opowieść poświęcił ojcu, który został rozstrzelany w Katyniu. Uzupełnieniem zajęć była wystawa „Na nieludzkiej ziemi – Katyń 1940” przygotowana przez członków koła historycznego – uczniów klasy VI b pod opieką Zofii Pyrek. Spotkanie odbyło się w miesiącu Pamięci Narodowej i Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
● 29 kwietnia – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja były tematem uroczystego poranka, w którym uczestniczyła cała szkoła. Uroczystość miała formę nietypowej lekcji historii, wzbogaconej pokazem multimedialnym. Przygotowali ją uczniowie z klas IV-VI pod kierunkiem Zofii Pyrek oraz chór szkolny.
● 9 maja – w szkole odbyła się XIX edycja Gry Terenowej po Tarnowie. Tym razem uczestnicy poznawali pomniki wielkich Polaków w naszym mieście. Sponsorem nagród był Urząd Miasta i Samorządowe Centrum Edukacji. Grę przygotowali i prowadzili nauczyciele szkoły: Lucyna Jurusik i Marek Jurusik.
● 12 maja – odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas nauczania zintegrowanego. Wzięło w nim udział 12 uczniów, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych.
● 20-21 maja – uczniowie klas szóstych wyjechali na dwudniową wycieczkę do Warszawy, przez Kraków, Częstochowę i Niepokalanów.
● 27 maja – przygotowano w szkole uroczysty poranek poświęcony pamięci Papieża Polaka. Złożyły się na niego uczniowskie przedstawienie pt. „Jan Paweł II - Świadek Miłosierdzia” oraz występ chóru szkolnego. Całosć przygotowały z uczniami: s. Bernadetta Dudek, Lucyna Jurusik oraz Joanna Duras.
● 31 maja – odbył się w szkole Festyn Rekreacyjno-Sportowy. Na uczestników czekały: wspólne zabawy, konkurencje sportowe i zawody. Atrakcją były występy zespołu romskiego Nevo Drom oraz uzdolnionych tanecznie uczniów szkoły. Działała szkolna kawiarenka i loteria fantowa.
● Czerwiec – uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawczyń intensywnie pracowali nad przygotowaniem inscenizacji bajki pt. „Kot w butach”. Uwieńczeniem długiej pracy był występ przed rodzicami z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca oraz przed kolegami z klas nauczania zintegrowanego.
● 12 czerwca – wielki sukces wywalczyli siatkarze MUKS „Sokół – Gumniska” trenujący w naszej szkole pod okiem Czesława Skwarka. W eliminacjach wojewódzkich Mistrzostw w Minisiatkówce drużyna w składzie: Daniel Gacek, Mateusz Wajda i Adrian Minnich zakwalifikowała się do finałów Mistrzostw Polski. Za wywalczenie wysokich miejsc MUKS „Sokół-Gumniska” otrzymał sprzęt sportowy o wartości około 2 tys. złotych.
● 18 czerwca – 455 prac malarskich z Tarnowa, Krakowa i Nowego Sącza wzięło udział w drugiej edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego organizowanego przez naszą szkołę. Konkurs nosił tytuł „Podstawowe i pochodne”. 13 czerwca podczas finału otwarta została wystawa prac konkursowych, a laureaci otrzymali nagrody. Prace oceniało jury, w skład którego wchodzili artyści plastycy, nauczyciele tarnowskich szkół. Nagrody i wyróżnienia rozdano w trzech kategoriach: klasy 0–I , II–IV, V–VI. Konkurs przygotowała Barbara Smorczewska, nauczyciel plastyki w naszej szkole, przy współpracy Danuty Iwaniec.
● 7-18 lipca – w szkole trwała półkolonia w ramach akcji „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2008”, w zajęciach uczestniczyło 60 uczniów.
● 30-31 sierpnia – siatkarze trenujących w MUKS „Sokół – Gumniska” zajęli IX miejsca w Polsce podczas rozgrywanego w Zabrzu Pucharu Polski w Minisiatkówce, w formule „dwójek”. Nasz klub reprezentowała drużyna w składzie: Daniel Gacek – kl. VI c, Mateusz Wajda i Adrian Minnich – kl. V a, którzy trenują pod okiem Czesława Skwarka.
● 27 września – obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – ks. Stanisława Konarskiego, połączone z religijną uroczystością odnowienia aktu zawierzenia naszej szkoły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo odbyło się w kościółku Matki Bożej Szkaplerznej. W szkole uczniowie z klas szóstych i piątych przedstawili inscenizację, przygotowaną pod kierunkiem Ewy Oleksy, nawiązującą do ważnych wydarzeń z dziejów naszej szkoły i ukazującą znaczenie Szkoły im. Konarskiego dla rozwoju dzielnicy Zabłocie w ciągu ponad stu lat istnienia placówki. Występ aktorów ubarwiły pieśni w wykonaniu szkolnego chóru pod dyrekcją Beaty Chrobak.
● 16 października – obchodziliśmy w szkole Dzień Papieski. Nad przygotowaniem występu uczniów czuwała katechetka, Beata Wilkosz.
● 20 października – klasy VI a i VI b wraz z wychowawczyniami wzięły udział w wycieczce do wierzchosławickiego kompleksu leśnego. Wycieczka odbyła się w ramach Dni Otwartych Lasów Państwowych w Małopolsce. Pod przewodnictwem leśnika uczniowie mogli poznać tajniki lasu i gospodarki leśnej, a także ciekawą pracę leśników.
● 12 listopada – wzięliśmy udział w uroczystym poranku z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klas III przedstawili drogę Polaków do wolnej ojczyzny, a także przypomnieli, jak Tarnów 90 lat temu stał się pierwszym niepodległym miastem. Wielką radość sprawiło uczniom wspólne śpiewanie pieśni legionowych, które wcześniej ćwiczyli na lekcjach muzyki.
● Listopad – w Turnieju Minisiatkówki z okazji Święta Niepodległości w I LO w Tarnowie nasza drużyna zajęła IV miejsce.
● 5 grudnia – cała szkoła włączyła się do akcji mikołajkowej „Wszystkie Dzieci Są Kochane”.
● Grudzień – w turnieju wojewódzkim „Mikołajki 2008” – Bobowa IV miejsce zajęła nasza drużyna w składzie: Daniel Gacek, Adrian Minnich, Mateusz Wajda.

 

2009
● 21 stycznia – w przeddzień 146. rocznicy wybuchu powstania styczniowego szóstoklasiści oddali hołd bohaterskim powstańcom spoczywającym w Kwaterze Zasłużonych na Starym Cmentarzu. Nietypową lekcję historii przy mogile powstańców poprowadziła Zofii Pyrek.
● 31 stycznia – rozstrzygnięty został szkolny konkurs matematyczny „Dwójkowy Łamacz Głowy”. Nagrody i dyplomy otrzymało kilkunastu uczniów, którzy przez kolejne tygodnie systematycznie rozwiązywali zadania konkursowe.
● Styczeń – uczniowie uczestniczyli w konkursach sprawdzających znajomość języka angielskiego. Dziewięciu szóstoklasistów wzięło udział w konkursie języka angielskiego z elementami wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zorganizowanym przez Gimnazjum nr 7 w Tarnowie. Zwycięzcą został uczeń naszej szkoły – Mateusz Wytrwał z klasy VI a, który zdobył maksymalną liczbę punktów. Uczniowie z klas II-III uczestniczyli w konkursie szkolnym pod hasłem „English is fun!”.
● 11 lutego – po zakończeniu pierwszego semestru nauki odbyły się zebrania z rodzicami. Zamiast tradycyjnych wywiadówek w każdej klasie zostały przeprowadzone spotkania z udziałem rodziców i uczniów. Dzieci w bardzo różnorodny sposób prezentowały swoje osiągnięcia, talenty i pasje.
● 13 lutego – w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się w szkole Mistrzostwa Tarnowa szkół podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju brało udział dwanaście zespołów. Zwycięstwo wywalczyła drużyna dziewcząt z naszej szkoły.
● 13 lutego - uczniowie klas V-VI wzięli udział w spotkaniu z pasjonatem tarnowskich tramwajów – Dawidem Drwalem, byłym uczniem naszej szkoły. Jego niezwykła opowieść wzbogacona była pokazem multimedialnym.
● 5 marca – odbył się w szkole Dzień Otwarty, na który zaproszeni zostali przyszłoroczni pierwszoklasiści wraz z rodzicami.
● 16-18 marca – w kościele pw. Archanioła Gabriela w Tarnowie odbywały się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły.
● 9 marca – w Gromniku drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła I miejsce w rejonowych rozgrywkach w minisiatkówce dziewcząt, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
● 10 marca – w hali TOSiR przy ul. Krupniczej w Tarnowie został rozegrany finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Chłopców. Drużyna reprezentująca naszą szkołę zdobyła III miejsce i brązowy medal.
● 11 marca – czwarte miejsce w województwie zdobyła nasza szkolna drużyna minisiatkówki dziewcząt podczas rozegranego w Proszowicach finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
● 31 marca – uczniowie klas szóstych wzięli udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Tarnowie, zajęli w nim odpowiednio: drugie, trzecie i szóste miejsce.
● 8 kwietnia – w Wielką Środę uczniowie obejrzeli inscenizację opartą na motywach książki pt. „Mały Książę”. W przedstawieniu, przygotowanym pod kierunkiem Beaty Wilkosz, wzięli udział uczniowie z klas III-VI.
● 11 kwietnia – w SP nr 19 w Tarnowie odbył się turniej minisiatkówki dla najmłodszych sportowców – z klas III i młodszych. Sukces odnieśli chłopcy z naszej szkoły, zdobywając: I, III i IV miejsce.
● 20 kwietnia – zakończył się dwuetapowy Szkolny Konkurs Mitologiczny adresowany do uczniów klas V i VI.
● 23 kwietnia – odbyła się XX edycja „Gry Terenowej po Tarnowie” pod hasłem „Poznajemy okolice Szkoły Konarskiego”. Konkurs składał się z dwóch części: wycieczki tematycznej z przewodnikiem oraz sprawdzianu wiadomości zdobytych podczas wycieczki. Organizatorami Gry Terenowej byli: dyrekcja SP nr 2, nauczyciele Lucyna i Marek Jurusikowie wspólnie z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie. Fundatorami nagród dla uczestników konkursu są Urząd Miasta Tarnowa oraz SCE w Tarnowie.
● 23 kwietnia – „Uczniem być...” – pod takim hasłem odbyła się ósma edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. W rywalizacji uczestniczyło dziewiętnaście trzyosobowych drużyn z dziesięciu tarnowskich szkół. Na ostateczny wynik poszczególnych drużyn złożyły się punkty z trzech etapów konkursu. Drużyna z naszej szkoły zdobyła II miejsce. Honorowy patronat nad konkursem objęły: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, które ufundowały także nagrody dla laureatów konkursu. Przygotowaniem zadań konkursowych zajmowały się polonistki Ewa Oleksy i Magdalena Rzepka.
● 23-24 kwietnia – odbywał się w szkole turniej minisiatkówki chłopców w ramach Dni Olimpijczyka stanowiący jednocześnie eliminacje do finału wojewódzkiego turnieju KINDER + SPORT we wszystkich kategoriach wiekowych. Drużyny reprezentujące działający przy naszej szkole MUKS „Sokół-Gumniska” uzyskały awans do finału we wszystkich kategoriach. Organizatorem rozgrywek były: Urząd Miasta Tarnowa, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie, MUKS „Sokół-Gumniska” oraz Polski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie.
● 30 kwietnia – uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z panem Markiem Kostyrzewskim z Koła Rodzin Katyńskich w Tarnowie. Gość opowiadał przede wszystkim o swoim ojcu, oficerze Wojska Polskiego, rozstrzelanym w Katyniu wraz z tysiącami innych polskich oficerów.
● 30 kwietnia – w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się akademia, ubarwiona występem szkolnego chóru pod dyrekcją p. Beaty Chrobak. O wielkim osiągnięciu Polski z końca XVIII wieku, czyli Konstytucji 3 Maja opowiedzieli uczniowie klas starszych przygotowani przez Zofię Pyrek.
● 23 maja – zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego pod hasłem „Wokół naszej szkoły”. W ramach projektu uczniowie poznawali ciekawe miejsca w naszej dzielnicy oraz związane z nimi postacie. Efekty pracy uczniów i nauczycieli można było oglądać na wystawie przy wejściu do szkoły. Najnowszy numer gazetki szkolnej „Odlotowa Dwójka” po części także poświęcono tym zagadnieniom.
● Maj – kilkuosobowa grupa uczniów z kółka dziennikarskiego, w ramach projektu „Wokół naszej szkoły”, wybrała się do Domu Pamięci Stanisława Westwalewicza przy ul. Ziai 14 na spotkanie z synem znanego i cenionego malarza - Andrzejem Westwalewiczem, także artystą plastykiem.
● 31 maja – zakończył się dwuczęściowy Szkolny Konkurs Historyczny dla uczniów klas IV, V i VI pod hasłem „Unia Europejska bez tajemnic”. Wzięło w nim udział 47 uczniów. Pierwszą częścią konkursu był test wiadomości o krajach UE, druga część polegała na przygotowaniu folderu o wylosowanym kraju UE.
● 31 maja – odbył się coroczny konkurs ortograficzny dla uczniów klas II i III. Jego uczestnicy zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych. W komisji konkursowej pracowały panie: wicedyrektor Z. Pyrek oraz E. Stec i A. Buczek.
● 9 czerwca – troje naszych uczniów z klas trzecich zdobyło wysokie miejsca w międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Śladami Bema” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 im. gen. J. Bema w Tarnowie: Gabriela Leśniak uzyskała II miejsce, Dominika Suchowska – III miejsce, a Mikołaj Ciężkowski – wyróżnienie. Nagrodzone prace powstały pod kierunkiem p. Lucyny Jurusik.
● 10 czerwca – odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego na rok szkolny 2009/2010. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas I-VI.
● 6-17 lipca – w szkole trwała półkolonia w ramach akcji „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2009”.
● 17 września – w Dniu Sybiraka i Ofiar Stalinizmu uczniowie klasy VI a uczestniczyli w spotkaniu z Jerzym Rostkowskim, synem oficera AK, autorem książki pt. „Rozkaz – zapomnieć”. Opowiadanie połączone z prezentacją multimedialną dotyczyło II wojny światowej w Tarnowie. Tę żywą lekcję historii zorganizowała Zofia Pyrek.
● 17 września – klasa III b wybrała się na pieszy rajd szlakiem miejsc pamięci narodowej, by uczcić 70. rocznicę niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę. Uczniowi odwiedzili miejsca poświęcone pomordowanym Polakom, znajdujące się w lesie Kruk w Skrzyszowie oraz w Zawadzie koło Tarnowa. Zwiedzili także kościół na Górze Świętego Marcina.
● 30 września – obchodziliśmy doroczne Święto Patrona Szkoły. Uroczystość stanowiła jednocześnie inaugurację obchodów 110-lecia istnienia szkoły. Oprócz uczniów i nauczycieli wzięli w niej udział licznie przybyli rodzice pierwszoklasistów. Starsi uczniowie zaprezentowali inscenizację ukazującą postać patrona – ks. Stanisława Konarskiego. Inscenizację przygotowały z uczniami polonistki: Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy. W drugiej części uroczystości uczniowie klas pierwszych zostali symbolicznie pasowani na uczniów. Potem najmłodsi popisywali się zdobytymi już w szkole umiejętnościami.
● 6 października – uczniowie klas czwartych wyjechali na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w miejscowości Polichty - Sucha Góra.
● 28 października – uczniowie klasy VI a wybrali się do Krakowa, gdzie zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu oraz Katedrę.
● 10 listopada – w przeddzień Święta Niepodległości odbył się w szkole uroczysty poranek poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej w 1918 roku. Spotkanie przygotowali uczniowie kl. VI b pod opieką Elżbiety Popiel oraz szkolny chór pod dyrekcją Beaty Chrobak.
● 15 listopada – uczniowie klas III b, VI a oraz chór szkolny ubogacili Diecezjalne Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, jakie odbyło się w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej działającej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tarnowie. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Bóg w moim życiu”, a chór zaśpiewał pieśni religijne i patriotyczne.
● 16 listopada – korzystając z pięknej jesiennej aury, klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Krynicy Zdroju.
● 18 listopada – w naszej szkole odbył się wieczór literacki poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego. Uczniowie czytali wybrane wiersze, listy i fragment dramatu „Balladyna”, zaprezentowali także sylwetkę poety. Spotkanie wpisało się w tarnowskie obchody Roku Juliusza Słowackiego. „Spotkanie ze Słowackim” zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Halina Bednarczyk – honorowy prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie, p. Krystyna Głombowa – członek Zarządu TLimAM, p. Zofia Buryło – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej, p. Józef Lewicki – starszy wizytator w tarnowskiej delegaturze małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Spotkanie z twórczością wieszcza przygotowały wraz z uczniami polonistki: Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy, zaś na skrzypcach zagrała Beata Chrobak. Nasza szkoła włączyła się w Tarnowski Tydzień Juliusza Słowackiego jako jedyna ze szkół podstawowych.
● 15 grudnia – w szkole odbył się finał pierwszego etapu projektu edukacyjnego pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Na uroczystym spotkaniu, na którym gościli rodzice uczniów oraz dyrekcja szkoły, dzieci pochwaliły się efektami swojej pracy. Projekt realizowany był na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, z wykorzystaniem specjalnie dobranego zestawu środków dydaktycznych. Pierwszy etap projektu nosił tytuł „Pokażę ci mój świat”. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach o różnej tematyce oraz wycieczkach, badały świat przyrody, dokonywały obliczeń, przeprowadzały wywiady, tworzyły małe dzieła sztuki. Uwieńczeniem tych dokonań była m.in. wspólnie napisana i wydana książeczka „Nasz Kubuś – zbiór opowiadań o nowych przygodach Kubusia Puchatka”.
● 22 grudnia – przedstawienie nawiązujące do Bożego Narodzenia oraz klasowe spotkania przy wigilijnym stole pozwoliły poczuć nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Inscenizację o tematyce bożonarodzeniowej przygotowali uczniowie klasy IV b pod opieką Beaty Wilkosz, a kolędy zaśpiewał chór szkolny przygotowany przez Beatę Chrobak.

 

