Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

SP2 z drona

film o dwojce

Spis treści

Kalendarium Szkoły imienia Stanisława Konarskiego

1888
● W monografiach Tarnowa i szkolnictwa galicyjskiego pojawiają się pierwsze wzmianki o istnieniu Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, która miała znajdować się w budynkach za katedrą. „Kalendarze Tarnowskie”, wydawane w drukarni Józefa Pisza, podają nazwiska nauczycieli tej szkoły. Pierwszymi kierowniczkami późniejszej szkoły imienia Stanisława Konarskiego miały być: Maria Ścisławska, Zofia Wojciechowska i Helena Holendrowa.

1898
● 27 marca - Rada Miasta Tarnowa odmawia dalszego donajmowania sal szkolnych w budynku przy katedrze.

1899
● Dekretem z dnia 12 lipca 1899 r. kierowniczką szkoły żeńskiej im. S. Konarskiego została Helena Holendrowa. W najstarszej zachowanej kronice szkoły znajduje się wpis Jadwigi Bodzoniówny (kierowniczki szkoły w latach 1923-1938) dotyczący początków szkoły Konarskiego: „W tym czasie [1899] R. szk. okr. [Rada Szkolna Okręgowa] zorganizowała nową szkołę żeńską im. Konarskiego dla dziatwy południowej części miasta Tarnowa. Kierowniczką tej 4-klas. szkoły, która na razie znalazła pomieszczenie w starych budynkach szkolnych koło katedry, została mianowana Pani Holendrowa dekretem z dnia 12 lipca 1899 r.”. Na podstawie tego wpisu ustalono obchody 100-lecia szkoły i kolejnych jubileuszy. 

1900
● W roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Konarskiego, czteroklasowej szkole żeńskiej nadano imię założyciela Collegium Nobilium.

1903
● 19 czerwca - na zebraniu Rady Miejskiej poruszano sprawę lokalu dla Szkoły żeńskiej imienia Stanisława Konarskiego. Magistrat zadecydował o zaprzestaniu opłacania kosztów czynszu lokalu przy Katedrze, gdzie mieściła się siedziba placówki, oraz wycofaniu się ze sfinansowania remontów, jednocześnie podjął uchwałę o wyburzeniu nieruchomości. O tej decyzji poinformowano Radę Szkolną Miejscową.
● 19 listopada - na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono zakup placu pod budynek dla Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1904
● 28 stycznia - Rada Miejska wybrała projekt szkoły na Zabłociu, wykonany przez Szczęsnego Zarębę, ówczesnego budowniczego miejskiego.
● 11 kwietnia - zamknięto sprawę planów i kosztów planowanej inwestycji. Władze Tarnowa przyjęły do wiadomości, że kosztorys prac powinien zamknąć się kwotą 115 641 koron. Na dzień 18 kwietnia uchwalono rozstrzygnięcie przetargu publicznego odnośnie wykonawcy inwestycji.

1905
● Wrzesień – uroczyste oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Zabłockiej

1914
● Początek sierpnia - budynek szkoły zajmują wojska austriackie, urządzając w nim koszary i szpital. W tym czasie, na skutek dewastacji budynku i pomieszczeń szkoły, między innymi zaginęła pierwsza kronika szkolna, prowadzona od momentu powstania zakładu.
● 10 listopada - wkroczenie wojsk rosyjskich do Tarnowa. Szkoła została zajęta przez armię na koszary i szpital polowy

1915
● Przed 4 października - po ewakuacji armii rosyjskiej, budynek szkolny na powrót został przejęty przez żołnierzy austriackich.
● 8 października - inauguracja nauki, którą na skutek działań wojennych zawieszono od 1 września 1914 roku. W budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego znalazło miejsce sześć innych placówek, które z biegiem czasu wracały do swoich budynków.

1918
● 2 listopada - złożenie przysięgi na wierność Polsce na ręce delegata Obrony Narodowej.

