Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

SP2 z drona

film o dwojce

Wytyczne postępowania w czasie stanu epidemii, które mają na celu usprawnienie pracy oraz bezpieczeństwo pracowników i czytelników w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie


1. W bibliotece utworzono stanowisko do bezpiecznej obsługi czytelników, zaopatrzone w przesłonę ochronną, na którym mogą znajdować się tylko niezbędne do obsługi czytelników przedmioty.
2. Wyznaczone zostało miejsce na korytarzu obok biblioteki, gdzie zwrócone materiały biblioteczne będą odbywać kwarantannę – 24 godziny.
3. Zwracający materiały biblioteczne uczniowie/rodzice będą wchodzić do biblioteki drogą ewakuacyjną - wejście od strony parkingu, na pierwsze piętro bezpośrednio na korytarz obok biblioteki – miejsce kwarantanny materiałów, po zwróceniu materiałów tą sama drogą opuszczą budynek szkolny.
4. Działalność biblioteki ograniczona jest do przyjmowania zwrotów podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych.
5. Bibliotekarz obsługujący czytelników zobowiązany jest przebywać w przyłbicy
i rękawiczkach, ewentualnie w maseczce podczas wykonywania obowiązków.
6. Po zakończeniu pracy zużyte rękawiczki usuwane są do zamykanego pojemnika/kosza na śmieci.
7. Zarówno pracownik biblioteki, jak i jej czytelnicy muszą zachować bezpieczną odległość między sobą (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 metra).
8. W części budynku przy bibliotece może przebywać jednocześnie jedna osoba, aby umożliwić przestrzeganie wymogu zachowania dystansu przestrzennego. Kolejna osoba czeka i nie przekracza linii oznaczonej na podłodze – wyjście ewakuacyjne.
9. Wymagane jest, by czytelnicy korzystający z biblioteki zaopatrzeni byli w rękawiczki ochronne oraz osłonę nosa i ust.
10. Regularnie czyszczone są płynem dezynfekującym powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, a pomieszczenia są wietrzone.
11. Na czas epidemii zmieniono godziny otwarcia biblioteki (załącznik 1). Czytelnicy zwracają materiały w wyznaczonych dniach i godzinach (załącznik 2).
12. Na czas epidemii do odwołania nie przyjmuje się darów do biblioteki.
13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem Covid-19 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi chory miał kontakt.
14. Jeśli zwracane książki leżały na blacie punktu obsługi, jest on niezwłocznie dezynfekowany.
15. Po zakończeniu kwarantanny zbiorów zostaną one włączone do księgozbioru.
16. Uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni poprzez e-dziennik o:
* materiałach, które należy zwrócić do biblioteki, oraz o możliwości odkupienia lub zapłaty za materiały zgubione lub zniszczone
* nauczyciel bibliotekarz przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
* dacie oraz godzinach wyznaczonych na zwrot i konieczności posiadania maseczki oraz rękawiczek ochronnych podczas zwracania materiałów do biblioteki
* drodze jaką czytelnik ma wejść do budynku oraz jak ma go opuścić, na zasadach zachowania dystansu społecznego – min. 1,5 metra odstępu
* zwracający materiały biblioteczne uczniowie/rodzice będą wchodzić do biblioteki drogą ewakuacyjną - wejście od strony parkingu, na pierwsze piętro bezpośrednio na korytarz obok biblioteki – miejsce kwarantanny materiałów, po zwróceniu materiałów tą sama drogą opuszczą budynek szkolny zachowując zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego
* zasadach na jakich odbędzie się zwrot materiałów - osoba zwracająca podręczniki/książki kładzie je na wyznaczonym stoliku przy wejściu, bibliotekarz weryfikuje ilość oraz stan zwracanych książek, ustala z czytelnikiem ewentualne braki i termin ich zwrotu
* za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie (podać numer konta i termin wpłat).

 

Godziny pracy biblioteki w miesiącu czerwcu:
Poniedziałek 11.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 14.00


Harmonogram zwrotu książek i podręczników w miesiącu czerwcu:

Lp. Klasa Data Godzina
1. 1a, 1b 8.06.2020 11.00 – 17.00
2. 2a, 2b 9.06.2020 8.00 – 14.00
3. 3a, 3b 10.06.2020 8.00 – 14.00
4. 4a, 5a 15.06.2020 11.00 – 17.00
5. 5b, 5c 16.06.2020 8.00 – 14.00
6. 6a, 6b 17.06.2020 8.00 – 14.00
7. 6c 18.06.2020 8.00 – 14.00
8. 7a, 7b 19.06.2020 8.00 – 14.00
9. 8a, 8b 22.06.2020 11.00 – 17.00

23-26.06.2020 r. – dni na ostateczny zwrot zaległych książek lub też opłaty za egzemplarze zgubione lub zniszczone.

poznaj polske logo

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke

MTH stopka granatowa

laboratoria logo2


Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.