2010
● 12 stycznia – w szkole odbył się I Szkolny Konkurs Kolęd, w którym wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI. Kandydaci występowali w dwóch kategoriach: śpiew i instrument. Wszystkich uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka muzyki Beata Chrobak.
● 12 stycznia – nasi uczniowie zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Tarnowa Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Chłopców rozegranych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w hali TOSiR.
● 24 stycznia – chór szkolny, prowadzony przez Beatę Chrobak, zdobył trzecie miejsce w XV Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Żabnie.
● 7 lutego – w czasie ferii zimowych chór szkolny kilkakrotnie występował w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tarnowie, ubogacając jasełka, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: Lucyny Kobos i Bogumiły Ziembickiej. Występy oglądali seniorzy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, a także inni mieszkańcy dzielnicy Terlikówka. W nagrodę uczestnicy przedstawienia i chórzyści zostali zaproszeni przez ks. Władysława Pachotę na kulig do Iwkowej.
● 18 lutego – przyszłoroczni pierwszoklasiści wraz z rodzicami gościli w naszej szkole podczas Dnia Otwartego.
● Luty – odbyła się druga edycja Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla uczniów klas IV-VI.
● 5 marca – świętowaliśmy w szkole 680. urodziny Tarnowa. Uczniowie klas czwartych urządzili jubileuszową uroczystość. Był tort i życzenia urodzinowe dla Tarnowa w formie okolicznościowych kartek. Wybrzmiało „sto lat” zmienione z tej okazji na „tysiąc lat”. Do uroczystości jubileuszu 680-lecia lokacji Tarnowa uczniowie przygotowywali się od początku lutego, zgłębiając historię swojej małej Ojczyzny.
● 19 marca – odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Literacki zorganizowany przez naszą szkołę pod hasłem „Podróże pełne przygód”. W rywalizacji wzięły udział drużyny z kilku szkół tarnowskich oraz SP z Radłowa. II miejsce uzyskał nasz zespół w składzie: Rafał Orłowski, Paula Stężowska, Bartosz Stężowski. Patronat nad Konkursem objęły: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie. Zwycięskie drużyny, a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez instytucje, które objęły patronat nad konkursem, oraz przez organizatora. Atrakcyjne gadżety podarował także Urząd Miasta. Zadania konkursowe opracowały polonistki z SP nr 2 w Tarnowie – Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy.
● 29 marca – uczniowie podczas warsztatów przeprowadzonych przez grupę ratowników z Zespołu Szkół Medycznych w Tarnowie poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w omdleniach i zasłabnięciach.
● 30 marca – uczniowie klas trzecich zaprezentowali licznej publiczności przedstawienie teatralne na podstawie baśni pt. „Królewna Śnieżka”. Występ przygotowały z uczniami wychowawczynie: Lucyna Kobos i Ewa Stec. Przedstawienie zostało wystawione kilkakrotnie. Obejrzeli je uczestnicy IX Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, przedszkolaki z zaprzyjaźnionych przedszkoli, uczniowie z klas I-III oraz rodziny dzieci występujących w przedstawieniu. Wszyscy byli pełni uznania i chwalili świetną realizację spektaklu.
● 2 kwietnia – spotkanie w przededniu Wielkanocy zostało połączone z dniem pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Z okazji przypadającej 5. rocznicy jego śmierci uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem katechetki Beaty Wilkosz przygotowali montaż słowno-muzyczny.
● 8 kwietnia – odbył się ponadprzedmiotowy sprawdzian dla uczniów klas szóstych.
● 16 kwietnia – Mateusz Wajda i Krzysztof Dudek reprezentowali naszą szkołę na X Sejmiku Uczniowskim Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Tarnowa, który odbył się w Sali Lustrzanej pod hasłem „Różnić się pięknie – oblicza naszej szkoły”. Z uznaniem spotkały się zarówno wystąpienie naszych posłów, ilustrowane prezentacją multimedialną, jak i ekspozycja prezentująca naszą szkołę. Były na niej m.in. dyplomy i puchary, jedna z kronik szkolnych, gazetka „Odlotowa Dwójka”, monografia szkoły, okolicznościowe pocztówki wydane z okazji 100-lecia szkoły, a także portret naszego Patrona. Do udziału w Sejmiku uczniów przygotowały Magdalena Rzepka i Małgorzata Pamuła.
● Kwiecień – uczniowie klas czwartych oraz dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej włączyły się w pomoc dla Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. bł. Fryderyka Ozanama działającego przy parafii pw. Świętej Rodziny w Tarnowie. Na potrzeby Hospicjum przekazano kwotę 200 zł, uzyskaną ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych oraz innych ozdób wielkanocnych.
● 20 kwietnia – starsze klasy spotkały się z członkami bractwa rycerskiego „Kerin”. Uczniowie mogli zobaczyć ubiór, zbroję i różne rodzaje broni rycerzy, a także poznać niektóre zwyczaje, np. pasowanie na rycerza.
● 21 kwietnia – dla uczniów klas VI odbyły się zajęcia z panem M. Kostyrzewskim z Koła Rodzin Katyńskich w Tarnowie. Gość opowiadał o wydarzeniach z historii swojej rodziny, przybliżył historię ojca, Bolesława Kostyrzewskiego, oficera Wojska Polskiego, rozstrzelanego w Katyniu. Nawiązał także do tragicznych wydarzeń związanych z katastrofą lotniczą, do której doszło podczas lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem 10 kwietnia br., w samolocie znajdowało się 96 osób, wśród nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych.
● 22 kwietnia – obchodziliśmy Dzień Ziemi i z tej okazji uczniowie klas VI pod kierunkiem Małgorzaty Pamuły zaprezentowali ciekawą inscenizację, przedstawiającą sąd nad ludźmi, którzy zanieczyszczają środowisko naturalne. Szóstoklasiści przypomnieli także zasady segregacji odpadów. Występ ubarwiły piosenki i tańce w wykonaniu chóru szkolnego oraz dzieci z klas drugich.
● 22 kwietnia – odbyły się eliminacje rejonowe w ramach turnieju KINDER + SPORT. Dwie drużyny działającego przy szkole MUKS „Sokół-Gumniska” zwyciężyły w formule czwórek i pojadą na rozgrywki wojewódzkie. Dobrze spisały się także drużyny dwójek, które w Brzesku zdobyły III i IV miejsce i także awansowały do dalszych rozgrywek.
● 20 kwietnia – trzyosobowy zespół z klasy V b reprezentował naszą szkołę w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
● 28 kwietnia – siatkarska drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju piłki siatkowej. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowie z okazji drugiej rocznicy śmierci Agaty Mróz-Olszewskiej.
● 30 kwietnia – odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawy i barwny występ przybliżający uchwalenie Konstytucji z 1791 r. przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem wychowawczyń. Pieśni patriotyczne wykonał szkolny chór.
● 16 maja – drużyna działającego przy szkole MUKS „Sokół-Gumniska” zdobyła tytuł Mistrza Województwa Małopolskiego w minisiatkówce chłopców w formule czwórek. Zespół wygrał wszystkie mecze w finale wojewódzkim i zapewnił sobie bezpośredni awans do Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.
● 25 maja – odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Wśród zwycięzców i wyróżnionych znaleźli się nasi uczniowie uczęszczający na zajęcia koło plastycznego, które prowadzi Barbara Smorczewska.
● 1 czerwca – obchodziliśmy nie tylko Dzień Dziecka, ale również Święto Ulicy Szewskiej, przy której mieści się „Dwójka”. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Dni Tarnowa oraz jubileusz 110-lecia istnienia naszej szkoły. Było wiele atrakcji m.in.: konkursy, zabawy, zawody sportowe, turniej szachowy, teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Nie zabrakło także smakowitych poczęstunków, w tym słynnej zapiekanki z Szewskiej.
● 10 czerwca – uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc rodzinom, które ucierpiały w czasie powodzi, jaka nawiedziła Małopolskę. Przyłączyliśmy się do akcji „Ciepły i spokojny sen”, którą zorganizowały: Towarzystwo Powszedniej Pomocy „Serce” w Tarnowie, Młodzieżowe Centrum Samorządności przy Pałacu Młodzieży oraz Samorząd Uczniowski I LO w Tarnowie. Z indywidualnych wpłat uczniów oraz częściowo z funduszy Samorządu Uczniowskiego udało się kupić 4 kołdry oraz 4 koce, które zostaną dostarczone powodzianom.
● 15 czerwca – rozstrzygnięty został II Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem „Tarnów na tle historii II wojny światowej”. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas IV-VI. Temat konkursu związany był z obchodami trwającego Roku Historii Najnowszej; do tego tematu nawiązywała również wystawa pamiątek przygotowana przez uczniów klas piątych. Zarówno konkurs historyczny, jak i wystawę zorganizowała Zofia Pyrek, nauczycielka historii.
● 15 czerwca – w Parku Strzeleckim podczas uroczystego zakończenia akcji selektywnej zbiórki odpadów uczniowie naszej szkoły zaprezentowali inscenizację pokazującą sąd nad człowiekiem, który zaśmieca Ziemię. Przedstawienie to obejrzeli przedstawiciele innych tarnowskich szkół oraz Urzędu Miasta.
● 22 czerwca – w II semestrze br. w klasie I b realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem „Odkryjmy razem nieznany świat” współfinansowany przez Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Na realizację zadań wynikających z projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne, które wspomagały rozwój różnych umiejętności dzieci.
● 22 czerwca – rok 2010 został ogłoszony przez tarnowskich radnych Rokiem Miasta Tarnowa. Jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych z tej okazji w naszej szkole była nietypowa lekcja historii regionalnej. Uczniowie klas IVb i Vb wysłuchali opowieści o tarnowskich tramwajach. Ich historię przedstawił absolwent naszej szkoły Dawid Drwal, zainteresowany przeszłością rodzinnego miasta.
● 24 czerwca - na pożegnanie szkoły klasy szóste wybrały się na wspólną wycieczkę do Chorzowa, odwiedziły Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz obejrzały seans popularnonaukowy. Wycieczkowicze odwiedzili też ogród zoologiczny.
● 12-23 lipca - odbywała się w szkole półkolonia w ramach akcji „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2010”.
● 17 sierpnia - grupa uczniów z naszej szkoły spędziła część swoich wakacji na kolonii w Jarosławcu. Opiekę nad grupą sprawowała nauczycielka wychowania fizycznego Joanna Pawelec.
● 1 września – w budynku Dwójki wraz z uczniami szkoły podstawowej rok szkolny 2010/2011 rozpoczęli uczniowie Gimnazjum Niepublicznego „U Konarskiego”. W uroczystej inauguracji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta: Zofia Buryło, przewodnicząca Komisji Oświatowej, Jacek Łabno - radny miejski oraz dyrekcja obydwu szkół: Zofia Drwal – dyr. naszej szkoły i Halina Gorycka – dyr. gimnazjum.
● 17 września - jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. W szkole trwała też całoroczna zbiórka surowców wtórnych.
● 29 września – uczniowie klas piątych wyjechali na wycieczkę do Krakowa. Odwiedzili kościół pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie spoczywa serca patrona szkoły, ks. Stanisława Konarskiego, w Teatrze „Groteska” obejrzeli spektakl pt. „Malutka Czarownica”, a następnie Drogą Królewską dotarli na Wawel i do Smoczej Jamy.
● 30 września - obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Uczniowie klas I zostali pasowani na uczniów, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wszystkie klasy obejrzały prezentację multimedialną o szkole i jej Patronie, odbyły się też lekcje wychowawcze poświęcone S. Konarskiemu.
● 12 października - świętowaliśmy zakończenie obchodów 110-lecia istnienia naszej szkoły, jednej z najstarszych placówek oświatowych w mieście. Obchody jubileuszu zostały połączone ze Świętem Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, byli dyrektorzy szkoły i emerytowani nauczyciele, księża proboszczowie sąsiednich parafii, rodzice, uczniowie i grono pedagogiczne. Z okazji jubileuszu prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała skierował na ręce dyrektor szkoły, Zofii Drwal list gratulacyjny, który odczytała w jego imieniu Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji UMT. W występie uczniów, dla którego ilustracją była prezentacja multimedialna, znalazły się wydarzenia i postacie z przeszłości szkoły, a także współczesny wizerunek Dwójki. Z kolei prezentacje artystyczne – recytatorskie, wokalne , instrumentalne i taneczne – uczniowie dedykowali nauczycielom w przededniu ich święta. Z okazji jubileuszu SP 2 przygotowano także okazjonalny numer gazetki szkolnej „Odlotowa Dwójka” oraz pamiątkowe gadżety.
● 10 listopada – z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie SP nr 2 oraz Gimnazjum „U Konarskiego” spotkali się na poranku patriotycznym. W tym roku poświęcono go śpiewaniu pieśni patriotycznych.
● 21 grudnia – doroczne spotkanie bożonarodzeniowe odbyło się w poszerzonym gronie – z udziałem uczniów naszej szkoły i Gimnazjum „U Konarskiego”. Panie dyrektor obu szkół złożyły wszystkim życzenia oraz przekazały każdej klasie opłatki, którymi uczniowie i nauczyciele przełamali się podczas klasowych wigilii. Następnie wszyscy obejrzeli bogatą część artystyczną.


2011
● 19 stycznia – z okazji 148. rocznicy wybuchu powstania styczniowego uczniowie klas szóstych pod kierunkiem nauczycielki historii Zofii Pyrek uczestniczyli w lekcji historii na Starym Cmentarzu w Kwaterze Zasłużonych. Uczniowie samodzielnie przygotowali i zaprezentowali wiadomości o walkach mieszkańców Tarnowa i okolic o wolną Ojczyznę.
● 21 stycznia - uczniowie klasy II b gościli w szkole swoich dziadków i babcie, dla których z okazji ich święta przygotowali krakowskie jasełka, piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane upominki.
● 22 stycznia - gościli w murach szkoły seniorzy z dzielnic Gumniska i Zabłocie. Doroczne spotkanie opłatkowe zorganizowały dla nich wspólnie Rada Osiedla, nasza szkoła oraz Niepubliczne Gimnazjum „U Konarskiego”. Uczniowie przedstawili część artystyczną, na którą złożyły się inscenizacje, śpiew, taniec oraz gra na instrumentach. Spotkanie zaszczycili honorowi goście, m.in. ks. Stanisław Morańda, proboszcz parafii pw. Archanioła Gabriela, Danuta Ciszek z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Jacek Łabno, członek Rady Miejskiej. Wszystkich gości witały jako gospodynie: Zofia Drwal, dyr. SP 2 oraz Halina Gorycka, dyr. NG.
● 26 stycznia - uczniowie klasy I b wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez PGNiG na najciekawszy wiersz o ekologii i bezpieczeństwie użytkowania gazu. Zwycięzcą okazał się uczeń tej klasy Matti Saarela. W nagrodę otrzymał wspaniały upominek oraz darmowy pobyt w Promiennym Zamku dla całej klasy, zaś jego wiersz ma się ukazać w prasie.
● Luty - w czasie ferii zimowych grupa uczniów z naszej szkoły oraz z Gimnazjum „U Konarskiego” wzięła udział w zimowisku w Mszanie Dolnej.
● 28 lutego - w styczniu i lutym br. odbyły się mistrzostwa Tarnowa w minisiatkówce chłopców i dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużyna chłopców z naszej szkoły wywalczyła II miejsce w Tarnowie, zaś drużyna dziewcząt – III miejsce.
● 8 marca - odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W rywalizacji wzięło udział 27 trzyosobowych drużyn. Jubileuszowy Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Krystyna Latałowa, wiceprezydent Tarnowa, oraz Grzegorz Nawrocki, znany dziennikarz. Międzyszkolny Konkurs Literacki w tym roku przebiegał pod hasłem „Za minutę pierwsza miłość” i składał się z trzech etapów. Autorkami zadań konkursowych były polonistki: Magdalena Rzepkai Ewa Oleksy. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów (SP nr 2) oraz dodatkowe nagrody od instytucji patronujących Konkursowi: Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie.
● 18 marca - uczniowie klasy Va uczestniczyli w Muzeum Okręgowym w warsztatach rzemieślniczych poświęconych historycznym technikom drukarskim. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „Jesień średniowiecza – wiosna renesansu”.
● 23 marca - „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, w wodę cię wrzucamy, bo wiosnę witamy” - takim wierszykiem powitały pierwszy dzień wiosny dzieci z klas młodszych, topiąc własnoręcznie zrobione kukły w miskach z wodą, czyli zgodnie z tradycją, ale też „ekologicznie”. Podczas apelu dla klas I-III zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski zaprezentowany został też inny dawny zwyczaj ludowy chodzenia po wsiach z maikiem-gaikiem.
● 28-30 marca - uczniowie klas I-VI wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych w kościele pw. Archanioła Gabriela.
● 14 kwietnia - uczniowie klas IV-V uczestniczyli w spotkaniu z członkami bractwa rycerskiego „Kerin” na temat czasów księcia Mieszka I oraz wikingów.
● 24 kwietnia - obchodziliśmy w szkole Dzień Ziemi. Uczniowie klas piątych przygotowali przedstawienia o tematyce ekologicznej oraz popisy taneczne i sportowe. Wychowankowie świetlicy, przebrani za witaminki, przypomnieli, co jeść, aby być zdrowym. Miłym akcentem były też piosenki w wykonaniu uczennic z klasy III b.
● 25 kwietnia - uczniowie klas szóstych wzięli udział w III Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 4 w Tarnowie. W ścisłej czołówce znalazła się Agnieszka Siedlik z klasy VI b. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Elżbiety Popiel.
● 29 kwietnia - uczestnicy dwuetapowego szkolnego konkursu literackiego dla dzieci klas II i III „Brzechwa-dzieciom” wykazali się dużą znajomością treści wierszy oraz biografii Jana Brzechwy. Zwycięzcy, wyłonieni spośród 21 finalistów, otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyła im dyrektor Zofia Drwal podczas apelu przedświątecznego.
● 4 maja - uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym oraz w dwóch konkursach międzyszkolnych – w SP nr 3 oraz w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie.W obydwu konkursach międzyszkolnych nasi uczniowie zdobyli miejsca finałowe. W Szkolnym Konkursie Ortograficznym, będącym etapem wstępnym do konkursu międzyszkolnego, wzięło udział aż 57 uczniów z kl. IV-VI.
● 4 maja - nasza wspólnota szkolna przygotowała się na uroczystą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, która miała miejsce 1 maja br. na Placu św. Piotra w Rzymie. Uczniowie wszystkich klas wykonali tablice upamiętniające różne wydarzenia z życia i pontyfikatu Ojca Świętego, zorganizowali wystawę, a także przygotowali poranek wielkanocny poświęcony postaci Jana Pawła II.
● 6 maja - po raz trzeci odbył się w naszej szkole Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas IV-VI, tym razem przebiegał pod hasłem „Mityczni podróżnicy”. Konkurs mitologiczny przygotowali nauczyciele: Zofia Pyrek i Leszek Gorycki.
● 8 maja - uczniowie klas piątych wzięli udział w warsztatach rzemieślniczych w tarnowskim Muzeum Okręgowym w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu”. Dzieci dowiedziały się, jak dawniej wyplatano koszyczki, robiono beczki i różne naczynia z drewnianych klepek.
● 9 maja - Katyń 1940 i Smoleńsk 2010 – to dwa tematy, jakie poruszone zostały podczas niecodziennej lekcji historii w klasach szóstych. Prelekcję poprowadziła dyrektor Zofia Drwal, wnuczka oficera Wojska Polskiego, jeńca wojennego rozstrzelanego w Katyniu. Dopełnieniem opowieści była prezentacja multimedialna oraz zbiór pamiątek rodzinnych.
● 9 maja - uczestnicy kółka plastycznego prowadzonego przez Barbarę Smorczewską wzięli udział w kolejnej, piątej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mały Artysta”. Agnieszka Schabowska z kl. III a otrzymała główną nagrodę za pracę namalowaną temperą pt. „Konie”.
● 10 maja - nasi uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym po raz szósty przez SP nr 5 w Tarnowie Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. Wysokie lokaty, jakie zajęli, są efektem ich zainteresowań historią oraz rzetelnej pracy pod kierunkiem nauczycielki historii, Zofii Pyrek.
● 20 czerwca - reprezentacja szkoły złożona z uczennic klasy VI b uczestniczyła w I Międzyszkolnym Konkursie pod hasłem „Rycerze Hetmana Jana Tarnowskiego”, jaki odbył się 26 maja w SP nr 8 w Tarnowie. Nasza drużyna uzyskała bardzo dobry wynik w indywidualnym teście, przygotowała także w sali historycznej wystawę na temat wielkiego tarnowianina.
● 30 sierpnia - kilkunastoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły spędziła część wakacji na kolonii w Łazach nad Morzem Bałtyckim. Opiekę nad uczestnikami kolonii pełniła nauczycielka Joanna Pawelec.
● Lipiec – trwał wielki remont w obydwu budynkach szkoły. Przeprowadzono termomodernizację i położono nową elewację na szkolnym budynku z lat 70., odnowiono też elewację zabytkowego gmachu tzw. starej szkoły. Poważne prace zostały przeprowadzone wewnątrz obu budynków: wymieniono instalację grzewczą, na sali gimnastycznej zmodernizowano oświetlenie i wymalowano ściany, a także wyremontowano szatnie gimnastyczne. Odmalowane zostały też ściany na korytarzach i w niektórych salach. Nowy wygląd zyskało też wejście do budynku szkolnego – na schodach pojawiły się nowe płytki i barierki, zamontowano również nowe drzwi wejściowe.
● Wrzesień - nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęliśmy w szkole w trudniejszych warunkach niż zazwyczaj. W związku z kończącym się remontem tegoroczna uroczystość inauguracji roku szkolnego odbyła się wyjątkowo w kościele pw. Archanioła Gabriela, a zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczęły się 5 września 2011 r. Mimo utrudnień wynikających z trwających jeszcze prac nauka odbywała się normalnym trybem.
● 14 września - uczniowie klas III b, IV a oraz IV b obejrzeli w Tarnowskim Teatrze spektakl pt. „Tajemniczy ogród”. Wizyta w teatrze była też okazją do obejrzenia teatralnego gmachu przebudowanego w czasie ostatniego remontu.
● 30 września - uczniowie klasy VI a reprezentowali naszą szkołę w Grze Terenowej pod hasłem „Poszukiwacze zdrowia i urody” zorganizowanej w ramach programu zdrowotnego „Bractwo zdrowia i przygody” dotowanego z grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski oraz Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Opiekę nad naszą drużyną sprawowała Joanna Pawelec.
● 30 września – obchodziliśmy doroczne Święto Patrona Szkoły połączone ze ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. Ceremonii tej dokonały wychowawczynie klas pierwszych: Barbara Smorczewska i Danuta Iwaniec.
● 10 listopada - uczciliśmy w szkole 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie miało formę wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i niepodległościowych. Święto Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole również odświętnymi strojami oraz kotylionami w narodowych barwach, które własnoręcznie wykonywali uczniowie wszystkich klas w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski.
● 18 listopada - odbyła się w szkole XXI edycja Gry Terenowej po Tarnowie. Przebiegała pod hasłem „Śladami hetmana Jana Tarnowskiego” i była związana z obchodami roku 2011 jako poświęconego tej wybitnej postaci. Do udziału w imprezie zaproszono drużyny z tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs miał przebieg kilkuetapowy. Nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników sponsorowały Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowska Fundacja Kultury. Przedsięwzięcie w ramach projektu „Druga strona medalu, czyli wyprawa w głąb miasta” zorganizowały: Szkoła Podstawowa nr 2 , Niepubliczne Gimnazjum „U Konarskiego” oraz Tarnowska Fundacja Kultur.
● 18 listopada - uczniowie szkoły wzięli udział w Turnieju WitaMocarze zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Tarnowie w ramach programu zdrowotnego „Bractwo zdrowia i przygody”. Drużyna złożona z uczennic kl. VI a zajęła w turnieju II miejsce. Zadania konkursowe były związane z zagadnieniami zdrowego stylu życia oraz higieny.
● 10 grudnia - odbył się w szkole kiermasz świąteczny pod hasłem „Europejskie spotkanie ze św. Mikołajem”. Wzięły w nim udział całe rodziny uczniów, a także przedszkolaki, które mogły przy okazji poznać naszą szkołę. Część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego i muzyki ukazywała zwyczaje i wierzenia na temat św. Mikołaja w różnych krajach europejskich. Na stoiskach można było podziwiać ozdoby bożonarodzeniowe i kartki świąteczne wykonane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. W „Pracowni św. Mikołaja” dzieci pod kierunkiem nauczycieli same wykonywały świąteczne dekoracje. Atrakcją kiermaszu był salon gier planszowych, a także pokaz zabawek technicznych zorganizowany przez jednego z uczniów wraz z rodzicami. Najmłodsze dzieci chętnie korzystały z wesołego toru przeszkód na sali gimnastycznej, a całe rodziny z kawiarenki urządzonej w świetlicy.
● 13 grudnia - zakończył się III Szkolny Konkurs Historyczny dla uczniów kl. IV–VI pod hasłem „Unia Europejska w pigułce”. Wzięło w nim udział 50 uczniów. Uczestnicy przygotowywali się samodzielnie, według wskazówek nauczyciela historii, Zofii Pyrek.
● 13 i 14 grudnia - odbyły się Mistrzostwa Tarnowa w minisiatkówce chłopców i dziewcząt, rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Sukcesem zakończył się występ zespołu chłopców z naszej szkoły, którzy zajęli I miejsce i zdobyli tytuł Mistrzów Tarnowa. Dziewczęta wywalczyły II miejsce i srebrne medale.
● 21 grudnia - najmłodsi uczniowie pod opieką nauczycielki Urszuli Migały zaprezentowali inscenizację bożonarodzeniową. Chór szkolny, pod dyrekcją Beaty Chrobak, ubarwił ten występ śpiewem kolęd i pastorałek. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w szkolnym konkursie na najpiękniejszą „Szopkę afrykańską” oraz „Szopkę tarnowską”, zorganizowanym przez panie Beatę Wilkosz i Lucynę Jurusik.

