Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Realizowany w ramach innowacji programowej „Poznajemy i sami tworzymy media”

 
Cele ogólne:
• poszerzanie wiedzy na temat środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet);
• opracowywanie i wydawanie gazetki szkolnej;
• stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
• kształtowanie postawy świadomego korzystania ze środków masowego przekazu;
• rozwijanie umiejętności literackich i językowych;
• poszerzanie wiedzy o świecie;
• zaangażowanie w życie szkoły;
• rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• poznaje specyfikę różnych środków masowego przekazu – prasy, radia, telewizji, Internetu;
• poszerza zasób słownictwa związanego z prasą i etapy powstawania gazety;
• zna cechy podstawowych form dziennikarskich;
• rozwija umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy;
• gromadzi materiały na wskazany temat, dokonuje ich selekcji;
• redaguje teksty prasowe do gazetki szkolnej;
• zna zasady korzystania z zasobów sieciowych i innych źródeł informacji;
• pracuje z wykorzystaniem komputera przy redagowaniu tekstów prasowych i przygotowywaniu innych materiałów do gazetki szkolnej;
• posługuje się dyktafonem i aparatem fotograficznym przy gromadzeniu materiałów dziennikarskich;
• potrafi zgodnie współpracować w zespole;
• nawiązuje kontakt z rozmówcą, prowadzi kulturalną rozmowę na określony temat;
• doskonali umiejętności językowe, ubogaca słownictwo z różnych dziedzin,
• uczy się odpowiedzialności za słowo, rzetelności, wiarygodności, szacunku dla innych ludzi.

 

Zadania do realizacji

I. Poszerzanie wiedzy o środkach masowego przekazu.
1. Wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów wiążących się z informacją, mediami oraz dziennikarstwem.
2. Praktyczna prezentacja sposobów przekształcenia informacji w wypowiedź dziennikarską oraz wskazanie na różnorodność możliwych form wypowiedzi (podstawy wiedzy o gatunkach dziennikarskich).
3. Źródła informacji. W jaki sposób korzystać z informacji?
4. Czasopisma dla dzieci i młodzieży – poznanie aktualnych propozycji rynku prasowego.
5. Budowa gazety – nazwy działów.
6. Spotkania z dziennikarzami – poznawanie tajników pracy dziennikarskiej.
7. Odwiedziny w redakcjach prasowych i radiowych.
8. Etapy w pracy nad gazetą.

II. Kształcenie umiejętności literackich i dziennikarskich.
1. Praca z poradnikami, słownikami, wydawnictwami encyklopedycznymi.
2. „Nauka czytania” – krytyczna analiza tekstów dziennikarskich.
3. „Nauka pisania” – zespołowe i samodzielne próby dziennikarskie, praca nad własnymi tekstami.
4. Poprawianie wskazanych błędów i niedociągnięć w swoich tekstach.
5. Zdobywanie informacji do wykorzystania w tekstach prasowych.
6. Gromadzenie informacji z różnych źródeł na wskazany temat.
7. Pozasłowne środki wyrazu w prasie (rola ilustracji, fotografii, infografiki itp.)
8. Praca z komputerem – obróbka tekstów i plików graficznych, próby łamania stron gazety.

III. Praca nad redagowaniem gazetki szkolnej.
1. Opracowanie koncepcji gazetki (tytuł, zawartość, kształt graficzny itd.)
2. Planowanie zawartości kolejnych numerów.
3. Gromadzenie potrzebnych informacji i materiałów.
4. Redagowanie i korygowanie tekstów.
5. Wstępne makietowanie stron.
6. Komputerowe łamanie gazetki z wykorzystaniem odpowiednich programów.
7. Korekta i druk gazetki; powielenie jej.

IV. Promocja gazetki w szkole.
1. Przygotowanie plakatów reklamujących gazetkę.
2. Promowanie poszczególnych numerów podczas imprez szkolnych.
3. Rozprowadzanie gazetki wśród uczniów.

 
Spodziewane efekty:
Poprzez udział w zajęciach uczeń:
- poszerzy swoją wiedzę na temat środków masowego przekazu, takich jak prasa, Internet, radio, telewizja;
- zdobędzie lub udoskonali umiejętność tworzenia tekstów i innych materiałów charakterystycznych dla wybranych mediów, zwłaszcza prasy i Internetu;
- poprzez aktywne uczestnictwo pozna etapy pracy nad gazetką szkolną;
- usprawni umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przy realizacji postawionych zadań;
- rozwinie umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne.

Wymiernym efektem pracy uczniów będzie wydanie 2-4 numerów gazetki szkolnej oraz opublikowanie na szkolnej stronie internetowej innych tekstów powstałych w ramach pracy koła dziennikarskiego.

Zobacz informacje o działalności koła dziennikarskiego w minionych latach


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.