Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Spis treści

1991
● 31 sierpnia - pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły Władysława Serwina.
● 26 sierpnia - obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Danuta Ciszek.
● 15 listopada- spotkanie z poetką Józefa Frysztakową.
● 24 listopada - szkoła organizuje kiermasz kwiatów, który kilkakrotnie powtarzano w następnych latach.
● 2 grudnia - pierwszy comiesięczny apel, którego celem było przedstawienie kar i nagród.0
● 29 listopada - wizyta warszawskiego Teatru Syrena ze spektaklem, zatytułowanym „Tu radio Korczak”.

1992
● 29 lutego - uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, które założył i prowadził nauczyciel Marek Jurusik.
● 2 marca - w szkole odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady matematycznej.
● 4 kwietnia- po raz pierwszy w dziejach szkoły zorganizowano sesje popularno-naukową na temat „Metody wychowania w zmieniającej się rzeczywistości”.
● 10 listopada - spotkanie uczniów z pisarzem Andrzejem Grabówskim.
● 11 grudnia - popularno-naukowa sesja na temat: „Jeśli chcesz wychować – pokochaj”.

1993
● 11 lutego - na konferencji nauczycielskiej podjęto uchwałę o współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się 14 grudnia 1992 roku.
● 22 kwietnia - nauczyciele włączają się do ogólnopolskiej akcji strajkowej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
● 5-7 maja - większość nauczycieli przystąpiła do strajku pracowników oświaty pod patronatem NSZZ „Solidarność”.
● 8 czerwca - w szkole odbyła się narada psychologów i pedagogów na temat: „Tworzenie szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz współpraca z samorządem terytorialnym w tym zakresie.

1994
● 1 stycznia - Szkoła Podstawowa nr 2 przeszła pod zarząd Rady Miejskiej w Tarnowie.
● 2 stycznia - uczniowie szkoły włączają się w obchody II Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• 19 marca - na terenie szkoły odbył się XVIII finał Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych.
● 19 maja - podczas I posiedzenia Dziecięcej Rady Miasta w Sali Lustrzanej, rzecznikiem praw ucznia został wybrany uczeń Szkoły imienia Stanisława Konarskiego Sebastian Olszówka.
● Wrzesień - z początkiem roku szkolnego utworzono klasę reedukacyjno-wychowawczą dla dzieci opóźnionych w nauce i wymagających specjalnej opieki. Podjęto również szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w szkole.
● Pod kierunkiem Marii Markiewicz-Klas opracowano nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
● Dzięki współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym, szkoła została włączona do grona Stowarzyszenia Szkół Twórczych.
● 19 września - dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego Czesława Skwarka został zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy "Gumniska". Oficjalnie rozpoczęcie działalności nastąpiło 24 września.
● Październik - inauguracja cyklu wykładów dla rodziców i nauczycieli, zatytułowanych: "Możesz pomóc swojemu dziecku i uczniowi". Program był realizowany do maja 1995 roku. - 18 października - decyzją Rady Pedagogicznej, powrócono do dawnej nazwy szkoły, w której przed imieniem patrona - Stanisława Konarskiego umieszczano wyraz: ..ksiądz" dla podkreślenia, iż był on osoba duchowną. Zmianę wprowadzono we wszystkich dokumentach i pieczątkach.
● 21 października - pierwsze zebranie Koła Misyjnego, które utworzyła katechetka Teresa Owczarz.

1995
● 8 stycznia - uczniowie Szkoły zebrali dwadzieścia pięć milionów złotych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co było jedną z największych sum zebranych w całym regionie.
● Kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 1992 roku w nowej szkole: wymiana stolarki okiennej, modernizacja oświetlenia, naprawa dachu.
● 21 marca - podsumowanie konkursu rozpisanego w tarnowskich szkołach pod nazwą "Dzieci Dzieciom". Uczniowie zebrali najwyższa kwotę - 8 263 100 złotych.
● 25 marca - szkoła była gospodarzem eliminacji rejonowych, a 1 kwietnia eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy o ruchu drogowym.
● 25 kwietnia - rejonowe eliminacje XX Konkursu Technicznego.
● Kwiecień - ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Bez Tytułu", redagowanej przez uczniów pod opieką nauczycielek: Marii Markiewicz-Klas i Magdaleny Rzepki.
● 27 kwietnia - w szkole odbyła się sesja dla nauczycieli, rodziców i katechetów: Rola i zadania szkoły w zdrowym wychowaniu dzieci i młodzieży.
● 21 czerwca - włamanie do szkoły. Skradziono telewizor i magnetowid.
● 28 września - zredagowano siedem zasad wychowawczych szkoły, zebranych w dokumencie: "Jesteśmy cząstką w zespole". W redagowaniu poszczególnych punktów brali udział uczniowie i nauczyciele.
● 18 października - szkoła gościła uczestników konferencji metodycznej.

1996
● 3-4 stycznia - dwudniowa konferencja szkoleniowa na temat "Komunikacja międzyosobowa".
● 7 stycznia - w czwartej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie szkoły stanowili najliczniejsza grupę wolontariuszy w Tarnowie.
● Luty - ukazuje się nowe pismo szkolne: "Słowa Naszych Uczniów".
● 21 czerwca - w konkursie na stanowisko dyrektora Danuta Ciszek nie uzyskała wymaganej ilości głosów, które umożliwiłyby jej dalsze kierowanie placówką. Wyznaczenie nowego dyrektora pozostawało w gestii Zarządu Miasta.
● 29 czerwca - siatkarze szkoły pod kierunkiem Czesława Skwarka zdobyli pierwsze miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Makroregionu Małopolska w Iwoniczu-Zdroju.
● 26 sierpnia - Zarząd Miasta zaproponował kandydaturę Zofii Soboń na stanowisko dyrektora, którą Rada Pedagogiczna zaaprobowała.