 

2012
● 4 stycznia – uczniowie szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej, która miała na celu pomoc ciężko chorym dzieciom – pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wrocławskiej Akademii Medycznej. Akcja polegała na zbiórce środków czystości oraz pieniędzy na ich zakup. Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski.
● 24 stycznia – po raz drugi odbył się w szkole Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Wzięło w nim udział 33 uczniów, z których pięcioro najlepszych reprezentowało naszą szkołę na międzyszkolnym Dyktandzie „O Pióro Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Tarnowie”.
● 25 stycznia – odbyła się szkolna dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas IV-VI.
● 10 lutego – uczniowie naszej szkoły, Rafał Siedlik i Filip Gacek, zostali laureatami I Tarnowskiego Międzyszkolnego Turnieju „Fauny” dla szkół podstawowych. Odbył się w Salonie Gier Planszowych „Jaskinia”, gdzie spotkały się reprezentacje 9 szkół biorących udział w turnieju.
● 21 marca – pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski zorganizował wiosenny pokaz mody. Uczniowie klas IV-VI prezentowali stroje własnego pomysłu, które miały symbolizować rozpoczynającą się porę roku. Rozstrzygnięty został również konkurs międzyklasowy na najładniejszą wiosenną dekorację okienną.
● Marzec – biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego zorganizowała dwa konkursy czytelnicze nawiązujące do baśni H. Ch. Andersena. Jeden był adresowany do dzieci i rodziców klas pierwszych, a drugi – do uczniów kl. II-III.
● 2 kwietnia – klasa III a, która realizuje w tym roku szkolnym program edukacji regionalnej, przygotowała pod opieką wych. Anny Buczek całoroczną wystawę pt. „Piękno stroju i rękodzieła ludowego”.
● 4 kwietnia – odbyły się w szkole spotkania z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Uczniowie klas starszych obejrzeli inscenizację obrazującą treści najważniejszych dla chrześcijan dni Wielkiego Tygodnia. Młodsze dzieci oglądnęły przedstawienie nawiązujące do wielkanocnych zwyczajów i tradycji. Występy ze starszymi uczniami przygotowały Beata Wilkosz i Beata Chrobak, a z młodszymi – Urszula Migała.
● 12 kwietnia – w Brzesku drużyna chłopców z naszej szkoły zdobyła II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce.
● 18 kwietnia – odbył się w naszej szkole XI Międzyszkolny Konkurs Literacki przeznaczony dla uczniów klas IV-VI, którego jesteśmy organizatorem. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wielkie problemy małych bohaterów”. W rywalizacji wzięło udział 12 szkół z Tarnowa oraz SP z Radłowa. Nasza drużyna zdobyła II miejsce. Zadania przygotowały polonistki: Magdalena Rzepka i Ewa Oleksy. Patronat honorowy nad konkursem objęły Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie. Laureaci oraz zdobywcy pierwszych pięciu miejsc zostali nagrodzenia książkami, a pozostali uczestnicy etapu finałowego otrzymali symboliczne upominki. Fundatorem nagród była nasza szkoła, a także Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, które ufundowało nagrodę dla zdobywców pierwszego miejsca.
● 23-27 kwietnia – prawie wszystkie klasy naszej szkoły uczestniczyły w nietypowych lekcjach przyrody. W związku z udziałem w I edycji kampanii „Eko Tarnów, Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Byli również w azylu dla zwierząt w Tarnowie-Krzyżu i przekazali dla jego podopiecznych sporą ilość karmy.
● 26 kwietnia – grupa uczniów klas młodszych wraz z wychowawcami uczestniczyła w pokazach filmów konkursowych dla najmłodszych w ramach 26. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Reprezentantka naszej szkoły, Magdalena Grobecka z kl. III b znalazła się w dziecięcym jury oceniającym filmy dla młodych widzów.
● 2 maja – formę happeningu miało szkolne świętowanie obchodów Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja. Spotkanie odbyło się na boisku szkolnym, a jego oprawę stanowiły biało-czerwone graffiti, chorągiewki, kotyliony i baloniki w barwach narodowych, kolorowe plakaty i melodia „Mazurka 3 Maja”. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie w niebo białych i czerwonych baloników. Na zakończenie wszyscy przemaszerowali do szkoły w radosnym korowodzie, ze słowami pieśni: „Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj”.
● 7-11 maja – uczniowie kl. VI a wraz z opiekunami przez pięć dni uczestniczyli w zajęciach „zielonej szkoły” w Rabce-Zdroju. Wspaniały klimat, atrakcyjne miejsca i ciekawe zajęcia sprawiły, że był to dla szóstoklasistów bardzo udany czas wypoczynku na łonie przyrody, zabawy z rówieśnikami i skutecznej nauki, choć w nietypowych warunkach.
● 23 maja – uczniowie z klas IV-VI za sprawą bractwa rycerskiego Kerin przenieśli się w odległe czasy starożytnego Rzymu. Opowieść była ilustrowana przykładami uzbrojenia i dawnych strojów, a także realistycznymi scenkami odtwarzającymi taktykę walki rzymskich legionistów, ciężką pracę niewolników czy potyczki gladiatorów.
● 27 maja – dzieci z klas drugich wystąpiły z programem artystycznym podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy kościele pw. Archanioła Gabriela w Tarnowie. Występ był dedykowany rodzicom z okazji ich święta.
● 29 maja – zakończył się ogłoszony w kwietniu przez Samorząd Uczniowski konkurs na najpiękniejszy wiersz z okazji Dnia Matki. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. IV-VI. Najciekawsze utwory zostały wywieszone na gazetce szkolnej.
● 30 maja – gościliśmy w szkole dziennikarzy Radia RDN Małopolska, którzy odwiedzili nas w ramach akcji „Tydzień Dziecka z RDN”. Opowiadali o pracy w radiu oraz nagrywali pozdrowienia przesyłane przez dzieci z okazji Dnia Dziecka.
● 5 czerwca – sześć uczennic z naszej szkoły z powodzeniem wzięło udział w międzyszkolnym konkursie plastyczno-kostiumowym pod hasłem „Francja – z czego słynie ten kraj?”, organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Tarnowie. Dziewczęta przygotowywały się do konkursu w ramach zajęć świetlicowych pod kierunkiem nauczycielki Justyny Krakowieckiej.
● 6 czerwca – grupa sześciolatków z Publicznego Przedszkola nr 13 w Tarnowie uczestniczyła w naszej szkole w zajęciach integracyjnych pt. „Jak poznajemy świat?”.
● 8 czerwca – nasza szkoła, jako jedna z nielicznych w Tarnowie, zakwalifikowała się do pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa szkoła”. Jego cel to rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
● 18 czerwca – odbył się finał IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Białe i czarne” organizowanego przez naszą szkołę. W konkursie wzięło udział 26 placówek z Tarnowa, Wierzchosławic, Stróż i Zakliczyna. Nadesłano 402 prace. W skład komisji oceniającej weszli: dr Aleksandra Zuba-Benn, artysta plastyk, pedagog; Magdalena Kopczyńska-Kołodziej, artysta plastyk, pedagog; Maciej Słowik – plastyk.
● 28 czerwca – w ostatnim dniu nauki gościliśmy w szkole naszego byłego ucznia, Dawida Drwala, który opowiedział o historii tarnowskich tramwajów, ilustrując prelekcję prezentacją multimedialną. Wielu uczniów poprosiło Dawida o autograf, doceniając fakt, że jako tegoroczny maturzysta jest już autorem książki o tarnowskich tramwajach.
● 2-13 lipca – w szkole trwała półkolonia w ramach programu „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2012”.
● Wrzesień – w roku szkolnym 2012/2013 wznowiono w szkole wydawanie gazetki, która zyskała nowy tytuł „Co tam w dwójce?”. Pracę nad nią rozpoczęli uczniowie w ramach kółka dziennikarskiego działającego pod opieką polonistki Magdaleny Rzepki. W swojej pracy uczniowie wykorzystują nowoczesny sprzęt dostępny m.in. dzięki programowi Cyfrowa Szkoła.
● 8 września – uczniowie szkoły włączyli się do akcji Narodowego Czytania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, która odbyła się pod pomnikiem poety w Tarnowie. Spotkanie z arcydziełem Mickiewicza miało miejsce również w naszej szkole we wszystkich klasach IV-VI. Uczniowie czytali fragmenty poematu oraz wzięli udział w konkursie literackim osnutym wokół poznanych tekstów.
● 28 września – obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, tradycyjnie połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, a także rodzice najmłodszych uczniów. Klasy starsze uczestniczyły w międzyklasowym quizie na temat S. Konarskiego.
● 20 października – w ramach „sportowej soboty” uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej. Odbyły się mecze piłki nożnej, piłki koszykowej, rozgrywki w piłce siatkowej i unihokeju oraz turniej tenisa stołowego.
● 6 listopada – odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – piękno przyrody ukryte w poezji”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VI. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie fragmenty poematu opisujące piękno przyrody.
● 9 listopada – w obchody Narodowego Święta Niepodległości czynnie włączyli się wszyscy uczniowie szkoły. Kilka tygodni wcześniej każda klasa otrzymała do wykonania zadanie polegające na odwiedzeniu jednego miejsca w naszym mieście związanego z niepodległościowymi dążeniami tarnowian. Należało również odszukać informacje na temat wydarzeń i osób wiążących się z tym miejscem.
● 13 listopada – podczas spotkania ze znawcami i kolekcjonerami rafy koralowej uczniowie mogli na wystawie oglądać cuda natury dostępne badaczom podwodnego świata, m.in. muszle, bursztyny, koralowce i ryby.
● 13-14 listopada – w ramach integracji naszej szkoły z przedszkolami zaplanowano cykl spotkań pod hasłem „Polubić szkołę”. Odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Być artystą, być Picassem” w formie warsztatów plastycznych, które poprowadzili przygotowani do tego uczniowie kl. III.
● 6 grudnia – reprezentująca naszą szkołę uczennica kl. IV b, Magdalena Grobecka została wyróżniona podczas III edycji konkursu recytatorskiego pt. „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” organizowanego przez SP nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie.
● 8 grudnia – uczeń klasy trzeciej Wojciech Rubacha zajął III miejsce w zawodach pływackich z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbywających się pod hasłem „Już pływam – sprawność na całe życie”, zorganizowanych przez UMT UKS „Sokół – Mościce”. Uczeń doskonali swoje umiejętności w ramach cotygodniowych zajęć na basenie organizowanych przez naszą szkołę.
● 9 grudnia – z inicjatywy nauczyciela przyrody Małgorzaty Pamuły rozpropagowano w szkole akcję „Moje miasto bez elektrośmieci” polegającą na zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w zamian za który można uzyskać specjalne kupony na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły.
● 21 grudnia – w ramach realizowanego w klasach trzecich programu „Edukacja regionalna” uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. W grudniu odbyło się kolejne spotkanie, w czasie którego dzieci poznawały tradycje świąt Bożego Narodzenia oraz wykonywały ozdoby świąteczne z opłatków, bibuły i słomy.

 

2013
● 12 stycznia – na zakończenie I semestru grupa uczniów z klas I-III pod opieką pani Beaty Chrobak przygotowała inscenizację bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie było efektem zajęć artystycznych z elementami muzycznymi i teatralnymi, prowadzonych w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szk. podst. w Tarnowie”.
● Styczeń – odbyły się rozgrywki o Mistrzostwo Tarnowa w minisiatkówce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i w kategorii chłopców nasze drużyny wywalczyły tytuły wicemistrzów Tarnowa.
● 14-18 stycznia – chętni uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, jakie odbywały się w szkole w pierwszym tygodniu ferii zimowych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
● 18 lutego – w ramach Dnia Otwartego Szkoły i całorocznego cyklu zajęć „Polubić szkołę” gościliśmy dzieci przedszkolne pięcio- i sześcioletnie. Przed południem wzięły one udział w zajęciach integracyjnych w klasach trzecich. Po południu odbyło się spotkanie z przyszłymi uczniami i ich rodzicami, w ramach którego goście poznawali szkołę i uczestniczyli w przygotowanych dla nich atrakcjach.
● 19 marca – odbyło się Święto Matematyki pt. ,,Matematyka jest piękna”. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać m.in. niezwykłość fraktali, symetrii figur, parkietaży, piękno ukryte w liczbach, w trójkątach Sierpińskiego i Pascala.
● 9 kwietnia – odbył się po raz V Szkolny Konkurs Mitologiczny.
● 30 kwietnia – z okazji nadejścia wiosny Samorząd Uczniowski szkoły zorganizował wybory Superdziewczyny 2013 roku. Wzięły w nich udział kandydatki wytypowane wcześniej przez poszczególne klasy IV-VI.
● 9 maja – odbył się w naszej szkole XII Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV-VI. Wzięło w nim udział 15 drużyn ze szkół podstawowych Tarnowa oraz spoza naszego miasta. W tym roku Konkurs przebiegał pod hasłem „Przygodo, gdzie jesteś?”. W rywalizacji zwyciężyła drużyna z SP nr 14 w Tarnowie, nasi uczniowie zajęli drugie miejsce.
● 13 maja – w ramach edukacji regionalnej klasa III uczestniczyła w spotkaniu warsztatowym w Muzeum Etnograficznym na temat mniejszości narodowej Romów.
● 15 maja – odbył się coroczny Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III.
● 23 i 24 kwietnia – obchodzone były XII Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”. W ramach tych obchodów rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Bajkowa kraina Juliana Tuwima” organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Jedną z głównych nagród w kategorii na najładniejszą zakładkę do książki zdobyła uczennica naszej szkoły Marta Proszowska z kl. I b.
● 29 maja – w drugim półroczu uczniowie klas szóstych wzięli udział w kilku międzyszkolnych konkursach języka angielskiego. W konkursie zorganizowanym przez Gimnazjum nr 7 uczennica klasy VI b zdobyła III miejsce. Inny uczeń tej samej klasy uplasował się na II miejscu w Konkursie Języka Angielskiego w Gimnazjum nr 4.
● 30 maja – klasa III skorzystała z oferty „Dzień Dziecka z Radiem RDN Małopolska” oraz wybrała się do Muzeum Okręgowego, gdzie czekały liczne atrakcje. Uczniowie poznawali renesansowy Tarnów w czasie gry terenowej oraz zwiedzili z przewodnikiem wiele ciekawych miejsc.
● 12 czerwca – z okazji Dnia Dziecka uczniowie kl. IV i V z kółka teatralnego zaprosili młodszych kolegów i koleżanki na przedstawienie pt. „Szafa babuni”.
● 14 czerwca – na terenie MORD-u w Tarnowie odbył się dla naszych uczniów piknik rowerowy, podczas którego można było przypomnieć sobie zasady ruchu drogowego w praktyce.
● Lipiec – w czasie pierwszych tygodni wakacji odbywała się w naszej szkole półkolonia.
● 2 września – po wakacyjnej przerwie rozpoczął się kolejny rok szkolny – 2013/2014. Uczniów, nauczycieli i rodziców powitała dyr. Zofia Drwal, szczególnie ciepło zwracając się do pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego. Uroczystość uświetnił występ trzecioklasistów. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przypomnieli o rocznicy wybuchu II wojny światowej i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wojny i Faszyzmu.
● 25 września – uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w grze edukacyjnej pt. „Poznajemy Patrona naszej szkoły – ks. S. Konarskiego”. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące Konarskiego. W grze pomocne były materiały umieszczone na tablicach ściennych. Poprawne odpowiedzi brały udział w losowaniu nagród ufundowanych przez dyrektora szkoły. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, już podczas pierwszych przerw międzylekcyjnych uczniowie wylosowali 120 kartek z pytaniami.
● 27 września – obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – ks. S. Konarskiego. Tradycyjnie w tym dniu pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów. Klasy starsze uczestniczyły także w rozstrzygnięciu konkursu na temat Patrona szkoły.
● Wrzesień – kontynuowaliśmy, rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym, akcję pod hasłem „Nasze miasto bez elektrośmieci”. W klasach III i IV-VI nauczyciele prowadzili lekcje na temat zagrożenia, jakie stanowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oddając taki sprzęt do punktu zbiórki ARGO-FILM w Tarnowie, można było wspierać naszą szkołę, ponieważ za elektrośmieci otrzymywano specjalne kupony Funduszu Oświatowego, które można było ofiarować szkole na zakup pomocy dydaktycznych. Koordynatorem programu w szkole była Małgorzata Pamuła.
● 4 października – w dniu św. Franciszka, patrona ekologów odbył się szkolny Dzień Ekologii. Całemu przedsięwzięciu, które koordynowała Małgorzata Pamuła, przyświecało hasło „Zdrowie nasze kolorowe”. Każda klasa przygotowała własne stoisko ze zdrową żywnością. Przysmaki degustowała najpierw komisja oceniająca, a następnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
● Październik – mija dziewięć lat, odkąd nasza szkoła prowadzi akcję selektywnej zbiórki odpadów będących surowcami wtórnymi. Zaangażowaliśmy się w tę działalność na długo przed wprowadzeniem obowiązkowej selekcji odpadów, jaka weszła w życie w lipcu 2013 roku. Uczniowie naszej szkoły przynoszą np. zużyte baterie elektryczne, butelki plastikowe, puszki aluminiowe czy makulaturę, które odbiera od nas profesjonalna firma zajmująca się recyklingiem.
● 4 października – odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Ekologicznej dla uczniów klas II-III. Był on częścią projektu „Zdrowie nasze kolorowe”.
● 14 października – dzieci z oddziału przedszkolnego miały okazję po raz pierwszy zaprezentować publicznie swoje umiejętności i talenty podczas uroczystego ślubowania i pasowania. Pamiętały również o życzeniach dla nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej.
● 5 listopada – obchody Święta Niepodległości w naszej szkole miały nietypową formę. Uczniowie klas II-VI wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły udali się do Łowczówka na Cmentarz Legionistów Polskich nr 171. Uczestniczyli tam w uroczystości patriotycznej zakończonej apelem poległych i modlitwą za zmarłych. Dla starszych klas wyprawa do Łowczówka połączona była z rajdem. Wyjazd na Cmentarz Legionistów oraz wydarzenia historyczne związane z tym miejscem stały się tematem lekcji języka polskiego, historii oraz godzin wychowawczych. Ponadto każda klasa przygotowała w wybranej formie relację z uroczystości, a na szkolnym korytarzu można było obejrzeć fotoreportaż z wyjazdu.
● 11 listopada – członkowie pocztu sztandarowego szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach 95. rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem władz miejskich Tarnowa.
● 14 listopada – weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. 1 września 2014 r. to data wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków.
● 18 listopada – szkoła ma nową stronę internetową. W ciągu ostatnich trzech tygodni administratorzy pracowali nad migracją, czyli przeniesieniem materiałów z poprzedniej witryny na obecną. Zgromadzone zasoby obejmują ponad 600 tekstów i ok. 250 galerii zdjęć.
● 20 listopada – dwie uczennice z kl. Va, Karolina Barwacz i Dominka Dudziak z powodzeniem reprezentowały naszą szkołę w IV edycji międzyszkolnego konkursu poezji patriotycznej pt. „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” w SP nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie. Karolina Barwacz zdobyła I miejsce w kategorii: wiersz patriotyczny. Dominika Dudziak zajęła II miejsce za prezentację wiersza o tematyce sybirackiej i III miejsce w kategorii: wiersz patriotyczny.
● 28 listopada – odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
● Listopad – został oddany do użytku szkolny plac zabaw zaprojektowany i wykonany w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Ma powierzchnię 240 metrów kwadratowych, powstał na zielonym terenie od strony ulicy Nadbrzeżnej. Jest ogrodzony, wyłożony bezpieczną nawierzchnią i wyposażony w sprzęt rekreacyjny oraz drewniane ławki. Przy okazji przebudowy stara wiata śmietnikowa została zastąpiona nową.
● Grudzień – uczniowie V i VI wzięli udział w zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie na temat „Książka a nowe media”, prowadzonej częściowo w konwencji rozprawy sądowej. Wcielając się w role uczestników procesu sądowego, oskarżali Internet lub go bronili.
● 4 grudnia – na zakończenie cyklu lekcji poświęconych wierzeniom starożytnych Greków uczniowie klas piątych wcielili się w role mieszkańców Olimpu, przygotowując kostiumy i krótkie prezentacje poszczególnych postaci.
● 8 grudnia – otrzymaliśmy podziękowania za udział naszej szkoły w grudniowej akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Radio RDN Małopolska i Szkolne Koło Caritas w Niepublicznym Niepłatnym Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie. Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” trwała od 20 listopada do 6 grudnia 2013 r. Paczki trafiły do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
● 10 grudnia – czterech uczestników zajęć kółka szachowego, odbywających się w naszej szkole od dwóch lat, wzięło udział w Indywidualnym Turnieju Szachowym w ramach Mistrzostw Tarnowa. Mikołaj Czernik z kl. V b zdobył V miejsce.
● 18 grudnia – na zakończenie zajęć w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie” uczniowie wystawili dla rodziców i zaproszonych gości bajkę muzyczną pt. „Calineczka”. W zajęciach prowadzonych przez Beatę Chrobak uczestniczyli uczniowie klas I-III szczególnie uzdolnieni artystycznie.
● 19 grudnia – odbyło się przedstawienie pt. „Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii”. Jego celem było pokazanie angielskich zwyczajów świątecznych oraz uświadomienie uczniom ich odmienności od polskich tradycji. W inscenizacji wzięli udział uczniowie klas piątych oraz chór szkolny, który śpiewał w języku angielskim znane piosenki świąteczne. Uczestnicy przedstawienia wypowiadali swoje kwestie w języku polskim i angielskim. Najważniejszym elementem scenografii był świątecznie udekorowany stół z typowymi świątecznymi rekwizytami, w większości pochodzącymi wprost z Wielkiej Brytanii. Przedstawienie przygotowały panie Elżbieta Popiel i Beata Chrobak.
● 20 grudnia – gościliśmy w naszej szkole tarnowski zespół kameralny Betania, który wystąpił z pięknym koncertem kolęd. Zespół udało się zaprosić do szkoły dzięki p. Beacie Chrobak, która gra w nim na skrzypcach. Kolędy i pastorałki śpiewał znany w Tarnowie wykonawca muzyki religijnej Marcin Walkowicz. Wraz z artystami wystąpiła również nasza uczennica Ola Koperny z klasy IV a, która zaśpiewała po francusku kolędę „Cicha noc”.