1922
● 21 marca - umiera Helena Holendrowa, pierwsza kierowniczka Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Tymczasową kierowniczką zakładu władze szkolne mianowały najstarszą stażem nauczycielkę Anielę Burgielską.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. Otwarto piątą klasę.

1923
● 1 marca - obowiązki dyrektorki szkoły objęła Jadwiga Bodzoniówna, dotychczasowa nauczycielka w Szkole imienia Marii Konopnickiej. Konkurs na posadę kierowniczki po śmierci Heleny Holendrowej został rozstrzygnięty w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego dnia 10 lutego 6 czerwca - na wniosek dyrektorki szkoły, Rada Pedagogiczna uchwaliła poświęcić szkołę i uczniów Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uchwalono zakupić w niedalekiej przyszłości obraz Serca Jezusowego, który wraz z aktem poświęcenia zamierzano umieścić w kancelarii szkolnej
● 10 czerwca - w kościółku Matki Bożej na burku odbyło się nabożeństwo, podczas którego dokonano poświęcenia szkoły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił katecheta szkolny ksiądz Władysław Mierzejewski, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.
● 28 sierpnia - decyzją krakowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego ustanowiono posadę stałego katechety religii rzymskokatolickiej. Pierwszym stałym katechetą został mianowany ksiądz Stanisław Basta, wikariusz katedralny. Dotychczasowy katecheta, ksiądz Mierzejewski CM, został mianowany nauczycielem religii w obu szkołach na Strusinie: żeńskiej - imienia Klementyny Hoffmanowej i męskiej - imienia Tadeusza Kościuszki.
● 27 października - obchody 150. rocznicy założenia Komisji Edukacji Narodowej i takowej rocznicy śmierci księdza Stanisława Konarskiego. Przygotowania do celebracji święta trwały miesiąc. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz kościelnych, szkolnych, miejskich i powiatowych. Pierwszym akordem uroczystości była Msza Święta odprawiona w kościółku na Burku przez księdza Stanisława Bastę. W nabożeństwie, prócz uczennic Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, uczestniczyli również przedstawiciele innych szkół tarnowskich. Wszyscy następnie przeszli do budynku szkoły, gdzie po wykładzie na temat zasług Stanisława Konarskiego dla polskiego szkolnictwa, odbyła się akademia. Uroczystość zakończyły mowy zaproszonych gości: inspektora szkolnego Jana Lubowieckiego i księdza Józefa Lubelskiego - przedstawiciela tarnowskiego magistratu. Kanonik katedralny poinformował, iż decyzją Rady Miasta Tarnowa, podjętą na posiedzeniu w dniu 25 października, dotychczasowa ulica Zabłocka została przemianowana na ul. Księdza Stanisława Konarskiego.

1924
● 8 maja - ksiądz Stanisław Basta, katecheta szkolny, w dniu swoich imienin złożył 20 złotych na zakup fisharmonii dla szkoły. To pierwszy dowód starań grona pedagogicznego w kwestii zakupu tak potrzebnego instrumentu. Podczas wpisów na nowy rok szkolny udało się zebrać 295 złotych, zaś nauczycielki zrzekły się honorarium za egzaminy, co zwiększyło konto o 350 złotych.
● 12 grudnia - dekretem Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Szkoła imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie została zreorganizowana z placówki czteroklasowej w siedmioklasową szkołę powszechną. W związku ze zmianą profilu szkoły, Rada Szkolna Powiatowa zaopatrzyła szkołę w odpowiednie pomoce naukowe: mapy i chemikalia do gabinetu fizyczno-chemicznego za kwotę 150 złotych.
● 16 grudnia - pierwsza lekcja pokazowa w Szkole imienia Stanisława Konarskiego. Wykładanym przedmiotem była geografia w klasie czwartej, zaś hospitowało ją pięćdziesięciu nauczycieli szkół tarnowskich.

