Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Wytyczne postępowania w czasie stanu epidemii, które mają na celu usprawnienie pracy oraz bezpieczeństwo pracowników i czytelników w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie


1. W bibliotece utworzono stanowisko do bezpiecznej obsługi czytelników, zaopatrzone w przesłonę ochronną, na którym mogą znajdować się tylko niezbędne do obsługi czytelników przedmioty.
2. Wyznaczone zostało miejsce na korytarzu obok biblioteki, gdzie zwrócone materiały biblioteczne będą odbywać kwarantannę – 24 godziny.
3. Zwracający materiały biblioteczne uczniowie/rodzice będą wchodzić do biblioteki drogą ewakuacyjną - wejście od strony parkingu, na pierwsze piętro bezpośrednio na korytarz obok biblioteki – miejsce kwarantanny materiałów, po zwróceniu materiałów tą sama drogą opuszczą budynek szkolny.
4. Działalność biblioteki ograniczona jest do przyjmowania zwrotów podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych.
5. Bibliotekarz obsługujący czytelników zobowiązany jest przebywać w przyłbicy
i rękawiczkach, ewentualnie w maseczce podczas wykonywania obowiązków.
6. Po zakończeniu pracy zużyte rękawiczki usuwane są do zamykanego pojemnika/kosza na śmieci.
7. Zarówno pracownik biblioteki, jak i jej czytelnicy muszą zachować bezpieczną odległość między sobą (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 metra).
8. W części budynku przy bibliotece może przebywać jednocześnie jedna osoba, aby umożliwić przestrzeganie wymogu zachowania dystansu przestrzennego. Kolejna osoba czeka i nie przekracza linii oznaczonej na podłodze – wyjście ewakuacyjne.
9. Wymagane jest, by czytelnicy korzystający z biblioteki zaopatrzeni byli w rękawiczki ochronne oraz osłonę nosa i ust.
10. Regularnie czyszczone są płynem dezynfekującym powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, a pomieszczenia są wietrzone.
11. Na czas epidemii zmieniono godziny otwarcia biblioteki (załącznik 1). Czytelnicy zwracają materiały w wyznaczonych dniach i godzinach (załącznik 2).
12. Na czas epidemii do odwołania nie przyjmuje się darów do biblioteki.
13. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem Covid-19 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi chory miał kontakt.
14. Jeśli zwracane książki leżały na blacie punktu obsługi, jest on niezwłocznie dezynfekowany.
15. Po zakończeniu kwarantanny zbiorów zostaną one włączone do księgozbioru.
16. Uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni poprzez e-dziennik o:
* materiałach, które należy zwrócić do biblioteki, oraz o możliwości odkupienia lub zapłaty za materiały zgubione lub zniszczone
* nauczyciel bibliotekarz przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
* dacie oraz godzinach wyznaczonych na zwrot i konieczności posiadania maseczki oraz rękawiczek ochronnych podczas zwracania materiałów do biblioteki
* drodze jaką czytelnik ma wejść do budynku oraz jak ma go opuścić, na zasadach zachowania dystansu społecznego – min. 1,5 metra odstępu
* zwracający materiały biblioteczne uczniowie/rodzice będą wchodzić do biblioteki drogą ewakuacyjną - wejście od strony parkingu, na pierwsze piętro bezpośrednio na korytarz obok biblioteki – miejsce kwarantanny materiałów, po zwróceniu materiałów tą sama drogą opuszczą budynek szkolny zachowując zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego
* zasadach na jakich odbędzie się zwrot materiałów - osoba zwracająca podręczniki/książki kładzie je na wyznaczonym stoliku przy wejściu, bibliotekarz weryfikuje ilość oraz stan zwracanych książek, ustala z czytelnikiem ewentualne braki i termin ich zwrotu
* za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie (podać numer konta i termin wpłat).

 

Godziny pracy biblioteki w miesiącu czerwcu:
Poniedziałek 11.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 14.00


Harmonogram zwrotu książek i podręczników w miesiącu czerwcu:

Lp. Klasa Data Godzina
1. 1a, 1b 8.06.2020 11.00 – 17.00
2. 2a, 2b 9.06.2020 8.00 – 14.00
3. 3a, 3b 10.06.2020 8.00 – 14.00
4. 4a, 5a 15.06.2020 11.00 – 17.00
5. 5b, 5c 16.06.2020 8.00 – 14.00
6. 6a, 6b 17.06.2020 8.00 – 14.00
7. 6c 18.06.2020 8.00 – 14.00
8. 7a, 7b 19.06.2020 8.00 – 14.00
9. 8a, 8b 22.06.2020 11.00 – 17.00

23-26.06.2020 r. – dni na ostateczny zwrot zaległych książek lub też opłaty za egzemplarze zgubione lub zniszczone.

Organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Organizacja nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie będzie realizowane kształcenie na odległość.
2. Kształcenie na odległość będzie realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem:
1) platform edukacyjnych, w tym platformy dostępnej pod adresem www.epodreczniki.pl,
2) materiałów dostępnych na stronach CKE, OKE Kraków, WSiP, MEN
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia,
4) materiałów wskazanych przez nauczycieli,
5) środków komunikacji elektronicznej, komunikatorów.

Czytaj więcej: Jak pracujemy w czasie pandemii?

elearningInformujemy Rodziców i Uczniów, że przez czas zawieszenia nauki w szkołach nauczyciele naszej szkoły prowadzą nauczanie zdalne.

Materiały i dokładne wskazówki do samodzielnej pracy uczniów przekazywane są przez poszczególnych nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny na konta rodziców oraz najstarszych uczniów, którzy posiadają własne konta. Ponadto nauczyciele mogą wykorzystywać do kontaktu z uczniami i/lub rodzicami pocztę elektroniczną, a w razie ewentualnych problemów technicznych – będą nawiązywać kontakt telefoniczny z rodzicami.

Oprócz proponowanych przez nauczycieli materiałów do nauki (np. tradycyjnych podręczników czy różnorodnych platform cyfrowych), uczniowie mogą wykorzystywać także inne dostępne materiały służące samodzielnej nauce. Więcej informacji oraz przykładowe linki do ciekawych stron internetowych będziemy zamieszczać w zakładkach dla uczniów i rodziców.

Przejście na zdalny system nauczania wymaga czasu i przyzwyczajenia. Prosimy o dobrą współpracę i komunikację pomiędzy nauczycielami i rodzicami.

Mając na uwadze dobro dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zachowajmy spokój i szczególną ostrożność.

 


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.