 

2014
● Styczeń – kontynuowaliśmy w szkole zbiórkę elektrośmieci w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Zeszłoroczna akcja objęła swoim zasięgiem nie tylko społeczność szkolną, ale również lokalną. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zebrać 3 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Koordynatorem akcji była Małgorzata Pamuła.
● 15 stycznia – Weronika Biedroń z kl. IIIa zdobyła wyróżnienie w „Konkursie kolęd i pastorałek” w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie .
● 23 stycznia – utalentowane muzycznie uczennice z klasy III a wzięły udział w międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi” w SP nr 20 w Tarnowie Mościcach. Przywiozły z niego dwa tytuły laureatów: w kategorii solistów - Weronika Biedroń, a w kategorii zespoły wokalne – zespół w składzie: Weronika Wróbel, Weronika Biedroń, Maja Mizera i Olga Henich.
● 30 stycznia – dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały, pod kierunkiem wychowawców Katarzyny Kocoł i Renaty Kucharskiej, montaż słowno-muzyczny z elementami tańca z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
● 25 lutego – klasa I wybrała się do tarnowskiego Ratusza na zajęcia warsztatowe pt. „Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula”, prowadzone w ramach BONU KULTURY. Ich tematem było życie dzieci w XVIII wieku.
● 28 lutego – mali artyści z grupy teatralno-muzycznej zaprezentowali młodszym kolegom z Przedszkola nr 17 w Tarnowie bajkę muzyczną „Calineczka”, która powstała po kierunkiem p. Beaty Chrobak podczas zajęć prowadzonych w ramach realizacji projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie”.
● 28 lutego – odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty, na który zaproszone zostały dzieci przedszkolne pięcio- i sześcioletnie wraz z rodzicami. Goście poznawali szkołę i uczestniczyli w przygotowanych dla nich atrakcjach. Była również okazja do rozmów z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami: pedagogiem, logopedą, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i arteterapeutą.
● 20 marca – po raz drugi obchodziliśmy w szkole Święto Matematyki – tym razem pod hasłem „Matematyka jest magiczna”. Uczniowie uczestniczyli w nietypowych zajęciach i poznawali zupełnie inne oblicze „królowej nauk”. Wzięli udział w konkursie „Kangur Matematyczny”, zajęciach warsztatowych, obejrzeli prezentację poświęconą m.in. kwadratom magicznym, bryłom platońskim, fleksagonom i wstędze Möbiusa.
● 28 marca – uczennica Kinga Cygan z klasy V a zdobyła wyróżnienie w VI Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy o Laur „Jaskółki”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie. Piątoklasistka napisała tekst prozatorski pt. „Ksiądz Roman Sitko – tarnowianin”.
● 3 kwietnia – uczniowie klasy IV a uczestniczyli w zajęciach w nowej siedzibie Muzeum Okręgowego na temat „Tu zbuduję nowe miasto” prowadzonych w ramach „Bonu Kultury”. Mogli poznać wiele ciekawych faktów z dziejów miasta, a także zakosztować atmosfery życia w średniowieczu.
● 8 kwietnia – podczas spotkania z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą uczniowie poznawali ciekawe zakątki Meksyku.
● 8 i 9 kwietnia – w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się rozgrywki o Mistrzostwo Tarnowa w minisiatkówce chłopców i dziewcząt. Drużyna chłopców z naszej szkoły zdobyła III, zaś dziewczęta - IV miejsce. Oba zespoły przygotowywała Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 14 kwietnia – uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z Bractwem Rycerskim „Kerin”, tym razem na temat starożytnej Grecji i Persji.
● 24 kwietnia – w szkole został zorganizowany Konkurs Piosenki Angielskiej dla uczniów kl. I-III.
● 30 kwietnia – uczniowie naszej szkoły: Paweł Farbisz (kl. IV a) i Matti Saarela (kl. IV b) zdobyli III miejsce w siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „PAIR PLAY”. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie.
● 8 maja – odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Literacki zorganizowany pod hasłem – „Warto się śmiać”. W zmaganiach wzięło udział dziesięć trzyosobowych drużyn z Tarnowa i spoza miasta. Konkurs składał się z trzech etapów, z których ostatni miał formę ustną. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objęły: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie. Fundatorami nagród były: dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie.
● 16 maja – odbył się w szkole coroczny konkurs ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich.
● 22 maja – drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła I miejsce w V Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej.
● 22 maja – klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę do Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach. Dzieci mogły poznać tam życie pszczół oraz tradycje związane z wyrobem miodu i innych produktów pszczelich.
● Maj – dzieci przedszkolne w czasie dwóch wycieczek odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie oraz Komendę Straży Pożarnej w Tarnowie.
● 28 maja – Sanok i Solina to miejsca wycieczki czwartoklasistów. Dzieci zwiedziły Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, następnie udały się do Soliny, by obejrzeć największą w Polsce zaporę wodną.
● Maj – w drugim półroczu uczniowie klas pierwszych byli częstymi gośćmi Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Uczestniczyli w cyklu lekcji muzealnych: „Koszałek Opałek – czyli sztuka kaligrafii”, „Tu zbuduję nowe miasto” oraz „Nauki dawne i niedawne”.
● 30 maja – trzy uczennice naszej szkoły, uczęszczające na zajęcia kółka plastycznego, zostały wyróżnione w Konkursie Plastycznym pt. „Piękno świata i to, co mnie wzrusza”. Konkurs zorganizowało Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza w Tarnowie. Nagrody i dyplomy wręczał Andrzej Westwalewicz, syn tarnowskiego malarza, Stanisława Westwalewicza.
● Maj – chętni uczniowie z klas szóstych wzięli udział w VI edycji Szkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem „Ojczyzny uczyć się trzeba”, zorganizowanego w 100. rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej.
● 4 czerwca – uczniowie mogli obejrzeć na korytarzu szkolnym wystawę pt. „25 lat temu skończył się komunizm”. Na godzinach wychowawczych i lekcjach historii nauczyciele omówili genezę oraz skutki wydarzeń sprzed 25 lat. Uczniowie z klas II i III, uczęszczający na zajęcia świetlicowe, wzięli udział w Turnieju Wiedzy pt. „MOJA OJCZYZNA - POLSKA. 25 lat niepodległości”.
● 7 czerwca – odbył się piknik rodzinny zorganizowany wspólnie przez naszą szkołę i Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”. Uczniowie Gimnazjum, pod opieką Tomasza Stawarskiego, pokazali spektakl pt. „Romek i Julka”. Oprawę muzyczną do przedstawienia przygotowała Beata Chrobak z połączonym chórem obu szkół. Natomiast dzieci z kl. III a SP nr 2, przygotowane przez Barbarę Smorczewską, zaprezentowały pantomimę do muzyki klasycznej pt. „Śpiąca królewna”. Plenerowa scena była też miejscem prezentacji wielu talentów wokalnych i tanecznych. Głównym punktem programu był koncert grupy WAWELE, z którą zaśpiewał Jan Wojdak – były uczeń naszej szkoły. Na boisku zaprezentowali się motocykliści z grupy „Wataha” oraz przedstawiciel klubu żużlowego Grupa Azoty Unia Tarnów. Policjanci przygotowali dla najmłodszych konkursy i zabawy o bezpieczeństwie drogowym, był też pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach z nagrodami i korzystały z licznych atrakcji. Stoiska z przysmakami przygotowali uczniowie Gimnazjum wraz z rodzicami, Rada Rodziców SP nr 2 oraz nauczyciele tej szkoły. Dochód z organizacji pikniku został przeznaczony na rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie w ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez Gimnazjum „U Konarskiego” – „Dzieci zdrowe – dzieciom chorym”.
● 11 czerwca – ogłoszono zwycięzców VI Szkolnego Konkursu Mitologicznego, który co roku cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. W obecnej edycji konkursu wzięło udział 31 uczniów z klas IV-VI. Konkurs przygotowała i przeprowadziła Zofia Pyrek, nauczycielka historii.
● 16 czerwca – odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego organizowanego przez naszą szkołę. Przebiegał pod hasłem „Puszyste, gładkie, miękkie i chropowate”. Wzięły w nim udział dzieci przedszkolne i uczniowie z klas I-III z tarnowskich placówek. Organizatorkami konkursu były: Barbara Smorczewska oraz Danuta Iwaniec, nauczycielki z naszej szkoły.
● 25 czerwca – przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły z kl. I-III kontynuowali naukę pływania na basenie pod okiem instruktorów.
27 czerwca – zakończył się kolejny rok szkolny. Były występy artystyczne, wręczenie nagród i świadectw oraz przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu.
● Wrzesień – uczeń naszej szkoły, obecnie pierwszoklasista, Bartek Cyganek, otrzymał wyróżnienie w Konkursie na List Roku – najpiękniejszy list dla Ziemi 2014 w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację Arka.
● 29 września – uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci z oddziału przedszkolnego.
● 30 września - w dniu Święta Patrona Szkoły został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs dla uczniów klas IV-VI związany z jubileuszem 115-lecia naszej szkoły. Zadania konkursowe wyznaczone dla poszczególnych klas były związane z historią szkoły i jej symboliką, a do ich rozwiązania uczniowie wykorzystywali m.in. fragmenty kronik szkolnych.
● 6 października - już po raz w drugi obchodziliśmy w naszej szkole Święto św. Franciszka - patrona Ekologów. W tym roku przyświecało mu hasło „Właściwe żywienie – zdrowe pokolenie”. Z tej okazji odbyły się konkursy międzyklasowe na temat zdrowego żywienia, połączone z przygotowaniem jesiennego straganu z dietetycznymi przekąskami.
● 6 listopada – wszystkie klasy wzięły udział w Grze Terenowej pod hasłem „Tarnowski skarb niepodległości”. Zadaniem każdej klasy było odnalezienie kilku miejsc związanych z odzyskaniem przez Tarnów niepodległości w 1918 roku oraz wykonanie zadań nawiązujących do wydarzeń, jakie się w nich rozegrały. Po odgadnięciu hasła uczniowie dotarli do skarbu, którym okazały się umundurowanie i wyposażenie legionisty z Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie gry terenowej wszystkie klasy spotkały się na sali gimnastycznej, gdzie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wręczenie przechodnich Pucharów Dyrektora Szkoły zwycięskim klasom.
● 20 listopada – uczennica klasy VI a Dominika Dudziak zdobyła I miejsce w tegorocznej edycji międzyszkolnego konkursu recytatorskiego pt. „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu”, organizowanego przez SP nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie.
● 5 grudnia – uczniowie klas I-IV i oddziału przedszkolnego uczestniczyli w lekcji przyrody z udziałem żywych okazów ptaków drapieżnych.
● 9 grudnia – w klasach V a i VI b lekcje języka angielskiego poprowadzili angielskojęzyczni studenci MWSE w Tarnowie, uczestnicy programu „Erasmus+”: Petra z Chorwacji oraz Özge i Hasan z Turcji, którzy przybliżyli uczniom kulturę swoich ojczystych krajów.
● 16 grudnia – dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w spotkaniu ze św. Mikołajem i ubieraniu choinek przed tarnowskim ratuszem własnoręcznie wykonanymi śnieżynkami.
● 18 grudnia - uczniowie klas IV a oraz VI b udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie na spotkanie z Andrzejem Grabowskim, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Pisarz zaprezentował swoją najnowszą powieść „Polowanie na czarownice”.
● 18 grudnia - cała społeczność szkolna i wielu rodziców obejrzeli wspaniałe widowisko jasełkowe zaprezentowane przez uczniów klas drugich. Uczniowie przygotowani przez wychowawczynie, Ewę Stec i Lucynę Kobos, przedstawili nietypową opowieść, w której tradycyjne sceny o narodzeniu Chrystusa w Betlejem przeplatały się ze współczesnymi wydarzeniami. Dzieci przebrane w ludowe polskie stroje śpiewały i tańczyły do tradycyjnych melodii.

 

2015
● 14 stycznia – dwie uczennice naszej szkoły zdobyły nagrody w II Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Olga Henich z kl. IV a została nagrodzona III miejscem, a Dominika Dudziak z kl. VI a otrzymała wyróżnienie.
● 15 i 16 stycznia – uczniowie klasy VI a wzięli udział w akcji czytelniczej pod hasłem „W Dwójce czytają” zainspirowanej kampanią „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Popularyzuje ona głośne czytanie uczniom przez dorosłych – nauczycieli i osoby z najbliższego otoczenia uczniów. W tych dniach w klasie gościły panie: Marta Barłóg-Czosnyka i Monika Dudziak, które czytały uczniom fragmenty książki „Most do Terabithii” K. Paterson. Czytaniu wybranej książki towarzyszyły ciekawe zadania dla uczniów.
● 23 stycznia – w oddziale przedszkolnym odbyło się uroczyste spotkanie dzieci z ich dziadkami i babciami z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
● 24 stycznia – wraz z Niepublicznym Gimnazjum już kolejny raz byliśmy gospodarzami spotkania opłatkowego z okazji Dnia Seniora. Przybyli na nie seniorzy z dzielnicy Zabłocie, a także babcie i dziadkowie naszych uczniów oraz przedstawiciele władz miejskich i środowiska lokalnego: Dorota Krakowska – wiceprezydent Tarnowa, Jacek Łabno – członek Rady Miasta, Janina Leja – przewodnicząca Rady Dzielnicy Zabłocie, ks. Piotr Mamak – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej.
● 28 stycznia – w akcję czytelniczą pod hasłem „W Dwójce czytają!” włączyła się klasa V a. Na lekcji języka polskiego gościł jeden z rodziców - p. Piotr Malec, który opowiedział o swojej młodzieńczej fascynacji książkami Alfreda Szklarskiego oraz przeczytał fragment powieści „Tomek na tropach Yeti”.
● 29 stycznia – na zakończenie pierwszego półrocza nauki w klasach V a oraz VI a, zamiast tradycyjnych zebrań z rodzicami, odbyły się wspólne spotkania rodziców, uczniów i wychowawców klas. Podczas spotkań zaprezentowano osiągnięcia uczniów oraz promowano czytelnictwo. Uczniowie przedstawiali książki, które ich zafascynowały, oraz przypomnieli rodzicom ich ulubione lektury z dzieciństwa. W klasach urządzone zostały także wystawy książek najchętniej czytanych przez obydwa pokolenia.
● 3 lutego – przed rozpoczęciem ferii zimowych odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pobliżu zbiorników wodnych.
● 5 lutego - na Dzień Otwarty w naszej szkole przybyły dzieci przedszkolne z oddziałów zerowych wraz z rodzicami.
● 9 lutego – wybrani chłopcy z naszej szkoły wzięli udział w wyborach „Gentlemana szkoły”. Aby uzyskać ten tytuł, musieli zmierzyć się w kilku konkurencjach. Po długiej debacie jury wybrało dwóch gentlemanów: Patryka Włodarczyka z klasy IV a i Miłosza Czosnykę z klasy VI a.
● Marzec – w naszej szkole odbył się cykl spotkań z fukcjonariuszem Straży Miejskiej w Tarnowie Piotrem Zygadłą na temat bezpieczeństwa na drodze . Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III.
● 4 marca – gościliśmy w naszej szkole pana Wojciecha Ulmana – pisarza, autora książek dla dzieci oraz pasjonata makrofotografii. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. I-IV.
● 5 i 6 marca – odbyły się Mistrzostwa Tarnowa w minisiatkówce dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Obie nasze drużyny wywalczyły II miejsce i tytuły wicemistrzów Tarnowa. Opiekunem drużyn jest p. Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 10 marca – pięć uczennic reprezentowało naszą szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej w SP nr 23 w Tarnowie. Weronika Starzyk z kl. V a zajęła III miejsce, a Olga Henich z kl. IV a oraz Dominika Dudziak z kl. VI a zdobyły wyróżnienia.
● 19 marca – już po raz trzeci w naszej szkole obchodziliśmy Święto Matematyki, w tym roku pod hasłem „Matematyka bawi i kręci”. Uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, a następnie w innych atrakcjach. Rozstrzygnięty został szkolny konkurs na najlepszy film z matematyką w roli głównej nakręcony przez uczniów. Odbyła się również prelekcja p. Kingi Rocławskiej z klubu „6 oczek” na temat historii gier planszowych i ich wpływu na nasz rozwój. Następnie wszyscy chętni mogli zagrać w ciekawe planszówki.
● 20 marca – na dziedzińcu szkolnym uczniowie starszych klas wraz z nauczycielami obserwowali częściowe zaćmienie Słońca. Do obserwacji wykorzystali przygotowane wcześniej specjalne folie, klisze lub okulary.
● 16 kwietnia – klasa V a uczestniczyła w wycieczce do Krakowa. Uczniowie zwiedzali Katedrę na Wawelu, krypty z grobami słynnych Polaków, wieżę z Dzwonem Zygmuntem oraz Zamek Królewski, gdzie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Było także spotkanie ze Smokiem Wawelskim, spacer po Rynku i wizyta w Kościele Mariackim przy Ołtarzu Wita Stwosza.
● 13-17 kwietnia – uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wyjechali na zieloną szkołę do pensjonatu „Papierzówka” w Rabce-Zdroju. Dwudziestoosobową grupę, pod opieką p. Ewy Oleksy, stanowili uczniowie trzech klas – IVa, IVb i VIa.
● 25 kwietnia – odbył się rajd wiosenny połączony z obchodami Dnia Ziemi. Uczestniczyło w nim 25 uczniów z klas IV-VI pod opieką pań Joanny Pawelec i Małgorzaty Pamuły. Trasa rajdu wiodła ze Skrzyszowa przez Las Kruk na Górę Świętego Marcina.
● 30 kwietnia – w formie radosnego happeningu obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja. Impreza odbyła się na boisku szkolnym, gdzie poszczególne klasy prezentowały przygotowane wcześniej zadania. Był śpiew pieśni patriotycznych, marsz w rytmie poloneza i wypuszczenie w niebo biało-czerwonych baloników.
● 7 maja – odbył się w naszej szkole XIV Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Marzenia do spełnienia”. Wzięły w nim udział drużyny z dziewięciu tarnowskich szkół. Nasza szkoła zajęła IV miejsce. Honorowy patronat nad konkursem objęły: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie. Zadania i wypowiedzi uczestników konkursu oceniało niezależne jury, fundatorem nagród była dyrekcja SP nr 2 w Tarnowie. Zadania konkursowe opracowały polonistki E. Oleksy i M. Rzepka.
● 13 maja – w corocznym konkursie ortograficznym dla klas II i III wzięło udział 12 uczniów.
● 25-27 maja odbywały się w naszej szkole zebrania z rodzicami w większości klas połączone z uroczystościami z okazji Dnia Matki i czerwcowego Dnia Ojca.
● Maj – kilka klas naszej szkoły odwiedziło mobilne studio badawcze dla dzieci w Centrum Sztuki Mościce, gdzie prezentowana była interaktywna wystawa „Exploratorium”. Dzięki niej uczniowie mogli naocznie poznać działanie podstawowych praw fizyki, logiki, astronomii i matematyki, z jakimi spotykamy się w codziennym życiu.
● 9 czerwca – dzieci z oddziału przedszkolnego gościły policjantów, którzy mówili o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na wolnym powietrzu w związku ze zbliżającymi się wakacjami.
● 19 czerwca – podczas apelu podsumowującego pracę w II półroczu odbyło się wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom Konkursu Mitologicznego oraz VII Szkolnego Konkursu Historycznego dotyczącego dziejów Polski.
● 26 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.
13-24 lipca - trwała w naszej szkole półkolonia w ramach programu „Lato w mieście – bezpieczne wakacje Tarnów 2015”. Uczestniczyło w niej 75 uczniów z tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
● 1 września – na rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczniów wszystkich klas oraz licznie przybyłych rodziców przywitała dyrektor Zofia Drwal. Obowiązki zastępcy dyrektora szkoły zaczęła pełnić polonistka Ewa Oleksy.
● 9 września – uczniowie klas IV b i V a uczestniczyli w wycieczce do Rezerwatu Przyrody Skamieniałe Miasto i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.
● 21 września – Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci i młodzież na cykl zajęć dydaktycznych promujących dobrą literaturę i zachęcających do jej czytania. Uczniowie klasy II c uczestniczyli w warsztatach pt. „Stumilowy Las wita Was”.
● 24 września – klasa VI a wycieczką na Brzankę rozpoczęła jesienny sezon turystyczny.
● 29 września – był w szkole Dniem Głośnego Czytania. W ten sposób włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji organizowanej od 15 lat przez Polską Izbę Książki. W klasach IV-VI głośne czytanie odbywało się w ramach lekcji języka polskiego. Do każdej klasy przybyli zaproszeni goście, np. rodzice, babcie lub inni członkowie rodzin uczniów. Każdy z gości odczytywał fragmenty wybranej książki, były też rozmowy o zainteresowaniach gości i uczniów.
● 29 września - w Dniu Głośnego Czytania w klasach I-III odbył się konkurs głośnego czytania. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II b i II c. Konkurs został poprzedzony słuchaniem przez dzieci wybranych książek, które czytali dla nich starsi koledzy. Oprócz tego dzięki multimediom dzieci miały okazję usłyszeć, jak czytają swoim pociechom znani aktorzy.
● 10 października – uczniowie klas trzecich odbyli rajd na trasie Jodłówka Tuchowska – Brzanka.
● 6 listopada – uczniowie klas I a, III a i III b w tym roku szkolnym przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Śniadanie daje moc”. Na lekcjach poznali piramidę zdrowego żywienia oraz robili sałatki z warzyw i owoców, przygotowali też wspólne śniadanie.
● 11 listopada – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego, pod opieką Elżbiety Popiel, wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz miejskich Tarnowa.
● 13 listopada – wszyscy uczniowie szkoły wyruszyli na trasę II Gry Terenowej, którą zorganizowaliśmy dla uczczenia Święta Niepodległości. Tegoroczna edycja gry przebiegała pod hasłem „Tarnowski Puchar Niepodległości”. Wykonując polecenia w różnych miejscach Tarnowa, uczniowie poznawali ważne wydarzenia i postacie historyczne z nimi związane. Przed ogłoszeniem zwycięzców gry terenowej uczniowie w dwóch grupach wiekowych spotkali się z dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej, aby poprzez śpiew patriotycznych pieśni podkreślić radosny charakter obchodów Święta Niepodległości.
● 24 listopada – w świetlicy realizowany był projekt pt. „Sto centymetrów nad ziemią”. Pomysłodawczynią i koordynatorką była Justyna Krakowiecka.
● 12 grudnia - odbyło się w szkole świąteczne spotkanie integracyjne. Główną atrakcją były stoiska kiermaszu bożonarodzeniowego oraz występy artystyczne chóru szkolnego i zespołu tanecznego działającego przy środowiskowej świetlicy romskiej. Przygotowanie kiermaszu było możliwe dzięki pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Impreza była bardzo udana i dostarczyła wszystkim wielu miłych przeżyć.
● Grudzień – uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Sierpiński Carpet Project”. Polegał on na zbudowaniu przy użyciu kolorowych naklejek gigantycznego fraktala znanego pod nazwą ,,Dywan Sierpińskiego”. 64 uczniów z klas III-VI zbudowało 4. iterację dywanu o boku długości 1,62 m. Nasz fragment dywanu otrzymał nr 343 i został wysłany do Gliwic do polskiego opiekuna projektu. Stanie się on częścią większej całości, jaka będzie tworzona na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a następnie w Almerii (Hiszpania) z fragmentów przysłanych z całego świata.
● 18 grudnia – odbyło się uroczyste zakończenie rządowego programu „Bezpieczna +”, który realizowaliśmy w naszej szkole od października do grudnia. W tym czasie uczestniczyliśmy w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Szkoła otrzymała finansowe wsparcie na realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią.
● Grudzień – prowadzona w szkole zbiórka elektrośmieci w ramach ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektrośmieci” zaowocowała zebraniem 4655 punktów, które pozwoliły nam wybrać z katalogu nagród Funduszu Oświatowego rzutnik multimedialny. Wielomiesięczny projekt koordynowała Małgorzata Pamuła.