1925
● Lipiec-sierpień - podczas wakacji Zarząd Miasta przystąpił do remontu budynku szkoły. Naprawiono dach, piece, schody, wymieniono okna, zreperowano windę do piwnicy, która została zepsuta jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, wymalowano ściany, urządzono nowe sanitariaty, zaś w otoczeniu szkoły dokonano drobnych napraw. Kosztorys remontu zamknął się w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
● Październik - otwarcie biblioteki szkolnej, do której książki zakupywano już od początku 1925 roku. W dniu otwarcia biblioteka liczyła sto osiemdziesiąt woluminów, w większości pochodzących z zakupów, na które uzyskiwano pieniądze z przedstawień. Jakiś procent stanowiły także dary. Opiekunką biblioteki została Maria Wojtasiewiczówna.
● Zima - zaczęto wydawać śniadania dla dwudziestu ośmiu najuboższych uczennic szkoły. Akcja trwała pięć miesięcy. Koszty przygotowania śniadań zamknęły się kwotą 186 złotych. Pieniądze pochodziły głównie z dobrowolnych składek uczennic i nauczycielek oraz z jednorazowej dotacji tarnowskiego Komitetu dla Bezrobotnych.

1926
● 31 maja - pożegnanie wieloletniej nauczycielki Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, Anieli Burgielskiej, która po czterdziestu dwóch latach pracy przeszła na emeryturę. Dzień uroczystości był wolnym od nauki w szkole na Zabłociu. Po nabożeństwie w kościółku na Burku odbyła się akademia pożegnalna w szkole, na której, prócz nauczycieli szkół Tarnowa, byli obecni przedstawiciele władz szkolnych całego okręgu. Program artystyczny przygotowały uczennice klas szóstych i siódmych.
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta przeprowadzono remonty i reperacje w szkole. Zakupiono między innymi nowe ławki.

1927
● Lipiec-sierpień - na wniosek Magistratu, przystąpiono do ogrodzenia szkoły.
● 1 września - inauguracja roku szkolnego 1927/1928. Decyzją Rady Szkolnej Powiatowej, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego otwarto oddział dla dzieci głuchoniemych, o który szczególnie usilnie zabiegał Jakub Wachtel, nauczyciel religii mojżeszowej w Szkole imienia Mikołaja Kopernika. Do tej klasy zapisało się piętnaścioro dzieci, które uczyły siły się po sześć godzin tygodniowo pod kierunkiem wspomnianego Jakuba Wachtela.

1928
● 18 września - kradzież w szkole. Skradziono 90 złotych w gotówce i nową piłkę do koszykówki. Była to druga kradzież w tym roku kalendarzowym.
● 6 listopada - ksiądz Jan Fortuna, dotychczasowy katecheta w Tuchowie, objął posadę katechety w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1929
● 21-22 stycznia - podczas zjazdu inspektorów szkolnych Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, który odbywał się w Tarnowie, uczestnicy zebrania, po hospitacji lekcji w II Gimnazjum imienia Jana Tarnowskiego, przybyli do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, jedynej powszechnej, którą zwiedzano, na wizytację połączoną z oglądaniem lekcji języka polskiego, którą w klasie czwartej prowadziła Maria Stradowa, i wiedzy o Polsce współczesnej, którą prowadziła Maria Otfinowska. Po lekcjach odbyła się długa dyskusja, która prócz spraw związanych ze sprawami nauczania, była poświęcona problemom szkolnictwa.
● Jesień - z subwencji przyznanej przez Zarząd Miasta Tarnowa dokonano naprawy części dachu, który został przykryty blachą cynkową.
● 31 października - z okazji „Dnia Oszczędności” Komunalna Kasa Oszczędności przeznaczyła dla uczennic kwotę 10 złotych i taką samą kwotę złożyło kierownictwo szkoły na zapoczątkowanie akcji oszczędzania wśród uczennic. Wybrano dwadzieścia dziewcząt, którym wręczono książeczki z początkowym wkładem w wysokości 1 złotego. Inne uczennice, jeśli chciałyby się włączyć w tę akcję, miały składać drobne składki na ręce swoich wychowawczyń, zaś po uzbieraniu pierwszej złotówki miały otrzymać książeczkę oszczędnościową Komunalnej Kasy Oszczędności. Ogółem w ciągu roku w akcji uczestniczyło dziewięćdziesiąt siedem uczennic, które złożyły 1038 złotych, co stanowiło dwadzieścia procent wkładów złożonych przez wszystkie szkoły powiatu tarnowskiego.

