Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

SP2 z drona

film o dwojce

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.konarski.wiara.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego
33-100 Tarnów
ul. Szewska 7
tel. 014 655-73-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2005-04-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Filmy i materiały audio nie posiadają napisów dla osób głuchych.
- Niedostępna jest funkcjonalność zmiany kontrastu.
- Domyślna stosowana kolorystyka na stronie nie jest w pełni zgodna ze standardem WCAG.

Umieszczone na stronie materiały są stopniowo dostosowywane do wymagań stron dostępnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

- Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych.
- Focus wokół elementów nawigacyjnych.
- Uproszczona nawigacja na stronie.
- Wyróżnienie odnośników, zmiana kolorów linków.
- Strona responsywna dostosowana do urządzeń mobilnych.
- Brak limitów czasowych na przeczytanie i skorzystanie z treści.
- Brak treści mogących powodować napady padaczki.
- Alternatywne typy linków dla poczty elektronicznej – adresy email ze znacznikiem mailto w menu kontakt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
Ctrl + powiększa
Ctrl – pomniejsza
Ctrl 0 domyślny rozmiar czcionki

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.
Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 2022-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej tej strony internetowej: Barbara Lasota
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 014 655-73-66
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

33-100 Tarnów, ul. Szewska 7

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych czy innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły prowadzą schody. W wiatrołapie dyżuruje pracownik, który ewidencjonuje wejścia i wyjścia interesantów.

Przed wejściem do budynku szkolnego znajduje się parking miejski z jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

poznaj polske logo


Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.