2016
● 15 stycznia – w Mistrzostwach Tarnowa w pływaniu w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na basenie MDS TOSiR w Mościcach nasi uczniowie stanęli na podium: Wojciech Rubacha z kl. VI a zajął I miejsce w stylu klasycznym, Maja Mizera z kl. V a – III miejsce w stylu motylkowym.
● Luty – uczniowie klasy I „a” w ramach lekcji wychowania fizycznego realizowali ogólnopolski program „Mały Mistrz”, dzięki któremu rozwijali ogólną sprawność fizyczną i zdobywali nowe umiejętności.
● 15 lutego - konkursem plastycznym zainaugurowano realizację projektu edukacyjnego pt. „Czas wielkich zmian” w związku z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski.
● 18 lutego – drużyna chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w minisiatkówce chłopców.
● 1 marca - w ramach Dnia Otwartego gościliśmy dzieci sześcioletnie wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem.
● 10 marca – w międzyszkolnym VIII Konkursie Znajomości Języka Angielskiego z Elementami Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA zorganizowanym przez Gimnazjum nr 7 w Tarnowie Matti Saarela z kl. VI b zdobył I miejsce, zaś Paweł Farbisz z kl. VI a - III miejsce.
● 11 marca - uczennica klasy V a Olga Henich zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym pod hasłem „Ortograficzny Zawrót Głowy” w SP nr 3 w Tarnowie.
● 15 i 17 marca - po raz czwarty obchodzono szkolne święto matematyki, które przebiegało pod hasłem „Matematyka jest... budująca!” i dotyczyło zastosowań matematyki w architekturze.
● 7 kwietnia - reprezentacja uczniów szkoły zdobyła III miejsce w eliminacjach powiatowych Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w Zespole Szkół Publicznych nr 5.
● 18 kwietnia - uczniowie kl. VI a w Centrum Sztuki Mościce uczestniczyli w warsztatach plastycznych, dzięki którym poznali nowe techniki graficzne oraz poszerzyli swoją wiedzę o regionie. Warsztaty pod nazwą „Wystempluj folklor, Mościce i okolice, czyli poznaj grafikę użytkową” zostały zorganizowane w ramach Bonu Kultury 2016.
● 19 kwietnia - drużyna siatkarska chłopców zajęła III miejsce w rejonowych zawodach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Tarnowie.
● 20 kwietnia – od konkursu czytelniczego pod hasłem „Na tropie afrykańskich przygód” rozpoczęto w szkole obchody Roku Henryka Sienkiewicza, ogłoszone z okazji 170. rocznicy urodzin pisarza i 100. rocznicy jego śmierci.
● 28 kwietnia – w formie happeningu pt. „Kocham Cię, Polsko!” zostały zorganizowane uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
● 2 maja - Olga Henich z klasy V a zajęła drugie miejsce w finale XVII Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej w kategorii wokalno-instrumentalnej szkół podstawowych.
● 10 maja – gościliśmy uczestników XV Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, który odbywał się pod hasłem „Do Afryki z Sienkiewiczem i nie tylko...”. Patronat honorowy nad naszym konkursem objęły: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie. Fundatorami nagród były: Rada Osiedla nr 6 Gumniska – Zabłocie oraz MBP w Tarnowie. Konkurs przygotowały polonistki - E. Oleksy i M. Rzepka.
● 10 maja – w ramach tegorocznych Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w celu integracji zdrowych uczniów z niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursach: ,,Eko-moda” – pokaz mody ekologicznej oraz w konkursie na makietę „Zabytek Tarnowa” z materiałów biodegradowalnych.
● 11 maja – z okazji Tygodnia Bibliotek w MBP w Tarnowie uczniowie kl. I c i II a wzięli udział w spotkaniu z Kazimierzem Szymeczko, pochodzącym z Rudy Śląskiej pisarzem, autorem książek dla najmłodszych, wychowawcą, bibliotekarzem i asystentem osób niepełnosprawnych.
● 12 maja – odbył się coroczny konkurs ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich.
● 23 maja - uczniowie starszych klas uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod nazwą „Telewizja Nastolatków”, które odbywały się w PWSZ w Tarnowie.
● 24 maja - na szkolnym spotkaniu z mamami dzieci z klasy II c prezentowały wspólnie napisaną książeczkę pt. „Dwadzieścia dwie bajki na dobranoc”.
● 25 maja – delegacja uczniów naszej szkoły włączyła się w akcję „Przynieś kwiat dla Bohatera” mającą na celu uczczenie pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego.
● Maj – odbyło się wiele wycieczek klasowych, m.in. do: Inwałdu – klasy czwarte, do Zakopanego – klasy szóste, do średniowiecznego grodu „Stara baśń” w Grybowie – klasy trzecie.
● 1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka zamiast zwykłych lekcji w szkole odbywały się zajęcia w formie zabaw, gier i turniejów, zaś kl. I a odwiedziła jednostkę straży pożarnej w Tarnowie.
● 2 czerwca - podczas pikniku rodzinnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Romanowicza uczniowie kl. V a zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Życie cudem jest”, włączając do wspólnej zabawy wychowanków ośrodka. Spotkanie było podsumowaniem zajęć w ramach programu „Bezpieczna+” realizowanego w naszej szkole.
● 3 czerwca – w Gimnazjum nr 1 w Tarnowie uczniowie klas piątych reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie historycznym pt.: „Polskie drogi do niepodległości” poświęconym postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wszystkie prace naszych uczniów zyskały uznanie i zostały nagrodzone dyplomami; uczennica klasy V a – Zofia Mikoś zdobyła III miejsce w kategorii szkół podstawowych.
● 6 czerwca - uczniowie klasy I a odwiedzili Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Po obejrzeniu skansenu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących wypiekania chleba.
● Czerwiec - zakończyły się spotkania Klubu Molików Książkowych organizowane przez bibliotekę szkolną.
● Czerwiec – celem wycieczek uczniów z klas młodszych były m.in.: Muzeum Lalek w Pilźnie, skansen „Wieś w miniaturze” oraz „Bajkowy ogród” w Lipinach (kl. Ib, Ic), wioska indiańska w Zalasowej (kl. IIa); rajd pieszy do Pleśnej, Łowczówka i Rychwałdu (kl. IIIa).
● 15 czerwca - w Parku Strzeleckim uczniowie z klas piątych reprezentowali naszą szkołę podczas imprezy podsumowującej wiosenne konkursy ekologiczne organizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa dla tarnowskich szkół i przedszkoli. Finał kampanii edukacyjnej - z udziałem prezydenta miasta Romana Ciepieli - przebiegał pod hasłem „Tarnów EKO się zwie, gdyż o smogu dużo wie, segreguje, odzyskuje, całe społeczeństwo edukuje!”. Za udział w akcji „Drugie życie odpadów” nasi uczniowie otrzymali dyplom i książkę o tematyce przyrodniczej, natomiast za zaangażowanie w konkursie na budkę lęgową zdobyliśmy III miejsce nagrodzone grą edukacyjną i mapą fizyczną świata.
● 24 czerwca - zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego przekazali swoje funkcje młodszym kolegom wybranym w demokratycznych wyborach.
● 1 września - rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny – 2016/2017. Uczniów wszystkich klas oraz przybyłych rodziców przywitała dyrektor szkoły Zofia Drwal.
● 17 września - poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w organizowanych w naszym mieście uroczystościach z okazji 77. rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę w 1939 roku i w przeddzień Dnia Sybiraka i Ofiar Stalinizmu.
● 21 września - czwartoklasiści uczestniczyli w warsztatach plastycznych poświęconych grafice użytkowej „Wystempluj folklor, Mościce i okolice, czyli poznaj grafikę użytkową” w Centrum Sztuki Mościce.
● 26 września - uczniowie klasy V a otrzymali cztery listy od znanej pisarki Anny Onichimowskiej. Listy były odpowiedzią na korespondencję wysłaną przez piątoklasistów w maju ubiegłego roku szkolnego na warszawski adres Ducha Maćka – bohatera powieści A. Onichimowskiej pt. „Duch starej kamienicy”. Korespondencja była wielką niespodzianką i sprawiła uczniom ogromną radość.
● 30 września - tradycyjnie zapisał się w naszym szkolnym kalendarzu jako Święto Patrona Szkoły.
Obchody urodzin Stanisława Konarskiego połączyliśmy ze świętem uczniów z klasy pierwszej.
● 30 września - uczniowie klasy VI a wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „BohaterOn”, którego celem było napisanie listów do powstańców warszawskich.
● 26-30 września - obchodziliśmy Święto Tabliczki Mnożenia. Uczniowie utrwalali jej znajomość zarówno na lekcjach, jak i podczas przerw, uczestnicząc w wielu niecodziennych inicjatywach, zabawach i grach.
● 20 października - współpracując z Radą Osiedla nr 6 Gumniska-Zabłocie i korzystając ze wsparcia finansowego Rady, poprzez różne przedsięwzięcia włączyliśmy się w uroczyste obchody Roku Henryka Sienkiewicza. Największą imprezą była Biesiada Sienkiewiczowska z udziałem mieszkańców dzielnicy Gumniska-Zabłocie oraz gościa honorowego – Romana Ciepieli, prezydenta Tarnowa. Na program Biesiady złożyły się: widowisko teatralno-muzyczne w wykonaniu uczniów, głośne czytanie utworów Sienkiewicza, konkurs „Powieści Sienkiewicza na poważnie i na wesoło”, śpiew piosenek biesiadnych z zespołem wokalno-instrumentalnym „Betania”.
● 21 października - klasy V a i V b wyjechały na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach.
● 24 października - uczennica kl. VI b Anna Kiwior w Tarnowskim Teatrze odebrała nagrodę za zdobycie II miejsca w konkursie fotograficznym „Wakacyjna przyroda” ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Uczennica wysłała na konkurs fotografię pt. „Krople deszczu podczas zachodu słońca” zrobioną w pobliżu Góry św. Marcina.
● 24 października - w tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w II etapie Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu wychowania patriotycznego „Bohaterom Niepodległej”. Uczniowie klas szóstych zakończyli pierwszy etap realizacji projektu: wzięli udział w warsztatach historycznych, podczas których poznali przyczyny wybuchu I wojny światowej i drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Skupili się na poznawaniu historii Tarnowa i własnej szkoły, w czym pomocna okazała się najstarsza szkolna kronika z okresu I wojny światowej.
● 19 i 25 października – czwartoklasiści wzięli udział w warsztatach w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Dzieci dowiedziały się, jak wyglądało życie na wsi sto lat temu, ile pracy trzeba było wykonać, aby powstał chleb.
● 25 października – dzięki gruntownej przebudowie starego boiska zyskaliśmy przy szkole nowoczesny obiekt sportowy sfinansowany przez tarnowski magistrat. Bezpieczna poliuretanowa nawierzchnia boiska oraz odpowiednie wyposażenie pozwolą na rozgrywanie meczów piłki nożnej, siatkowej oraz koszykówki. Wokół boiska zamontowano wysoką na 6 metrów siatkę, modernizacji poddano również skocznię w dal, zeskocznię i miejsce dla sędziów, przy boisku ustawiono drewniane ławki.
● 28 października - Weronika Wróbel z klasy VI a reprezentowała naszą szkołę w Krakowie w finale wojewódzkim IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.
● 27 i 28 października - uczniowie klas IV-VI udali się na Stary Cmentarz, aby przed uroczystością Wszystkich Świętych odwiedzić groby dawnych nauczycielek Szkoły Konarskiego, szczególnie tych z okresu 1914-1918 oraz pierwszych lat niepodległości, które zaliczyliśmy do grona „Bohaterów Niepodległej”. Ich sylwetki poznawali w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Tarnowscy bohaterowie walki o niepodległość”.
● Październik - z okazji Światowego Dnia Zwierząt Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę karmy dla bezdomnych psów i kotów ze Schroniska dla zwierząt „Azyl” w Tarnowie.
● 4 listopada - uczennica kl. VI a Olga Henich uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza „Kima”, jaki odbył się w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych.
● 8 listopada - wszystkie klasy szkoły uczestniczyły w Grze Terenowej po Tarnowie pod hasłem „Tarnowscy bohaterowie walki o niepodległość”. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Narodowego Święta Niepodległości i zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcie w ramach II etapu Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu wychowania patriotycznego „Bohaterom Niepodległej”. Uczniowie, przemierzając trasę gry, poznawali miejsca, a przede wszystkim postacie bohaterów, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
● 8 listopada - klasy I-III uczestniczyły w ogólnopolskim programie „Śniadanie Daje Moc”. Podczas zajęć uczniowie przygotowywali zdrowe i smaczne posiłki.
● 18 listopada - podczas wybranych lekcji języka polskiego oraz godzin wychowawczych uczniowie klas IV-VI poznawali postacie wybitnych Polaków i tarnowian, a także zwykłych mieszkańców miasta, np. dawnych nauczycielek Szkoły Konarskiego, których dziś możemy nazwać „bohaterami Niepodległej”. W klasach VI a i VI b uczniowie pracowali z fragmentami kronik szkolnych z lat 1914-1918.
● 21 listopada - odbył się w naszej szkole konkurs pięknego czytania najstarszych fragmentów kroniki szkolnej, przeznaczony dla uczniów z klas II-III, zorganizowany przez Lucynę Jurusik.
● 22 listopada - uczniowie kl. I-VI wzięli udział w ogólnoszkolnym spotkaniu w ramach projektu „Pragnęli wolnej Polski – różne oblicza bohaterstwa tarnowian”. Podczas spotkania poznali wyniki Gry Terenowej „Tarnowscy bohaterowie walki o niepodległość”, obejrzeli prezentację w 100. rocznicę śmierci noblisty Henryka Sienkiewicza piszącego w czasach zaborów „Ku pokrzepieniu serc Polaków”. Był też wspólny śpiew pieśni patriotycznych i legionowych. Uroczystość przebiegała na tle galerii plastycznej „Bohaterowie Niepodległej” będącej efektem pracy uczniów na lekcjach języka polskiego, historii, godzinach wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych.
● 22 listopada - reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju Internautów organizowanym przez SP nr 8 w Tarnowie. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.
● 24 listopada - uczniowie szkoły pod opieką wychowawców udali się na Stary Cmentarz w Tarnowie, aby oddać hołd Bohaterom Niepodległości, których poznawali w trakcie realizacji projektu „Pragnęli wolnej Polski – różne oblicza bohaterstwa tarnowian”. Każda z klas odwiedziła grób innej osoby, zapaliła białe i czerwone znicze, a następnie wszystkie klasy spotkały się w Kwaterze Zasłużonych, gdzie po wspólnej modlitwie wszyscy odśpiewali „Rotę” M. Konopnickiej.
● 25 listopada - uczniowie klas IV-VI wzięli udział w międzyklasowym konkursie pt. „Nauczycielki Dwójki – bohaterki codzienności w latach 1914-1918”. Konkurs był jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu miejskiego „Bohaterom Niepodległej”.
● 26 listopada - uczennica klasy V a Nikola Biernat zajęła II miejsce w konkursie plastyczno-literackim pt. „Czar jesiennych bukietów” w kategorii szkół podstawowych, zorganizowany przez MBP w Tarnowie.
● 28 listopada - przedstawieniem opartym na autentycznych wydarzeniach z historii naszej szkoły zakończyliśmy realizację szkolnego projektu edukacyjnego „Pragnęli wolnej Polski – różne oblicza bohaterstwa tarnowian”. Scenariusz spektaklu pt. „Tarnów wolny!” został opracowany na podstawie kroniki szkolnej. Jego bohaterkami były nauczycielki Szkoły Konarskiego oraz jej kierowniczka – Helena Holendrowa. Przedstawiony epizod rozgrywał się w dniu odzyskania niepodległości przez Tarnów, czyli 31 października 1918 r. W role nauczycielek, a także mieszkańców Tarnowa wcieliły się uczennice klasy VI a. Nad przygotowaniem przedstawienia czuwała polonistka Magdalena Rzepka. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowiska lokalnego, m.in. Andrzej Ziembicki – przewodniczący Rady Osiedla Gumniska-Zabłocie oraz pani Zofia Pyrek – historyk.
● 29 listopada - w tegorocznym Konkursie Recytatorskim „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” zorganizowanym przez SP nr 10 w Tarnowie naszą szkołę reprezentowały Olga Henich i Weronika Biedroń z klasy VI a. Obydwie wspaniale się zaprezentowały – Olga Henich zdobyła I miejsce w kategorii wierszy sybirackich, a Weronika Biedroń – III miejsce za wiersz patriotyczny.
● Listopad - w szkole od listopada 2016 r. do maja 2017 r. w trzech klasach edukacji wczesnoszkolnej jest realizowany międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”. Ma on na celu m.in. rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci.
● Listopad/grudzień - wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili akcję edukacyjną „Śniadanie daje siłę”.
● 7 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów czytelniczych zorganizowanych przez bibliotekę szkolną od października do listopada w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Konkursy adresowane były do uczniów różnych poziomów nauczania.
● 14 grudnia - w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie II etapu projektu miejskiego, który miał charakter konkursu na projekt edukacyjny szkoły z zakresu wychowania patriotycznego. Projekt, który opracowaliśmy i realizowaliśmy w naszej szkole, nosił tytuł „Pragnęli wolnej Polski – różne oblicza bohaterstwa tarnowian”, został on doceniony i uhonorowany nagrodą w wysokości 3 tysięcy złotych. Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.
● 21 grudnia - Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Małego Dziecka nr 2 w Tarnowie.
● 22 grudnia – odbył się uroczysty poranek bożonarodzeniowy; uczniowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu chóru szkolnego przygotowany pod kierunkiem Beaty Chrobak i Renaty Kucharskiej. Następnie poszczególne klasy udały się do swoich sal na klasowe spotkania wigilijne.
● 22 grudnia - uczniowie klas IV-VI w ramach konkursu pod hasłem „Biblioteka na Ciebie czeka”, ogłoszonego przez bibliotekę szkolną, napisali bajki, które zostały ocenione przez uczniów klas młodszych i zaprezentowane na szkolnej wystawce oraz stronie internetowej szkoły.