1930
● Wiosna - staraniem kierowniczki szkoły Zarząd Miasta wyasygnował kwotę na wystawienie chodnika w ogrodzie szkolnym.

1931
● 17 stycznia - pierwsze zebranie założonego Komitetu Rodzicielskiego.
● Wiosna - Rada Szkolna Miejscowa przeznaczyła całą subwencję Magistratu Miasta Tarnowa na urządzenie ogrodu przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego
● 22 marca - kierowniczka szkoły Jadwiga Bodzoniówna została udekorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dekret podpisany przez Prezesa Rady Ministrów nosił datę 17 kwietnia 1930 roku. Krzyż wręczył starosta powiatu tarnowskiego Skwarczyński.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 1931/1932. Wprowadzono zadania domowe. Na usilne prośby kierowniczki szkoły, w części budynku zainstalowano oświetlenie elektryczne.

1932
● Luty - na wniosek Marii Wojtasiewiczówny założono w szkole świetlicę, w której czas spędzało dwadzieścia cztery uczennice.
● 6/7 czerwca - kolejne włamanie do szkoły. Złodzieje wynieśli z kancelarii haftowane koszule i inne prace ręczne, przygotowane przez uczennice na wystawę z okazji zakończenia roku szkolnego, kilka książek pedagogicznych i klucze do sal, które następnie porzucono. Sprawców nie udało się wykryć.
● Czerwiec - uczennice pod opieką Marii Wojtasiewiczówny zorganizowały przedstawienie, z którego dochód postanowiono przeznaczyć na ufundowanie sztandaru szkolnego. Pokaz przyniósł dochód w wysokości 130 złotych. Ogółem zbiórki przeprowadzone w ciągu całego roku szkolnego przyniosły 330 złotych, co stanowiło ponad połowę kwoty wszystkich potrzebnych kosztów. Zamówiono wykonanie sztandaru u krakowskich Felicjanek, zaś kosztorys prac wynosił 600 złotych.
● 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. W nowym roku szkolnym dokonano kilku reform w programie: zupełnie usunięto język niemiecki, zaś przeznaczone nań godziny rozdzielono między język polski, geografię i przyrodę.

1933
● 28 lutego - zakończenie konferencją wizytacji szkoły przez inspektora szkolnego Stefana Muchę.
● 27 maja - w dniu Święta Dzieci, które odbywało się na boisku „Tarnovii” w imieniu zebranych przemawiała do biskupa Franciszka Lisowskiego, który dwa dni wcześniej odbył ingres do katedry tarnowskiej, uczennica klasy piątej Józefa Lenczewska.
● 20 sierpnia - wspólne nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich szkół powszechnych Tarnowa. Od tego roku szkolnego zmienił się kalendarz szkolny. Rok szkolny miał się rozpoczynać 20 sierpnia, pierwsze półrocze kończyło się 22 grudnia, zaś ostatni dzień nauki wypadał 15 czerwca.
● 30 września - uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał biskup Franciszek Lisowski, ordynariusz tarnowski. Dzień ten był wolny od nauki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:30 w kościółku Najświętszej Marii Panny na Burku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Kuratorium, Rady Szkolnej, Magistratu, wszyscy byli i obecni nauczyciele, rodzice uczennic i uczennice. Po uroczystej Mszy Świętej, wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie uczennice wykonały okolicznościowy program, na który złożyły się: przysięga uczennic, program artystyczny, wbijanie gwoździ do sztandaru przez Rodziców Chrzestnych i Gości. Cena wykonania sztandaru i gwoździ zamknęła się kwotą ośmiuset złotych.
● Grudzień - kierowniczka szkoły została wybrana do Rady Miejskiej z Listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Wybory zostały jednak unieważnione, zaś w powtórzonych wyborach, które odbyły się w marcu 1934 roku, nie udało się jej uzyskać dostatecznej ilości głosów.

