Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/ 2019 a wraz z nim wznawia pracę Szkolny Wolontariat.

Wolontariat jest definiowany jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, czy też kulturalne. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Tradycja pracy dobrowolnej, ochotniczej, bezinteresownej zwanej wolontariatem sięga w Polsce XIX wieku. Obecnie z działalnością wolontariuszy możemy spotkać się w wielu dziedzinach życia, takich jak np. pomoc społeczna, ekologia, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka oraz pomoc zwierzętom. Dobrowolna i bezinteresowna praca wolontariuszy daje chwile radości dzieciom i dorosłym przebywającym w szpitalach, domach opieki, wspiera osoby samotne i niepełnosprawne, pomaga chronić przyrodę, a także ratuje bezdomne zwierzęta.

Jednym z zadań stawianych przed szkołą jest kształtowanie właściwych postaw naszych uczniów. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Dzięki wolontariatowi można zaszczepiać w uczniach wiele pozytywnych cech, które są przeciwstawieniem dla konsumpcyjnego stylu życia, a także dla uzależnień. Zaangażowanie w wolontariat pomaga poszerzać ich horyzonty i rozwijać zainteresowania, stwarzać okazję do budowania świata wartości i znajdywania autorytetów, wzbogacać aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków czy też przygotować się do przyszłej pracy. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka.

Uczniowie naszej szkoły są chętni do pracy, otwarci na nowości i ciekawi świata, pełni pasji oraz zaangażowania. Wielokrotnie udowodnili, że w podejmowanych przez siebie działaniach potrafią kierować się wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Działania Szkolnego Wolontariatu, realizowane dzięki otwartości i ciekawości świata młodego człowieka, wywierają dobroczynny wpływ na wszystkie dziedziny jego życia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Liczymy na zaangażowanie, poświęcenie , a także wsparcie finansowe i rzeczowe naszych działań.

Małgorzata Pamuła
Opiekun Szkolnego Wolontariatu

Motto szkoły


 

Nie tylko rozwijanie umysłu
za pomocą nauk
i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz.

              Stanisław Konarski

oferta sp2 txt

logo kuratorium

BIP

logo cke


Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.