 

2017
● 20 stycznia - uczniowie z klas I-II podczas warsztatów w ramach projektu „Nauka przez zabawę, czyli Akademia UDT dla Dzieci” uczyli się, jak bezpiecznie korzystać z windy, schodów ruchomych oraz innych urządzeń technicznych. Zajęcia poprowadzili pracownicy tarnowskiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.
● 2 lutego - Angelika Orszulak, uczennica klasy VI b naszej szkoły otrzymała z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka medal „Młody Bohater”. Wykazała się wielką odwagą i opanowaniem, ratując rodziców i siebie przed zatruciem czadem.
● 10 marca – podczas realizacji cyklu tematycznego „Podróże z Obieżyświatem” uczniowie kl. III c uczestniczyli w spotkaniu z p. Anną Starostką, kolekcjonerką herbat z różnych zakątków świata, która zaprezentowała część swojej kolekcji oraz opowiadała o uprawie rośliny, sztuce parzenia napoju, a także o zasadach savoir-vivre'u obowiązujących przy piciu herbaty.
● 15 marca – uczniowie wzięli udział w spotkaniu z podróżnikiem grupy Trzask, Maciejem Krasem, na temat Tajlandii.
● 16 marca - obchodzono V Szkolne Święto Matematyki – w tym roku pod tytułem ,,Matematyka jest ENIGMAtyczna”. Motywem przewodnim były szyfry i kody używane na co dzień. Wcześniej uczniowie klas IV-VI samodzielnie zbierali i opracowywali materiały na temat kryptologii i kryptografii, Enigmy, różnych rodzajów szyfrów oraz ich zastosowania w codziennym życiu. 16 marca 81 uczniów przystąpiło do konkursu Kangur Matematyczny. Następnie dzieci zobaczyły prezentację „Tajniki kryptologii”, film o maszynie szyfrującej ENIGMA oraz film wprowadzający w tematykę zajęć w poszczególnych klasach. Fabuła tych zajęć opierała się na tajemniczej, zaszyfrowanej walizce, którą uczniowie starali się otworzyć w trakcie lekcji.
● 19 marca - odbył się coroczny konkurs ortograficzny dla klas II i III.
● 24 marca - reprezentacja dziewcząt szkoły w hali sportowej SP1 zdobyła I miejsce w Tarnowie w zawodach minisiatkówki i awansowała do rozgrywek rejonowych. Opiekunką drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 3 kwietnia - odbyło się uroczyste zakończenie III Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Uczennice z klasy VI a zdobyły w nim I i III miejsce w kategorii szkół podstawowych. Konkurs zorganizował Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego.
● 6 kwietnia - drużyna siatkarek wzięła udział w eliminacjach rejonowych w minisiatkówce dziewcząt w Brzesku i zdobyła II miejsce w rejonie.
● 5 i 7 kwietnia – dwie uczennice zdobyły nagrody i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie „Ksiądz Jan Twardowski i świat jego wierszy” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Roksana Król z klasy IV b zdobyła III miejsce w kategorii prac plastycznych. Olga Henich z kl. VI a otrzymała wyróżnienia w dwóch kategoriach – recytacji i poezji śpiewanej.
● 7 kwietnia - drużyna reprezentująca szkołę w eliminacjach powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zajęła II miejsce, otrzymała puchar i dyplom.
● 12 kwietnia – do szkoły przybyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Starszy brygadier Piotr Szpunar, komendant Miejski PSP w Tarnowie, osobiście wręczył Angelice Orszulak Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz upominki strażackie za jej bohaterski czyn – uratowanie życia rodzicom przed zatruciem tlenkiem węgla. Komendant PSP przekazał też upominki dla wszystkich uczniów – odblaskowe opaski z numerem telefonu alarmowego do straży pożarnej.
● 12 kwietnia – z okazji zbliżającej się Wielkanocy uczniowie klas V i VI przedstawili krótką pantomimę ukazującą w symboliczny sposób znaczenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Inscenizację przygotowali pod kierunkiem katechetki, Beaty Wilkosz.
● 25 kwietnia - odbył się w naszej szkole konkurs historyczny z wiedzy na temat Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyło w nim 17 uczniów z klas IV-VI.
● 27 kwietnia - uczczono w szkole rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi RP. Uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciele spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie odbył się patriotyczny happening. Na zakończenie dyrektor Zofia Drwal wręczyła nagrody laureatom konkursu historycznego poświęconego Konstytucji 3 Maja.
● Maj – wszystkie klasy brały udział w bliższych lub dalszych wycieczkach, m.in. do Muzeum Pszczelarstwa „Sądecki Bartnik”, Ojcowskiego Parku Narodowego, Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Zalipia i in.
● 30 maja - członkowie koła teatralnego wraz z opiekunem koła Renatą Kucharską i pedagogiem szkolnym Anną Smędą gościli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, gdzie odbył się doroczny DZIEŃ RODZINY. Uczniowie specjalnie na ten dzień przygotowali przedstawienie pt. „Bajka w szkole”.
● 1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka dzieci z młodszych klas wybrały się do teatru na przedstawienie pt. „Lato Muminków”, natomiast w starszych klasach odbywały się konkursy, turnieje, gry i zabawy.
● 2 czerwca - kilkuosobowa grupa uczniów klas V i VI wzięła udział w konkursie historycznym wiedzy o Janie Nowaku-Jeziorańskim zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Tarnowie. Wśród uczestników konkursu najliczniejszą grupę wyróżnionych i laureatów stanowili uczniowie naszej szkoły.
● 8 czerwca - tradycyjny rajd turystyczny połączony z pobytem w obserwatorium astronomicznym przeżyli uczniowie klasy IV a. Celem było prywatne Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim należące do państwa Magdaleny i Bogdana Wszołków.
● 9 czerwca - zakończony został projekt edukacyjny w klasie III c pt. „Sztuka mojego regionu” opracowany i realizowany w ciągu dwóch lat z uczniami przez Barbarę Smorczewską. Program projektu uwzględniał różne dziedziny sztuki dawnej i współczesnej najbliższej okolicy, takie jak: architektura, malarstwo, rękodzieło, obrzędy ludowe, teatr i literatura. Projekt zakończyło spotkanie z artystą plastykiem Andrzejem Westwalewiczem. W trakcie realizacji projektu uczniowie stali się autorami wielu twórczych prac, np. wspólnie napisanej i wydanej książeczki „Dwadzieścia dwie bajki na dobranoc”, obrazów i innych prac plastycznych, inscenizacji teatralnych, prezentowanych zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym.
● 9 czerwca - odbyła się w szkole uroczystość podsumowania rocznego przedsięwzięcia „Miasteczko Bajeczek” realizowanego w klasach I-III w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W prezentacji artystycznej wystąpiło ponad 150 dzieci. Każda klasa przygotowała w różnej formie krótkie przedstawienie na podstawie wybranej bajki. Na uwagę zasługiwały artystyczne talenty małych aktorów oraz pomysłowe kostiumy, a także piękna scenografia, która zmieniła salę gimnastyczną w bajkowe miasteczko. Uroczystość wpisała się w obchody Święta Rodziny. Przybyły na nią całe rodziny małych artystów. Na koniec dzieci złożyły swoim rodzicom życzenia i obdarowały ich własnoręcznie wykonanymi upominkami.
● 19 czerwca - na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Dwóch uczniów klasy III c naszej szkoły - Sebastian Opozda i Mateusz Łabno - odebrało nagrodę za bardzo dobry wynik w tym konkursie
● 23 czerwca - zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Dyrektor Zofia Drwal podsumowała kończący się rok szkolny oraz wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. Odbyła się także ceremonia przekazania władzy nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu.
● 4 września - po Mszy św. odprawionej dla naszych uczniów w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej odbyła się w szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Po wakacyjnej przerwie uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała dyrektor Zofia Drwal. Cała społeczność spotkała się w powiększonym gronie, ponieważ na skutek reformy do szkoły powróciła klasa siódma.
● 15 września - uczniowie klasy IV c wzięli udział w spotkaniu z Andrzejem Westwalewiczem. Znany tarnowski artysta plastyk poprowadził dla dzieci warsztaty malarskie. Wpisały się one w realizację szkolnego projektu edukacyjnego pod hasłem „Tarnów – nasze magiczne miasto zaczarowane w słowach i obrazach”.
● 17 września – poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w organizowanych w Tarnowie uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka i Ofiar Stalinizmu.
● 28 września – uczniowie kl. VII a naszej szkoły, wzorem ubiegłych lat, włączyli się w ogólnopolską akcję wysyłania kartek do bohaterów Powstania Warszawskiego: „BohaterON”.
● 29 września – obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły połączone z ceremonią ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście - przedstawiciele Rady Osiedla oraz Straży Miejskiej w Tarnowie.
● 29 września – nasi uczniowie wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Tarnowa w Lekkoatletyce, jakie odbyły się na zmodernizowanym stadionie TOSiR przy ul. Piłsudskiego. Zofia Mikoś z klasy VII a w biegu na 600 m wywalczyła III miejsce i brązowy medal.
● 29 września - nasza szkoła dołączyła do grona szkół obchodzących Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przez cały tydzień poprzedzający to wydarzenie uczniowie uczestniczyli w ogólnoszkolnym treningu mnożenia, który przybierał różne formy. Korytarz szkolny został udekorowany przykładami z tabliczki mnożenia w postaci kolorowych chorągiewek, pojawiły się liczne gazetki i plakaty tematyczne. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych zabawach i konkursach sprawdzających umiejętność mnożenia.
● Październik – celem jesiennych wycieczek naszych uczniów były m.in.: zamek w Łańcucie (klasy V), Pieniny ((klasy VI), Pogórze Ciężkowickie (kl. IIa i IIIa).
● 19 października - drużyna piłki nożnej reprezentująca szkołę wzięła udział w Mistrzostwach Tarnowa w Halowej Piłce Nożnej i zajęła V miejsce. Opiekun drużyny to Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 25 października - w ramach otwartego Pucharu Tarnowa w koszykówce dziewcząt w hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży odbył się I Turniej o Puchar Prezydenta Tarnowa. Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła III miejsce. Opiekun: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 26 października - podobnie jak rok temu szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego – trzeciego – etapu Miejskiego Projektu Edukacyjnego „Narodowe Święto Niepodległości” - „Świętujmy Niepodległą!”. W ramach szkolnego projektu, który zatytułowaliśmy „Niepodległa – sto lat!”, zaplanowaliśmy wiele przedsięwzięć mających na celu pokazanie różnych sposobów świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
● 26-30 października – uczniowie starszych klas porządkowali na Starym Cmentarzu groby dawnych nauczycielek szkoły – „Bohaterek codzienności” z czasów, gdy Polska odzyskała niepodległość. Klasa V a uporządkowała groby Jadwigi Bodzoniówny i Zofii Wojciechowskiej, klasa VI a zrobiła porządki przy grobie Wiktorii Tarsiowej, a uczniowie z kl. VII b - przy grobie Marii Stradowej.
● 27 października - w szkole odbyło się podsumowanie projektu „Tarnów - nasze magiczne miasto zaczarowane w słowach i obrazach” realizowanego na przełomie września i października. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z życiem i twórczością poetów związanych z Tarnowem, rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych. Uczniowie poznawali wiersze o Tarnowie, a następnie pisali własne utwory, wykonywali prace plastyczne lub fotograficzne. W dniu podsumowania projektu gościliśmy w szkole przedstawicieli Klubu Seniora „Wiosna Życia”, którzy włączyli się do projektu i przygotowali własne prace. Spotkanie wzbogaciła inscenizacja oparta na „Balladzie o Tarnowie” Stanisława Wróbla. W role znakomicie wcielili się uczniowie z klas czwartych. Chór pod kierunkiem Beaty Chrobak zaśpiewał pieśni o Tarnowie. Najważniejszym momentem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie przez dyrektor szkoły dyplomów i nagród zwycięzcom. Koordynatorką projektu była polonistka Anna Bulanda, współpracowały przy jego realizacji: Lucyna Jurusik, Marta Kamińska-Polak, Katarzyna Syrek.
● 9 listopada - świętowaliśmy w szkole 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji odbyła się Międzypokoleniowa Biesiada Patriotyczna jako jedno z przedsięwzięć w ramach projektu edukacyjnego „Niepodległa – sto lat!”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kilku pokoleń – uczniowie szkoły, ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz osoby zrzeszone w Klubie Seniora „Wiosna Życia”, prężnie działającym w naszej dzielnicy. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Ewa Stańczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Beata Kania – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, a także przedstawiciele Rady Osiedla Gumniska-Zabłocie. W pierwszej części Biesiady uczniowie z klas IV-VII zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. „Tarnów wolny!” przygotowane pod kierunkiem i według scenariusza Magdaleny Rzepki. Spektakl opowiadał o zdarzeniach rozgrywających się w dniu odzyskania niepodległości przez Tarnów, czyli 31 października 1918 roku, i ukazywał osoby związane z naszą szkołą oraz ważne dla naszego miasta. W scenariuszu zostały wykorzystane autentyczne zapiski z najstarszej kroniki szkoły, a także źródła historyczne. W poszczególne role świetnie wcielili się uczennice i uczniowie z klas IVc, VIa, VIb i VIIa. Dopełnieniem całości była scenografia, na którą złożył się cykl obrazów dużego formatu, przedstawiających charakterystyczne budowle i zakątki starego Tarnowa, namalowanych przez nauczycielki szkoły: Barbarę Smorczewską, Beatę Wilkosz i Małgorzatę Pamułę. Uczestnicy spotkania chętnie włączyli się w śpiew pieśni patriotycznych, który prowadził chór szkolny pod kierunkiem Beaty Chrobak. Pomocne były przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki. W klimat patriotycznej Biesiady wprowadziła gości także dekoracja przy wejściu do szkoły: biało-czerwone drzewo, kotyliony w narodowych barwach oraz prace najmłodszych uczniów przedstawiające ich wyobrażenia Tarnowa jako pierwszego niepodległego miasta. O wydarzeniach, które doprowadziły Tarnów do wolności w 1918 roku przypomniały gościom kartki z kalendarza, tworzące „Kalendarium Niepodległości”. Znalazły się na nich opisy autentycznych wydarzeń z dziejów Tarnowa oraz Szkoły Konarskiego, zilustrowane ciekawymi reprodukcjami. Można było je obejrzeć na tablicy przy wejściu oraz otrzymać jako pamiątkę udziału w Biesiadzie Patriotycznej. Spotkanie w naszej szkole, której mury pamiętają wydarzenia sprzed stu lat, było wspaniałym świętem nie tylko dla społeczności szkoły, ale również dla mieszkańców naszej dzielnicy.
● 11 listopada - poczet sztandarowy szkoły reprezentował naszą placówkę w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w bazylice katedralnej, a następnie odbywały się przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
● 15 listopada - grupa 140 uczniów kl. V-VII wraz z wychowawcami i dyrekcją szkoły wzięła udział w Rajdzie Tarnowskim Szlakiem Niepodległości połączonym z Apelem Pamięci na cmentarzu wojennym nr 200 w Chyszowie. To patriotyczne przedsięwzięcie zorganizowaliśmy, by w nietypowej formie świętować Niepodległą i wykonać przyjęte przez nas kolejne zadanie w projekcie edukacyjnym „Niepodległa – sto lat!”.
● 16 listopada - uczennice obu klas siódmych wzięły udział w warsztatach tanecznych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Dziewczęta pokrótce zapoznały się z kulturą hip-hopu, następnie poznały podstawowe kroki oldschoolowe. Siódmoklasistki z wielką radością i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Aleksandrę Sutkowską z Shiva Dance Studio.
● 20 listopada - jednym z przedsięwzięć w ramach szkolnego projektu „Niepodległa - 100 lat” był konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych pt. „Mój wolny Tarnów”. Uczniowie klas pierwszych przedstawiali dowolną techniką nasze współczesne miasto, natomiast dzieci z klas drugich i trzecich – Tarnów dawny, z pierwszych lat niepodległości. Aby przybliżyć uczniom temat konkursu, zorganizowano dla nich pokaz filmu i zdjęć ukazujących nasze miasto z czasów międzywojennych.
● 22 listopada - odbył się w szkole drugi etap Szkolnego Konkursu Historycznego wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs był częścią szkolnego projektu edukacyjnego „Niepodległa – sto lat!” realizowanego w ramach projektu miejskiego „Świętujmy Niepodległą”. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 32 uczniów klas IV-VII, do drugiego etapu zakwalifikowało się 27 osób. Podsumowanie konkursu historycznego odbyło się 1 grudnia 2017 roku. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie - nagrody książkowe.
● 23 listopada - żeńska drużyna koszykówki reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Tarnowa. Jest to największa cykliczna impreza w tej dyscyplinie organizowana w naszym mieście.
● 24 listopada - odbyła się w szkole Niepodległościowa Sztafeta Pokoleń. Stanowiła kolejne przedsięwzięcie w miejskim konkursie na projekt edukacyjny szkoły z zakresu wychowania patriotycznego „Świętujmy Niepodległą!”. Na boisku szkolnym zgromadzili się uczestnicy biegu reprezentujący wszystkie klasy wraz z rodzicami i krewnymi, którzy zechcieli włączyć się w nasze przedsięwzięcie. Spotkanie rozpoczęło się od rozgrzewki, którą poprowadziła Joanna Pawelec – nauczycielka wychowania fizycznego i organizatorka sztafety. Każdy młody uczestnik biegł w parze ze swoim rodzicem lub innym krewnym, a łączyła ich trzymana w dłoniach biało-czerwona szarfa. Na czele sztafety stanęła Joanna Pawelec, która poprowadziła biegnących ulicami: Szewską, Konarskiego, Najświętszej Marii Panny do placu Piszów. Biegacze w każdej z pałeczek nieśli elementy hasła, które wspólnie ułożyli po zakończeniu biegu. Natomiast pozostali uczniowie kibicujący biegaczom wzięli udział w krótkim patriotycznym w happeningu. Na zakończenie sztafety wszyscy uczestnicy pod przewodnictwem p. Lucyny Jurusik w tanecznym korowodzie przemaszerowali wokół boiska w rytmie poloneza. Nad bezpieczeństwem uczniów i dorosłych na trasie sztafety czuwali strażnicy ze Straży Miejskiej w Tarnowie.
● 6 grudnia - uczniowie klasy II zwiedzali z przewodnikiem Teatr im. Ludwika Solskiego, a następnie obejrzeli spektakl pt. „Lato Muminków”. Natomiast klasa III a uczestniczyła w koncercie Majki Jeżowskiej „Mega Mikołajki”.
● 14 grudnia - w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej odbyła się uroczysta gala podsumowująca trzyletni Miejski Konkurs na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego „Świętujmy Niepodległą!”. Nasza szkoła również w tym roku znalazła się w gronie nagrodzonych. Włączając się do III etapu miejskiego konkursu, przyjęliśmy szkolną nazwę projektu „Niepodległa – sto lat!”. Zrealizowane przez nas w ramach konkursu przedsięwzięcia zostały docenione przez jury i uhonorowane II miejscem w kategorii szkół podstawowych. Dyplom oraz nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych wręczoną przez prezydenta Tarnowa odebrała wicedyrektor i koordynator projektu Ewa Oleksy wraz z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Anną Kiwior z kl. VII b oraz uczniami szczególnie zaangażowanymi w zadania - Olgą Henich i Patrykiem Włodarczykiem z kl. VII a.
● 22 grudnia - „Gdy świąteczny czas nastaje, jadą święci Mikołaje” – pod takim hasłem odbyło się wspólne kolędowanie, które przygotowali uczniowie z koła teatralnego pod kierunkiem Renaty Kucharskiej oraz chór szkolny prowadzony przez Beatę Chrobak.

 