1997
● Styczeń - uczennice Szkoły imienia Stanisława Konarskiego - Monika Kulig i Elżbieta Dyrla - zwyciężyły w VII Wojewódzkim Konkursie Astronomiczno-Astronautycznym.

1995
● 23 marca - drużyna siatkarzy pod kierunkiem Czesława Skwarka zwyciężyła w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce.
● 22 czerwca - w konkursie "Oczytany Małolat", który został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie dwa pierwsze miejsca zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Dominika Kuffner i Małgorzata Śrutek.

1999
● 1 września 1999 – w wyniku reformy systemu oświaty i wprowadzenia 3-letnich gimnazjów nasza szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową.
● 30 września - święto Patrona Szkoły - inauguracja obchodów stulecia istnienia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, ślubowanie uczniów klas pierwszych.
● 10 listopada - szkolna drużyna siatkarzy uczestniczy w turnieju z okazji Święta Niepodległości.
● Listopad - w ramach obchodów jubileuszu stulecia szkoły rozpoczęły się konkursy międzyklasowe. W konkursie plastycznym „Moja szkoła” udział wzięli uczniowie klas I-III, zaś „Moja szkoła za sto lat” - uczniowie klas czwartych. Klasy piąte rywalizowały w konkursie na makietę szkoły, szóste przygotowywały albumy o Stanisławie Konarskim. Ponadto rozpisano konkursy na fotoreportaż, zatytułowany „Życie szkoły”, a także na logo szkoły. Rozstrzygnięcie poszczególnych konkursów nastąpiło w marcu 2000 roku.
● 1 grudnia – odeszła ze stanowiska dyrektora szkoły Zofia Soboń. Funkcję dyrektora objęła dotychczasowa wicedyrektor Wiesława Link.
● Grudzień - szkolny konkurs ortograficzny, który został podzielony na dwa etapy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2000 roku.

2000
● Styczeń - turniej o Puchar Dyrektora Szkoły nr 2, w którym prócz szkolnej reprezentacji uczestniczyły drużyny z Brzeska, Krakowa i Gorlic.
● 1 kwietnia - szkolne koło PTSM zorganizowało XI Grę Terenową po Tarnowie: "Szlakiem tarnowskich legend".
● 14 kwietnia- uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie wiedzy o Stanisławie Konarskim i jego epoce.
● 26 kwietnia - szkolny konkurs ekologiczny.
● 28 kwietnia - w ramach obchodów Dnia Ziemi, uczniowie zasadzili kilka drzewek wokół szkoły, a wśród nich - dąb, który otrzymał imię "Hieronim", mający być pamiątką setnego jubileuszu istnienia szkoły. Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Wiesława Link zakopała w ziemi butelkę, w której wnętrzu umieszczono "na wieczną rzeczy pamiątkę" spis uczniów szkoły.
- Kwiecień- w ramach Dni Olimpijczyka zorganizowano w szkole turniej piłki siatkowej.
● 1 maja – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Zofia Drwal, wicedyrektorem jest Wiesława Link.
● 30 maja - klasy drugie i trzecie uczestniczyły w konkursie wiedzy o mieście i szkole.
● Maj - wojewódzki turniej piłki siatkowej z okazji jubileuszu szkoły.
● 8 czerwca - uroczyste zakończenie obchodów stulecia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.
● 1 września – funkcję wicedyrektora zaczyna pełnić Zofia Pyrek, kierownik świetlicy to Teresa Sacha.
● 29 września – Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2000/2001 ogłosił Rokiem Księdza Stanisława Konarskiego w trzechsetną rocznicę urodzin zasłużonego reformatora szkolnictwa. Jako szkoła nosząca imię Konarskiego jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy w Święto Patrona Szkoły.
● 21 listopada – w ramach obchodów 300-lecia urodzin Konarskiego szkolna delegacja nauczycieli i uczniów wyjechała do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach na spotkanie przedstawicieli szkół podstawowych, którym patronuje Stanisław Konarski. Uroczystościom towarzyszyła sesja popularnonaukowa poświęcona aspektom działalności Stanisława Konarskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. VI b Joanna Kosałka, która wygłosiła referat „Rzetelnej nauki ciągle nam potrzeba – reforma nauczania w szkołach pijarskich”.
● Listopad – uczniowie uczęszczający na zajęcia koła plastycznego świetlicy szkolnej wzięli udział w XI Konkursie Plastycznym „Szopka bożonarodzeniowa” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Tarnowie. Wyróżnione prace Dominiki Najdały, Natalii Michoń i Martyny Kani znalazły się na wystawie szopek bożonarodzeniowych w kościele Księży Filipinów.
● Grudzień – uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami przeprowadzili zbiórkę zabawek, które przekazali wychowankom Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia w Tarnowie.
● 14 grudnia – uczniowie z kl. VI b wraz z polonistką Magdaleną Rzepką gościli w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie. W Roku Księdza Stanisława Konarskiego zaprezentowali uczniom SP 18 referat o historii naszej szkoły, jej tradycjach, obchodach 100-lecia powstania, przedstawili inscenizację „Kto to taki Stanisław Konarski?”.
● Grudzień – jasełka przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: M. Rzepki, E. Oleksy, A. Michoń zostały zaprezentowane szkolnej społeczności, rodzicom uczniów, członkom Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” w Sali Lustrzanej oraz w świetlicy profilaktycznej przy parafii Trójcy Przenajświętszej na Terlikówce.

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke


Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.