1934
● Lipiec - wielka powódź, która objęła okolice Tarnowa. Wśród poszkodowanych znalazły się między innymi rodziny dziewcząt, które uczęszczały do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Placówka włączyła się w pomoc powodzianom przez organizowanie posiłków i użyczenie budynku szkolnego jako zastępczego mieszkania dla poszkodowanych.
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy przyznanych przez Magistrat przeprowadzono w szkole pewne remonty i naprawy. Wymieniono piece, wybielono sale w klasach, a ponadto ułożono nowy chodnik przed szkołą.
● Listopad - na polecenie władz szkolnych, w budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego otwarto tak zwany „wieczorny kurs dla analfabetów” rekrutujących się spośród służby magistrackiej i wyrobników. Kurs prowadziły maturzystki z Seminarium Nauczycielskiego.

1935
● 16, 20 maja - powtórka przedstawienia wystawianego w grudniu o objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Dochód w wysokości 72 złotych zainaugurował zbieranie pieniędzy na zakup radia dla szkoły.
● Lipiec-sierpień - dzięki Zarządowi Miasta, udało się wprowadzić w całej szkole ogrzewanie gazowe w miejsce dotychczas stosowanego opalania węglem kamiennym.
● Schyłek sierpnia - rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ nie zakończono montowania instalacji gazowej.
● 1 października - w stan spoczynku został przeniesiony tercjarz szkolny Jan Zych, który ze Szkołą imienia Stanisława Konarskiego był związany od chwili jej powstania.

1936
● 19 maja - Szkoła imienia Stanisława Konarskiego została zradiofonizowana. Zakupiono odbiornik za 260 złotych, zaś koszty głośników i instalacji wyniosły 104 złote.
● Lipiec-sierpień - podczas wakacji odświeżono budynek szkolny, pomalowano ściany.

1937
● Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta wyremontowano mieszkanie kierowniczki szkoły. Doprowadzono oświetlenie elektryczne, gaz do opalania w piecu i naprawiono dach. Przy okazji wyremontowano także mieszkanie stróża szkoły.
● 20 sierpnia - rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego na zdrowiu zapadła poważnie kierowniczka szkoły. W czasie nieobecności Jadwigi Bodzoniówny obowiązki kierowniczki sprawowała Maria Szczudłówna.

1938
● 30 czerwca - Jadwiga Bodzoniówna została przeniesiona w stan spoczynku
● 3 września - z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, obowiązki tymczasowej kierowniczki szkoły objęła Maria Łucka.

1939
● 3 września - po inwazji niemieckiej, budynek został zajęty przez wojsko polskie.
● 8 września - po wkroczeniu wojsk niemieckich do Tarnowa, szkołę ewakuowano. Okupanci urządzili w budynku szpital epidemiczny, który rozpoczął działalność 5 października.
● 6 listopada - rozpoczęcie roku szkolnego. Uczennice Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się w salach Szkoły imienia Juliusza Słowackiego.
● 14 listopada - kierownikiem szkoły został mianowany Leon Steranka.
● 5 grudnia- likwidacja szpitala epidemicznego w Szkole imienia Stanisława Konarskiego, dzięki czemu możliwym stał się powrót uczennic do własnego budynku.
● 13 grudnia- zarządzeniem władz okupacyjnych, z programu nauczania wycofano przedmioty i pomoce naukowe służące do wykładania historii narodu. Wszystkie rekwizyty spisano i z początkiem 1940 roku złożono w Szkole imienia Mikołaja Kopernika.

poznaj polske logo


Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.