2018
● 17 stycznia - uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu z misjonarzem – ks. Piotrem Boracą, który wiele lat spędził na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej i pokazał dzieciom i młodzieży codzienne życie ich rówieśników z Afryki.
● 23 stycznia - uczniowie klasy VII a wraz z nauczycielką historii, Renatą Kucharską udali się na Mogiłę Powstańczą na Starym Cmentarzu w Tarnowie, gdzie zapalili znicz pamięci, odśpiewali „Rotę” i minutą ciszy upamiętnili poległych powstańców styczniowych.
● 26 stycznia - w turnieju rozgrywanym w ramach tarnowskich Igrzysk Dzieci w hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie reprezentacja SP 2 uzyskała awans do rozgrywek rejonowych. Opiekun: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 1 lutego - drużyna chłopców reprezentująca szkołę na Tarnowskich Igrzyskach Dzieci w minisiatkówce chłopców zdobyła II miejsce w Tarnowie. Opiekun drużyny: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● Od 28 lutego do 2 marca 2018 roku uczniowie klasy VII a przebywali na białej szkole w Ośrodku Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Pomimo mroźnej pogody uczniowie realizowali bogaty i atrakcyjny program.
● 6 marca - w ramach Dnia Otwartego, odwiedziły naszą szkołę przedszkolaki. Przed południem dzieci obejrzały przygotowane specjalnie dla nich przedstawienie teatralne pt. „Woda to życie” i uczestniczyły w zabawach ze starszymi uczniami. Po południu wraz z rodzicami poznawały szkołę, uczestniczyły w zabawach sportowych i językowych, w eksperymentach przyrodniczych, edukacyjnych grach komputerowych oraz innych atrakcjach.
● 15 marca - reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w minikoszykówce dziewcząt. Tym samym nasze koszykarki awansowały do finału wojewódzkiego. Opiekun: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 15 marca - 90 uczennic i uczniów naszej szkoły stanęło do rywalizacji w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2018 we wszystkich kategoriach, od Żaczka po Kadeta.
● 21 marca - drużyna szkoły uczestniczyła w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w minikoszykówce dziewcząt, reprezentując rejon tarnowski. Turniej odbył się w hali MOSiR w Bochni. Ostatecznie drużyna SP nr 2 zdobyła IV miejsce w województwie. Trener zawodniczek: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 28 marca - uczestniczyliśmy w uroczystym poranku wielkanocnym, przygotowanym przez uczniów kl. IV b pod kierunkiem polonistki Anny Bulandy oraz chór szkolny pod opieką Beaty Chrobak. Czwartoklasiści przedstawili inscenizację o tradycjach i ludowych zwyczajach związanych z Wielkanocą. Ich występ uatrakcyjniły barwne stroje oraz świąteczna dekoracja.
● 25 kwietnia - odbył się w szkole konkurs historyczny zatytułowany „Konstytucja 3 maja”. Laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystości z okazji rocznicy jej uchwalenia.
● 27 kwietnia - klasy piąte wraz z wychowawcami uczestniczyły w TCK w wystawie „Polska Niepodległa – historia w ożywionych obrazach” oraz projekcji jednego z filmów nawiązujących do ważnych dzieł malarskich przedstawiających wydarzenia i postacie związane z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości.
● 30 kwietnia – z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie klasy uczestniczyły w happeningu patriotycznym.
● 10 maja - dobiegła końca akcja „Nakręteczka dla koteczka”, w którą włączyły się wszystkie klasy. Uzbieraliśmy ponad 14500 zakrętek, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup karmy i lekarstw dla kotów wymagających pomocy.
● 15 maja - w ramach akcji „Maraton czytania” zaprosiliśmy do czytania naszym uczniom gości reprezentujących różne tarnowskie instytucje, rodziców i pracowników naszej szkoły. W klasach IV-VII swoimi czytelniczymi pasjami podzielili się: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie – Aldona Matusik i Paweł Dziurak, dziennikarz Radia RDN Małopolska – Rafał Huszno, przedstawiciel Wydziału Kultury UM Tarnowa – Marek Popiel, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej – Agnieszka Pikul, nauczyciel Niepublicznego Gimnazjum i Liceum „U Konarskiego” – Tomasz Stawarski, przedstawicielka rodziców uczniów – Anna Banek. Natomiast uczniom z klas I-III fragmenty baśni czytali nauczyciele i pracownicy naszej szkoły oraz Niepublicznego Gimnazjum i Liceum „U Konarskiego”: Marta Polak-Kamińska, Bogumiła Dudasz, Anna Zaleśny, Leszek Gorycki i Tomasz Stawarski. Maluchom bajki czytali również ich starsi koledzy i koleżanki z klas siódmych, niektóre teksty w języku angielskim. Akcję „Maraton czytania” zorganizowaliśmy w ramach projektu edukacyjnego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”.
● 15 maja - uczennice klas piątych i czwartych uczestniczyły w zajęciach otwartych z udziałem zawodniczek drużyny koszykówki z Pałacu Młodzieży. Lekcję otwartą z piłki koszykowej poprowadził trener i nauczyciel wych. fiz. Mariusz Siedlik z udziałem zawodniczek PM.
● 15 i 16 maja - do udziału w projekcie czytelniczym „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu” zaprosiliśmy dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 13. Przedszkolaki uczestniczyły w konkursach plastycznych, a w ramach „Maratonu czytania” wysłuchały baśni H. Ch. Andersena. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody; prace małych artystów zostały umieszczone na wystawie szkolnej.
● 16 maja - w ramach projektu edukacyjnego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu” odbyła się akcja „Zaczytana przerwa”. Każda z klas przygotowała stoisko ze swoimi ulubionymi książkami. Podczas dwóch przerw uczniowie spędzili wolny czas, czytając i oglądając książki przyniesione przez kolegów lub wymieniając się opiniami na ich temat.
● 17 maja - uczniowie szkoły uczestniczyli w warsztatach plastycznych prowadzonych przez panią Elżbietę Czas z Centrum Artystyczno-Hobbystycznego „Arabeska”. Udział w warsztatach był nagrodą dla laureatów konkursów szkolnych zorganizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”.
● 17 maja - piątoklasiści wzięli udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Były to: gra słowno-literacka „Wyturlaj sobie opowieść” oraz zajęcia „Kaligrafia może być ciekawa – historia pisma i warsztaty kaligrafii”. Zajęcia odbyły się w ramach szkolnego projektu czytelniczego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”.
● 17 maja - zostali nagrodzeni uczestnicy szkolnych konkursów związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”. Uczniowie uczestniczyli w czterech konkursach plastycznych – trzy z nich były przeznaczone dla dzieci z klas I-III: „Najpiękniejsza królewna”, „Mój przyjaciel smok” oraz „Najwspanialszy zamek”. Natomiast starsi uczniowie rywalizowali w konkursie pt. „Mozaika grecka”. W każdej z kategorii powstały piękne i oryginalne prace. Uczniowie klas IV-VII wzięli także udział w Konkursie Literackim „Mitologiczne potyczki”, a czwartoklasiści dodatkowo w Konkursie Mitologicznym „Spotkanie z mitami” zorganizowanym w bibliotece szkolnej. Zwycięzcom oraz wyróżnionym uczniom nagrody wręczyła dyrektor Zofia Drwal.
● 18 maja – odbyła się impreza „Spotkanie pod oliwką”, wieńcząca realizowany w maju projekt edukacyjny „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”. Na spotkaniu gościli licznie zgromadzeni mieszkańcy dzielnicy Gumniska-Zabłocie, przedstawiciele Rady Osiedla nr 6, seniorzy z Klubu Seniora „Wiosna Życia” oraz uczniowie wraz z rodzicami. Wchodzących do szkolnego hallu witała dekoracja, która przenosiła w świat kultury greckiej. Podczas spotkania goście obejrzeli m.in. przedstawienie teatralne pt. „Historia pewnego jabłka” przygotowane przez klasę VII a pod kierunkiem Renaty Kucharskiej. Częścią występu były również tańce - w wykonaniu chłopców z klasy VI a, którzy ćwiczyli pod kierunkiem wychowawczyni, Moniki Wojtanowskiej, oraz w wykonaniu uczniów klasy VII a. Nie zabrakło także greckich melodii – popularne piosenki z repertuaru Eleni śpiewał szkolny chór pod dyrekcją Beaty Chrobak. Znajomość popularnych mitów, baśni i legend sprawdzał w formie zabawowej quiz. Radosne spotkanie zakończyliśmy przy stole, gdzie na gości czekały typowo greckie przysmaki. Organizację tego spotkania, a także realizację wielu przedsięwzięć w ramach projektu edukacyjnego „Nasze bajanie...” umożliwiło nam finansowe wsparcie Rady Osiedla nr 6 Gumniska-Zabłocie.
● 21 maja - w XVI LO w Tarnowie został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs pt. „Tarnowianie zasłużeni dla niepodległości w słowie i obrazie, zorganizowany wraz z Zespołem Szkół Plastycznych w Tarnowie. Uczniowie rywalizowali w kategorii literackiej i plastycznej. Wyróżnienia otrzymały dwie uczennice klasy VII a z naszej szkoły: Zuzanna Skorupa – za pracę literacką „Pamiętnik Tadeusza Tertila” oraz Kinga Pałka za pracę plastyczną – medalion przedstawiający Burmistrza Niepodległości, wykonany haftem krzyżykowym. Dziewczęta odebrały nagrody z rąk prezydenta Tarnowa, p. Romana Ciepieli.
● 28 maja - na zaproszenie klubu sportowego MKS Pałac Młodzieży gościły w Tarnowie oraz w naszej szkole koszykarki ze Stanów Zjednoczonych. W ramach promocji sportu i piłki koszykowej w szkole odbyły się dla uczniów zajęcia pokazowe z tej dyscypliny sportu. Była to również okazja do porozmawiania w języku angielskim.
● 25 i 28 maja klasy siódme wybrały się do Zakładu Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium Badania Wody przy ul. Czystej. Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak wygląda technologiczny proces oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z domów i gospodarstw naszego regionu.
● 29 maja - uczniowie klasy V a odwiedzili siedzibę Radia RDN Małopolska w Tarnowie, gościli w studiu i przyglądali się pracy dziennikarzy radiowych. Wizyta odbyła się w ramach dnia otwartego radia z okazji Dnia Dziecka.
● 29-30 maja - uczniowie klasy 7 b wraz z wychowawczynią Martą Mazgaj wybrali się na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. W programie wycieczki było m.in. zwiedzanie Starego Miasta, Ogrodu Zoologicznego i Afrykarium, pokaz fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia i wyjazd na 49. piętro budynku SKY TOWER.
● Maj-czerwiec – kilka klas skorzystało z wycieczek po Tarnowie z przewodnikiem – tzw. „spacerowników”. Do wyboru były różne trasy, a w trakcie zwiedzania uczniowie wykonywali ciekawe zadania. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający znajomość historii własnego miasta i pamiątkowy znaczek.
● 22 czerwca - podczas uroczystości na sali gimnastycznej zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Dyrektor Zofia Drwal, podsumowując kończący się rok szkolny, dziękując uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę, ze słowami szczególnej wdzięczności zwróciła się do nauczycieli, którzy podjęli decyzję o odejściu na emeryturę: Elżbiety Popiel, Łucji Plichty i Ewy Stec.
● 3 września - rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny - 2018/2019. Uroczystość na terenie szkoły poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Wszystkich uczestników uroczystości powitała dyrektor Zofia Drwal, natomiast spotkanie poprowadził nowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Dawid Latosiński.
● 15 września – wraz z nowym rokiem szkolnym wznowił pracę Szkolny Wolontariat. Opiekun organizacji - Małgorzata Pamuła zaprosiła wszystkich chętnych do współpracy i aktywnego działania na rzecz innych.
● 24-28 września - w szkole już po raz trzeci odbyło się Święto Tabliczki Mnożenia. Momentem kulminacyjnym był VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, który przypada zawsze w ostatni piątek września. W tym dniu uczniowie najlepiej znający tabliczkę mnożenia, jako egzaminatorzy, przepytywali innych z jej znajomości.
● 30 września – z okazji Święta Patrona Szkoły starsi uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, a uczniowie klas pierwszych popisywali się zdobytymi już umiejętnościami. Po występach wychowawczynie pasowały ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego. Od lat obrzędu tego dokonuje się w naszej szkole wielkim piórem.
● 17 października – „Uczniowie na szlaku Niepodległej” - pod takim hasłem realizowana była w szkole w klasach szóstych innowacja pedagogiczna. Jednym z przedsięwzięć był Rajd Niepodległości na Cmentarz Legionistów w Łowczówku.
● Październik - uczniowie klas IV-VIII udawali się na Stary Cmentarz, by przed Świętem Zmarłych zapalić światełka pamięci na grobach dawnych kierowniczek i nauczycielek Szkoły imienia Konarskiego. Wykonywali też drobne prace porządkowe, składali wieńce i bukiety pamięci z biało-czerwoną wstążką. Był to jeden z punktów projektu realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
● 30 października - po raz trzeci uczniowie szkoły uczcili Bohaterów Niepodległości - zasłużonych tarnowian, a wśród nich „bohaterki codzienności”, czyli dawne nauczycielki Szkoły Konarskiego. Uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców udali się na Stary Cmentarz, aby w Kwaterze Zasłużonych, przy grobie burmistrza Tadeusza Tertila oraz na grobach dawnych kierowniczek i nauczycielek Szkoły im. S. Konarskiego zapalić symboliczne światełka pamięci i złożyć stroiki jako wyraz pamięci społeczności „Dwójki” o tych, którym zawdzięczamy niepodległość naszej ojczyzny. Na zakończenie wszystkie klasy w Kwaterze Zasłużonych odśpiewały „Rotę” i uczestniczyły w modlitwie za Bohaterów Niepodległości.
● 5 listopada - w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Tarnowskim Tramwajem przez niepodległy Tarnów”. Tematem przewodnim był historyczny tarnowski tramwaj, chluba miasta w okresie międzywojennym, w latach rodzącej się Niepodległej. W ramach projektu uczniowie odbyli spacer trasą tarnowskiego tramwaju. Uczestniczyli też w prezentacji o tramwaju i ówczesnych przedsięwzięciach burmistrza T. Tertila, przygotowanej przez Dawida Drwala, absolwenta naszej szkoły i pasjonata tarnowskiego tramwaju; następnie mogli sprawdzić swoją wiedzę na ten temat w teście. Uczniowie klas pierwszych wysłuchali opowiadania „Tramwaj z plakatu...”, które odczytał im autor, D. Drwal, a następnie zaprezentował film „Zakochaj się w Tarnowie i tarnowskim tramwaju”, którego także jest współautorem. Kolejnym przedsięwzięciem projektu był konkurs plastyczny „Tramwajem przez niepodległy Tarnów. Dla zwycięzców w obu konkursach główną nagrodą było „ciacho w tramwaju”, czyli zaproszenie na szarlotkę do Cafe-Tramwaj. Koordynatorką projektu była Lucyna Jurusik.
● 6 listopada - odbyła się II Niepodległościowa Sztafeta jako jeden z elementów świętowania w naszej szkole 100-lecie niepodległości. Wzięli w niej udział przedstawiciele klas IV-VIII podzieleni na dwie grupy wiekowe. Rywalizację w biegu poprzedziła wspólna rozgrzewka, którą poprowadziła Olga Jędrusiak, nauczyciel wychowania fizycznego.
● 6 listopada - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Karoliny Wojciechowskiej wręczyli napotkanym tarnowianom i pracownikom miejskich instytucji ok. 40 egzemplarzy „Kalendarza Niepodległości” opracowanego w szkole w ubiegłym roku szkolnym. Kalendarz ma formę 15 dwustronnych kartek zawierających historyczne informacje dotyczące zaangażowania tarnowian w odzyskanie niepodległości.
● 7 listopada - uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII odkrywali miejsca i ludzi szczególnie związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasze miasto w ramach IV Gry Terenowej pod hasłem „Wolny Tarnów!”. Dla każdego poziomu wiekowego zostały przygotowane zadania dostosowane do możliwości uczniów. Młodzież klas siódmych i ósmych wcieliła się w role konspiratorów, którzy przed stu laty wyzwalali nasze miasto z rąk urzędników i żołnierzy austriackich. Zadania wymagały wiedzy, kreatywności i umiejętności współpracy całej grupy. Dzięki współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie akcja gry toczyła się m. in. w podziemiach tarnowskiego ratusza, a w przedsięwzięcie włączyli się też wtajemniczeni mieszkańcy miasta. Nagrodą dla zwycięskich klas w grze terenowej był przechodni Puchar Dyrektora Szkoły przyznawany w dwóch kategoriach wiekowych.
● 9 listopada - świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości trwało w szkole kilka tygodni. Braliśmy udział w różnorodnych przedsięwzięciach i uroczystościach szkolnych w ramach projektu edukacyjnego „Sto lat Niepodległa!”. Zakończeniem projektu było spotkanie całej społeczności szkoły rozpoczęte uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor Zofia Drwal wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów, jakie odbyły się w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Druga część uroczystości została poświęcona na wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Pomocą były miniśpiewniczki z tekstami.
● 21 listopada - dwie uczennice z klasy VI a, Julia Krupa i Paulina Wideł, wzięły udział w międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” organizowanym przez SP nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie. Sukces odniosła Julia Krupa, która uzyskała III miejsce w kategorii: wiersz patriotyczny.
● Listopad - drużyna dziewcząt z naszej szkoły uczestniczyła w mistrzostwach Tarnowa w koszykówce dziewcząt. Po serii meczów nasza reprezentacja uplasowała się na III miejscu w Tarnowie.
Opiekun: Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 21 grudnia – cała społeczność szkoły uczestniczyła w świątecznym poranku bożonarodzeniowym.
Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy VIII a oraz chóru szkolnego przygotowany pod kierunkiem Beaty Chrobak i Renaty Kucharskiej. Inspiracje ludowymi tradycjami, zwłaszcza podhalańskimi, podkreślały stroje występujących. Wykonaniu niektórych utworów muzycznych towarzyszyły tańce i pokazy gimnastyczne.
● 27 grudnia – liczna grupa uczniów z różnych klas naszej szkoły uczestniczyła w kolędzie misyjnej, która ma na celu pomaganie dzieciom z krajów misyjnych - głównie z Afryki i Ameryki Południowej. Opiekę nad kolędnikami sprawowała katechetka, s. Agata Trzaska.

 

2019
● 27 lutego - w ramach Dnia Otwartego Szkoły gościliśmy dzieci z przedszkoli i ich rodziców.
● 6 marca - w PWSZ w Tarnowie został rozstrzygnięty regionalny Konkurs Czytelniczy Czytam, znam, rozumiem zorganizowany po raz pierwszy z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Z naszej szkoły tytuł laureata zdobyły Olga Henich i Zuzanna Skorupa, zaś tytuł finalisty otrzymały Alicja Koral i Magdalena Wideł (wszystkie są uczennicami kl. VIII a). Konkurs był poświęcony wybranym utworom Adama Mickiewicza, którego 220. rocznica urodzin przypada w bieżącym roku szkolnym. W uroczystości zakończenia konkursu wzięli udział przedstawiciele instytucji, które współorganizowały to przedsięwzięcie, czyli PWSZ w Tarnowie, III LO im. A. Mickiewicza oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. Obecni byli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydziału Edukacji UM Tarnowa.
● 20 marca - klasy siódme wybrały się na zieloną szkołę do Piwnicznej-Zdroju. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami spędzili tam pięć dni, uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, łącząc wypoczynek z nauką w atrakcyjnej formie.
● 5 kwietnia - w klasach piątych zakończył się roczny projekt techniczny pt. „Wąż” realizowany na lekcjach techniki w ramach innowacji programowej. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności związane m.in. z rysunkiem technicznym, obróbką różnych materiałów, posługiwaniem się narzędziami, planowaniem pracy i współpracą w grupie.
● 12 kwietnia - w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowany został w szkole konkurs pt. „Moja bezpieczna gra komputerowa” przeznaczony dla uczniów klas 4-8.
● 24 kwietnia - uczniowie klasy I a przystąpili do akcji „Wielka mapa Polski” zorganizowanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jej celem jest wymiana pocztówkowa pomiędzy szkołami.
Akcja miała walor edukacyjny, dzięki udostępnianym na stronie WSiP specjalnie przygotowanym materiałom uczniowie mogli poznać wszystkie zakątki kraju.
● 25 kwietnia - zainteresowani uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Tarnowie w ramach doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było przybliżenie uczniom informacji dotyczących wybranych zawodów.
● 15 maja - uczniowie klas ósmych wzięli udział w Młodzieżowych Debatach Obywatelskich w stylu oxfordzkim, organizowanych przez ZSO nr 2 w Tarnowie. Reprezentanci naszej szkoły świetnie spisali się w debacie, której teza brzmiała: Bez telefonu komórkowego dziś nie da się żyć, wygrywając ten pojedynek słowny z drużyną Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. W kolejnym spotkaniu podejmowali tezę: Ludzie boją się wymieniać kontrowersyjnymi poglądami. Do udziału w debatach ósmoklasiści przygotowywali się pod kierunkiem p. Krzysztofa Burnata - nauczyciela historii i WOS-u.
● 29 maja – odbył się finał projektu pt. „Nasze dzieci nie jedzą śmieci”, mającego na celu zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w rozmaitych zajęciach i akcjach propagujących zdrowy styl odżywiania. Przy szkole na terenie tzw. „zielonej klasy” powstał ogródek, w którym każda klasa posadziła zioła, warzywa i kwiaty. W klasach IV-VIII odbył się również konkurs pt. „Literacki garnek”. Jego celem było stworzenie w formie plakatu przepisu kulinarnego zainspirowanego wybranymi utworami literackimi, których bohaterowie przygotowywali różnorodne smakołyki.
● 4 i 5 czerwca - klasa VI a wybrała się na klasową wycieczkę szlakami Pogórza Rożnowskiego. Uczniowie odwiedzili m.in. Tropie, Rożnów i Jamną. Przewodnikiem był pan Maciej Czernik, zapalony turysta i przodownik turystyki pieszej PTTK.
● 19 czerwca - zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Dzień ten był dla społeczności szkoły wyjątkowy z kilku powodów. Tego dnia pożegnaliśmy pierwszy po reformie oświaty rocznik ósmoklasistów rozpoczynający naukę w szkołach ponadpodstawowych. Tego dnia również dziękowaliśmy za pełną oddania pracę wieloletniej dyrektor szkoły – Zofii Drwal, która po dziewiętnastu latach kierowania „Dwójką” zakończyła pracę na stanowisku dyrektora. Zamykając obecny rok szkolny, we wzruszających słowach podsumowała lata trudnej i odpowiedzialnej służby dzieciom. Pani dyrektor została uroczyście pożegnana przez Radę Rodziców i całą szkolną społeczność. Zgodnie z ceremoniałem szkoły odbyło się również przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego. Palmę pierwszeństwa odebrała Julia Krupa – nowa przewodnicząca SU.
● 2 września - rozpoczęliśmy nowy rok szkolny – 2019/2020. Uroczystość tradycyjnie poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która w imieniu całej społeczności szkolnej przywitała nową dyrektor Barbarę Lasotę rozpoczynającą pracę w naszej szkole. Słowa powitania i życzeń do nowej dyrektor skierowała również przewodnicząca Rady Rodziców. Witając się z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, dyr. Barbara Lasota życzyła wszystkim dobrej, owocnej współpracy i poprosiła o czas potrzebny do poznania powierzonej jej pieczy placówki.
● Wrzesień – Małgorzata Pamuła objęła funkcję wicedyrektora szkoły.
● 30 września - w dniu urodzin Stanisława Konarskiego obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów.
● 3 października - uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Grze Miejskiej pod hasłem „460 lat tradycji I Liceum – odkrywamy tajemnice I Liceum” zorganizowanej przez I LO w Tarnowie. Nasi uczniowie zdobyli w niej II miejsce.
● 4 października - w dniach od 30 września do 4 października po raz czwarty obchodziliśmy Święto Tabliczki Mnożenia. Zostały w nie zaangażowane klasy od III do VI.
● 7 października - uczniowie klasy III b oraz klasy VI a odwiedzili tarnowską papugarnię „Amazonia”, gdzie zobaczyli szereg okazów tych ptaków z różnych stron świata.
● 11 października – z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej uczniowie z klas III a, III b oraz V a przygotowali krótki występ – niespodziankę dla nauczycieli i pracowników szkoły. Były sympatyczne piosenki i wiersze oraz życzenia dla pedagogów, a także pań i panów z obsługi szkoły.
● 15 października - klasy I-III rozpoczęły całoroczny projekt pt. „Muzyczna przygoda”, który ma służyć poznawaniu niezwykłego świata dźwięków i muzyki. Pierwsze spotkanie było poświęcone instrumentom pasterskim. Audycje prowadzone są przez profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę zawodowych muzyków, absolwentów akademii muzycznych, mających doświadczenie w pracy z dziećmi oraz na scenie muzycznej.
● 31 października - uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców udali się na Stary Cmentarz, aby w Kwaterze Zasłużonych, przy grobie burmistrza Tadeusza Tertila oraz na grobach dawnych kierowniczek i nauczycielek Szkoły im. S. Konarskiego zapalić symboliczne światełka pamięci oraz złożyć wieńce jako wyraz pamięci społeczności „Dwójki” o tych, którym zawdzięczamy niepodległość ojczyzny. Na zakończenie akcji wszystkie klasy spotkały się w kaplicy Książąt Sanguszków, gdzie odśpiewały „Rotę” i uczestniczyły w modlitwie za Bohaterów Niepodległości. Klasy IV-VIII wraz z wychowawcami także odwiedziły groby zasłużonych na Starym Cmentarzu. W tygodniu poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych uczniowie robili drobne porządki na grobach dawnych nauczycielek Szkoły Konarskiego, zapalali znicze, składali wiązanki kwiatów. Pamiętali również o poległych powstańcach i legionistach, spoczywających w Kwaterze Zasłużonych. W ten sposób włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”.
● 5 listopada – gościliśmy w szkole tarnowskie Bractwo Historyczne „Wataha Rycerska”. Jego członkowie zaprezentowali się przed uczniami przebrani w mundury z czasów Legionów Dąbrowskiego, kolejnych powstań narodowych oraz pierwszej wojny światowej i wyposażeni w typową dla tego okresu broń. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą poprowadził pan Arkadiusz Gładysz, rotmistrz Watahy Rycerskiej im. Hetmana Jana Tarnowskiego. W swojej opowieści przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii Polski od czasu I rozbioru aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz wojny polsko-bolszewickiej.
● 6 listopada – odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej pod hasłem „Ziemio ojczysta, ziemio jasna”, który był częścią szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas IV-VIII. Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.
● 8 listopada - obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczestniczyliśmy w uroczystości patriotycznej i przyłączyliśmy się do akcji „Szkoła do hymnu!”. Spotkanie całej społeczności szkoły rozpoczęło się o godzinie 11.00, tak aby punktualnie o 11.11 wspólnie odśpiewać cztery zwrotki polskiego hymnu narodowego. Podczas uroczystości zabrzmiały także poetyckie strofy wierszy patriotycznych, które deklamowali laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, przeplatane śpiewem pieśni legionowych i wojennych.
● 12 listopada - klasa VIII a brała udział w programie edukacji prawnej pt. „Temida od podszewki”. Spotkanie obejmowało wizytę w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
● 12 listopada - w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii i języka polskiego włączyli się w akcję zorganizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Mamy Niepodległą!”. W jej ramach wysyłano do bliskich kartki pocztowe z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
● 20 listopada - uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu udali się do azylu dla bezdomnych zwierząt, zawieźli tam zebraną w szkole karmę dla psów i kotów. Odwiedzili również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, gdzie wysłuchali prelekcji o sortowaniu i przetwarzaniu odpadów.
● 20 listopada – z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka klasa I a została zaproszona do Przedszkola nr 13, aby wspólnie uczestniczyć w Niebieskim Marszu Praw Dziecka pod hasłem „Dla każdego dziecka dzieciństwo”.
● 22 listopada - uczennice klasy VII a reprezentowały naszą szkołę na X Konkursie Recytatorskim „Do Ciebie mówię, Wielki Tułaczu” w SP nr 10 w Tarnowie. Paulina Wideł zdobyła I miejsce, a Julia Krupa – wyróżnienie.
● 5 grudnia - miał miejsce finał charytatywnej zbiórki „Szlachetna Paczka”. Szkoła wzięła udział w tej ogólnopolskiej akcji charytatywnej, której celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie zaangażowali się w zbiórkę jako darczyńcy i wolontariusze. Dzięki ofiarności uczniów i ich rodziców udało się skompletować 16 paczek.
● 6 grudnia - w ramach szkolnej akcji czytelniczej uczniów klas pierwszych odwiedziły starsze koleżanki i koledzy z I Liceum Ogólnokształcącego wraz z paniami z biblioteki szkolnej. Licealiści czytali maluchom wiersze Juliana Tuwima.
● 11 grudnia - wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. Uczniowie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pisali tradycyjne listy oraz kartki do ciężko chorych dzieci.
● 17 grudnia - drużyna szkoły zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Tarnowa w piłce koszykowej dziewcząt. Turniej, rozgrywany w ramach Tarnowskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbył się w hali Pałacu Młodzieży. Opiekunka drużyny to Małgorzata Kocan-Kałucka.
● 20 grudnia - cała społeczność szkoły spotkała się na uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia. Po przedświątecznym poranku poszczególne klasy udały się do swoich sal na klasowe spotkania wigilijne.
● 26 grudnia - Yzgyhabar! Kelbalalar! Dobra Nowina! Przyjdźcie dzieci! - pod takim hasłem 10 grup misyjnych kolędników z naszej szkoły pomagało dzieciom z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Brazylii, Peru i Kazachstanu.

 

2020
● 15 stycznia - kolędnicy misyjni z kl. II a odwiedzili Przedszkole nr 13, by wspólnie z przedszkolakami pokolędować i zaprosić swoich młodszych kolegów do naszej szkoły.
● 20 stycznia – podczas spotkania z podróżniczką z grupy Trzask uczniowie zdobyli przyrodniczą i geograficzną wiedzę o Kenii.
● 21 stycznia – w czasie zajęć warsztatowych uczniowie klas I-III poznawali znaczenie słów: „kompetencje”, „wiedza”, „umiejętności”, „postawy”. Zajęcia odbywały się w związku z przystąpieniem szkoły do projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
● 13 lutego - odwiedziły naszą szkołę dzieci z pobliskich przedszkoli, które od września rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Dzień Otwarty był okazją, aby zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły.
● 21 lutego – dzień przebiegał w szkole pod znakiem języka polskiego. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przygotowanych dla nich przez nauczycieli-polonistów. W Wielkim Teście o Języku Polskim uczestniczyły 52 osoby, które zmierzyły się z pisemnymi zadaniami sprawdzającymi znajomość polskiej gramatyki, ortografii oraz powiedzeń i przysłów. Natomiast podczas przerw uczniowie z wielkim entuzjazmem brali udział w zgaduj-zgaduli „Czy znasz język polski?”.
● 25 lutego - przez trzy dni uczniowie pod opieką wychowawców, nauczycieli i katechetów uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych, które odbywały się w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Rekolekcje poprowadził ks. Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
● 1 marca - w związku z Narodowym Dniem Żołnierzy Niezłomnych uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w warsztatach historycznych zatytułowanych „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”.
● 5 marca - czworo uczniów klas ósmych naszej szkoły osiągnęło wielki sukces w Małopolskim Konkursie Czytelniczym „Czytam, znam, rozumiem”, którego finał odbył się w PWSZ. Laureatami konkursu zostali: Igor Banek z kl. VIII a, Wiktoria Radziszewska oraz Jan Wielgus z kl. VIII b. Tytuł finalisty zdobyła Klaudia Kozioł z kl. VIII b. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie, tarnowską PWSZ, III LO oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie. Miał zasięg wojewódzki i odbywał się pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dwa pierwsze etapy (szkolny i rejonowy) były pisemne, zaś finał wojewódzki – miał formę ustnego egzaminu przed komisją złożoną z pracowników naukowych PWSZ oraz nauczycieli szkół średnich. Uczestnicy musieli wykazać się świetną znajomością wyznaczonych lektur, a w ostatnim etapie także umiejętnością wygłoszenia wypowiedzi argumentacyjnej na temat wylosowanych zagadnień problemowych.
● 11 marca - Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię nowego koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
● Od 12 marca – Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zawiesiło tradycyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
● Od 25 marca – MEN ograniczyło funkcjonowanie szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. Kształcenie zdalne było realizowane przez nauczycieli w naszej szkole z wykorzystaniem e-dziennika, platform edukacyjnych, w tym platformy www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach CKE, OKE Kraków, WSiP, MEN, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia, materiałów wskazanych przez nauczycieli, środków komunikacji elektronicznej, komunikatorów.
W naszej szkole uczniowie pozbawieni dostępu do internetu i sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej otrzymywali od nauczycieli materiały do nauki w formie papierowej.
● 1 czerwca – od tego dnia chętni uczniowie mogli uczestniczyć w indywidualnych stacjonarnych konsultacjach z nauczycielami w sprawach dotyczących nauki, problemów wynikających z edukacji zdalnej.
● 16-18 czerwca – odbyły się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Późniejszy niż zwykle termin egzaminu został ustalony ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa. Egzamin odbył się w warunkach stacjonarnych, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
● 19 czerwca - pod koniec roku szkolnego szkoła otrzymała 10 laptopów, które zostały wypożyczone uczniom niemającym odpowiedniego sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. Sprzęt otrzymaliśmy od organu prowadzącego – Gminy Miasta Tarnowa, która realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Nowe laptopy będą wykorzystywane w szkole oraz – w razie przejścia na nauczanie zdalne w przyszłym roku szkolnym – posłużą kolejnym uczniom.
● 26 czerwca - zakończono rok szkolny, który przejdzie do historii z powodu pandemii i nauczania zdalnego. Nietypowe były okoliczności pożegnania absolwentów i wręczenia świadectw pozostałym uczniom. Ze względu na panującą sytuację zrezygnowano z uroczystego spotkania całej społeczności szkoły. Na sali gimnastycznej zebrali się tylko ósmoklasiści wraz z wychowawcami, uczącymi ich nauczycielami oraz przedstawicielami Rady Rodziców. W tym wąskim gronie, przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych, do absolwentów zwróciła się dyr. Barbara Lasota, gratulując im osiągnięć i życząc powodzenia w dalszym życiu i edukacji. Wyróżniającym się w nauce uczniom wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Świadectwa ukończenia szkoły wręczyli swoim uczniom wychowawcy w czasie krótkich spotkań klasowych. Uczniowie pozostałych klas odbierali świadectwa z rąk wychowawców indywidualnie w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. Była to okazja do krótkich rozmów i zobaczenia się po trzech miesiącach. Czas zdalnej nauki we wszystkich obudził wielką tęsknotę za „normalną” szkołą.
● 1 września - rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, pierwsze po długiej przerwie spotkanie szkolnej społeczności odbyło się w małych grupach. Uczniowie klas IV-VIII spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych w dwóch turach. Jedynie uczniowie klas I-III uczestniczyli w skromnej uroczystości na sali gimnastycznej, gdzie powitała ich dyr. Barbara Lasota. Zgodnie z ustaleniami podanymi przez Ministra Edukacji Narodowej szkoły rozpoczęły naukę stacjonarną, muszą jednak być zachowane zalecenia sanitarne GIS, MZ oraz MEN. W pewnych określonych sytuacjach możliwe będzie także przechodzenie na kształcenie mieszane (częściowo zdalne) lub zdalne.
● Wrzesień – uczniowie wielu klas, wykorzystując dobrą pogodę, urządzili pierwsze po długiej przerwie klasowe imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Klasa VII c zorganizowała ognisko. Klasa III a wybrała się na camping „Pod Jabłoniami”, gdzie urządziła piknik z ogniskiem, a w drodze powrotnej odbyła spacer po Tarnowie śladami gen. J. Bema. Klasa II b odwiedziła Skansen Kultury Indian Ameryki Północnej „Fort Wapiti” w Zalasowej.
● Wrzesień - Igor Banek – ubiegłoroczny ósmoklasista, a obecnie już absolwent naszej szkoły znalazł się w gronie uczniów, którzy otrzymali honorowe odznaczenie Prymus Tarnowa. Wyróżnienie zostało przyznane przez władze miasta w czerwcu, ale ze względu na pandemię nie było uroczystej gali i odznaczenia trafiły do uczniów z opóźnieniem.
● 9 września – dziewięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, który został przeniesiony z marca br. Oskar Święs z kl. VII c został laureatem II miejsca, zaś Bartłomiej Skawiński z kl. VII c oraz Bartosz Kiciński z kl. VII a otrzymali wyróżnienia.
● 30 września - obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Stanisława Konarskiego. Zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała wicedyrektor Małgorzata Pamuła. Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów starszych klas, którzy przybliżyli najmłodszym postać patrona naszej szkoły. Po pokazie wiedzy i umiejętności uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie zostali pasowani na uczniów SP 2 przez wychowawczynię Marię Pułę. W tym samym dniu dla uczniów kl. IV-VIII odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły.
● 2 października – w naszej szkole odbyła się 10. edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jak co roku włączyliśmy się w tę akcję, aby pokazać uczniom, że nauka tabliczki mnożenia może być łatwa i przyjemna. Przez cały tydzień uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Ponadto chętni wzięli udział w internetowym konkursie matematyczno-logicznym.
● Październik – kolejne klasy zorganizowały klasowe wycieczki integracyjne na świeżym powietrzu, stosując się do obowiązujących ograniczeń sanitarnych. Klasa IIIa udała się na wycieczkę do Ciężkowic, a kasa VIII a odwiedziła Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie dla uczniów odbyły się także warsztaty garncarskie i klasowe ognisko.
● Październik – uczniowie z klas I-III uczestniczyli w kilku programach zdrowotnych. Program edukacji stomatologicznej przygotowany przez Instytut Blenda-a-med Oral-B miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat zębów oraz wpajanie właściwych nawyków związanych z higieną jamy ustnej. Natomiast realizowany po raz kolejny program „Śniadanie daje moc” służył propagowaniu wśród najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych. Z kolei uczniowie klasy III b uczestniczyli w programie profilaktyki antytytoniowej ,,Nie pal przy mnie, proszę”.
● 26 października – ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przeszli na tryb nauczania zdalnego. Kształcenie na odległość w tych klasach trwało przez większą część roku szkolnego, bo aż do 16 maja 2021 r. W naszej szkole realizowaliśmy nauczanie poprzez szkolną platformę edukacyjną GSuite. Umożliwiała ona prowadzenie lekcji w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym (za pośrednictwem aplikacji Google Meet), a także prowadzenie zajęć w trybie asynchronicznym za pośrednictwem aplikacji Classroom. Dla uczniów, którym rodzice nie mogli zapewnić koniecznego sprzętu komputerowego lub należytej opieki podczas zajęć zdalnych, szkoła wypożyczyła kilka laptopów lub umożliwiała udział w lekcjach zdalnych na terenie placówki.
● 9 listopada - klasy I-III szkoły podstawowej przeszły na kształcenie na odległość.
● Październik – listopad – mimo trwającego nauczania zdalnego w kl. IV-VIII szkolny wolontariat zorganizował kilka akcji: zbiórkę karmy dla psów i kotów z tarnowskiego Azylu, zbiórkę nakrętek, z których dochód przeznaczony został na budowę studni głębinowych w krajach Afryki (akcja Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego), przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Tarnowie, zbiórkę środków higienicznych i żywnościowych dla pacjentów przyjmowanych na szpitalny oddział z potwierdzeniem zakażenia SARS-COV-2.
● 4 grudnia - w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty online, podczas których uczestnicy wykonywali świąteczne skrzaty.
● 17 i 22 grudnia - aby tradycji stało się zadość, delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła kilka sąsiednich instytucji, aby złożyć świąteczne życzenia i pokolędować. 17 grudnia przedstawicielki szkolnego chóru pod kierownictwem p. Beaty Chrobak oraz członkowie wolontariatu z p. dyrektor Barbarą Lasotą i p. pedagog Anną Smędą gościli w Przedszkolu nr 13, Przedszkolu „Promyczek”, w siedzibie Straży Miejskiej, w Zakładzie Karnym oraz w tarnowskiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 22 grudnia delegacja naszych chórzystek wraz z p. Beatą Chrobak i p. Anną Smędą odwiedziły z życzeniami ks. proboszcza parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Komendę Miejską Policji oraz siedzibę Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, gdzie zostały zaproszone do studia na krótki wywiad i kolędowy występ na żywo. W trudnym czasie pandemii sympatyczne odwiedziny dzieci wraz z nauczycielami spotykały się wszędzie z niezwykle życzliwym przyjęciem.
● Grudzień – nauczyciele naszej szkoły zorganizowali konkurs dla dzieci przedszkolnych z terenu Tarnowa na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Wręczenie nagród dla zwycięzców przewidziano na Dzień Otwarty Szkoły.

 

2021
● Styczeń – w związku z trwającą kolejną falą pandemii koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło okres zdalnego nauczania w klasach I-VIII szkół podstawowych do dnia 3 stycznia 2021 roku. Jednocześnie przesunięty został termin ferii zimowych - w całym kraju odbyły się one w dniach 4-17 stycznia.
● 18 stycznia – w klasach I-III szkoły podstawowej zostało przywrócone nauczanie stacjonarne, które trwało w naszej szkole do 21 marca. Pozostałe klasy w tym czasie uczyły się zdalnie.
● 25 stycznia – rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa” zorganizowany przez naszą placówkę, adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Tarnowa. Nagrodzone i wyróżnione prace można było oglądać na wystawie przy wejściu do szkoły.
● 2 lutego – klasa II a skorzystała z obfitości śniegu oraz pięknej pogody i w ramach zajęć szkolnych wybrała się na sanki do Parku Sanguszków.
● 5 lutego – w naszej szkole odbyło się spotkanie karnawałowe, w którym uczestniczyła zaproszona grupa starszaków z Przedszkola nr 13 w Tarnowie. Goście zostali ciepło przywitani przez p. dyr. Barbarę Lasotę, następnie uczestniczyli w konkursach i innych atrakcjach przygotowanych przez nauczycieli i wolontariuszki ze świetlicy szkolnej.
● 17 lutego – w Sali Lustrzanej troje uczniów naszej szkoły odebrało nagrody za udział w konkursie plastycznym „Tarnów 690” zorganizowanym przez UM Tarnowa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Byli to: Maja Dudasz i Adrian Błanek z klasy III a oraz Anna Skrobot z klasy IV.
● Luty – klasy I-III uczące się stacjonarnie zorganizowały tradycyjne spotkania i zabawy karnawałowe. Ze względu na stan pandemii zabawy były mniej huczne i odbyły się w małych grupach poszczególnych klas.
● Luty – uczniowie klasy II a znaleźli się w gronie trzech zwycięskich szkół w konkursie „Bajka, która uczy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Intelektualnego, Społecznego i Emocjonalnego Dzieci „Podaruj Dzieciom Promyk Słońca” w Tarnowie. Zadaniem konkursowym było wykonanie gazetki klasowej związanej z bohaterem bajki prawniczej pt.: „Internetowe szaleństwa” - Chomikiem Paragrafem.
● 8 marca – zainteresowani uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w V Ogólnopolskim czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Spotkanie z udziałem nauczycieli polonistów, nauczyciela bibliotekarza oraz pani wicedyrektor Małgorzaty Pamuły rozpoczęło się od prezentacji postaci autorki Jeżycjady. Następnie nauczyciele i chętni uczniowie czytali fragmenty ulubionych książek M. Musierowicz. Inicjatorką imprezy była Renata Kucharska.
● 17-19 marca – odbyły się w naszej szkole, podobnie jak w całej Polsce, próbne egzaminy ósmoklasisty.
● 22 marca – w klasach I-III ponownie wprowadzono kształcenie na odległość. Dzieci uczyły się w tym trybie do 25 kwietnia.
● 16 kwietnia – w wieku 87 lat zmarł były wieloletni dyrektor naszej szkoły – Władysław Serwin. W pogrzebie, który odbył się 26 kwietnia, uczestniczyli przedstawiciele grona pedagogicznego z p. wicedyrektor Małgorzatą Pamułą na czele. Władysław Serwin był dyrektorem naszej szkoły w latach 1972-1991 i zapisał się w historii tej placówki wieloma dokonaniami, m.in. budową nowej części szkoły oraz sali gimnastycznej.
● 26 kwietnia - 2 maja – lekcje w klasach I-III prowadzone były w trybie hybrydowym (część klas, wymiennie, uczyła się stacjonarnie w szkole lub zdalnie w domach). Klasy IV-VIII nadal uczyły się zdalnie.
● Marzec - kwiecień – Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów szkoły Konkurs Fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny”.
● Kwiecień – zbliżające się majowe święta: Dzień Flagi RP oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja dla klas I-III stały się okazją, aby lepiej poznać swój ojczysty kraj. Przez tydzień uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym realizowali projekt „Polska – moja Ojczyzna”.
● 3 maja – klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Pobyt w szkole obwarowany był ściśle określonymi wytycznymi sanitarnymi wprowadzonymi przez MZ, GIS oraz MEiN.
● 17-30 maja – uczniowie z klas IV-VIII po kilku miesiącach zdalnego nauczania przeszli w tryb nauczania hybrydowego. W określone dni tygodnia część klas uczyła się w szkole, a część – zdalnie w domach (wymiennie).
● 25-27 maja – uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
● 31 maja – uczniowie wszystkich klas powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.
● 31 maja – uczniowie z klasy I a obejrzeli w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego spektakl pt. „Pinokio”.
● 31 maja – zakończyła się w naszej szkole akcja „Góra Grosza”, koordynowana przez Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski. Była to już XXI edycja ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Monety ważyły ponad 25 kg, a zebrana kwota wyniosła 265,76 zł.
● 1 czerwca – w Dniu Dziecka wszystkie klasy zorganizowały integracyjne wyjścia, w czasie których dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Celem wyjść były np.: Park Strzelecki, Park Sanguszków, Góra św. Marcina czy Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria przy ul. Piłsudskiego.
● 8 i 11 czerwca – wybrane klasy uczestniczyły w projekcjach filmów dla dzieci i młodzieży w ramach 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej - FILMY MŁODEGO WIDZA. Klasa II a obejrzała zestaw kilku najnowszych polskich animacji, zaś klasy ósme - film pt. „Czarny Młyn”. Po projekcji ósmoklasiści wypowiadali się na temat filmu na antenie lokalnej telewizji STARnowa.tv.
● Czerwiec – powrót do nauki stacjonarnej spowodował, że – mimo trwających nadal obostrzeń sanitarnych – wiele klas zorganizowało wycieczki integracyjne. Klasa II a wybrała się do Miasteczka Galicyjskiego i Skansenu Regionalnego w Nowym Sączu oraz na rajd do Skrzyszowa. Klasa VI b z wychowawcą i siostrą katechetką Agatą Trzaską zwiedzała Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, a klasa VI a – Muzeum Diecezjalne. Natomiast klasa VIII a wybrała się na pożegnalną wycieczkę do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
● 23 czerwca – Prezydent Tarnowa nagrodził najlepszych uczniów tarnowskich szkół, którzy otrzymali tytuł „Prymusa Tarnowa”. Wśród nich była również nasza uczennica – Aleksandra Kozioł z klasy VIIIa.
● 23 czerwca – odbył się Szkolny Konkurs Piosenki w ramach projektu „Wodę doceniamy - o planetę dbamy”. W rywalizacji wzięły udział chętne uczennice z klas IV-VI, poza konkursem wystąpiły także klasy I-III z piosenkami ekologicznymi. Atrakcją były warsztaty taneczne poprowadzone przez katechetkę s. Agatę Trzaskę, w które włączyła się cała publiczność.
● 25 czerwca – zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021, który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i nauki zdalnej. Większość klas spotkała się we własnym gronie w salach lekcyjnych i z rąk wychowawców odebrała świadectwa oraz dyplomy za wyróżniające wyniki w nauce. Bardziej uroczysty charakter miało pożegnanie ósmoklasistów, które odbyło się na sali gimnastycznej z udziałem klas siódmych, nauczycieli i delegacji rodziców. W części oficjalnej najstarsi uczniowie przekazali swoim następcom sztandar i plamę pierwszeństwa, którą przejęła nowa przewodnicząca SU – Izabela Orłowska z kl. VII c. Wyróżniający się w nauce absolwenci odebrali nagrody z rąk p. dyr. Barbary Lasoty. Następnie w niecodziennej, lekkiej formie podziękowali nauczycielom i innym pracownikom szkoły za trud nauczania i wychowania. Żegnając się ze szkołą, zaprezentowali wesoły program artystyczny, w którym wcielili się w role nauczycieli i samych siebie. Ostatnim akcentem było spotkanie w klasach z wychowawcami i odebranie świadectw.

 

Źródła:
1. Ł. Winczura, „Minął wiek. Z dziejów Szkoły imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie”. Tarnów 2000.
2. Kroniki Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie: Kronika obchodów 100-lecia i 110-lecia szkoły, Kronika z lat 1999-2004.
3. Strona internetowa szkoły: www.konarski.wiara.pl

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke


Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.