Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Oznacza to, iż podczas egzaminu niektóre wymagania obowiązujące uczniów nie będą sprawdzane. Zmiany te zostały wprowadzone ze względu na długi okres nauczania zdalnego, które wpływa na efektywność kształcenia i utrudnia realizację pełnego zakresu wymagań podstawy programowej.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest modyfikacja arkuszy egzaminacyjnych. Zmiany w arkuszach egzaminacyjnych są następujące:

1. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego:
•    zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
•    zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
•    możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

2. Egzamin ósmoklasisty z matematyki:
•    zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
•    zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
•    zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

3. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
•    zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
•    zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
•    ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).


Wszystkie wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów są zamieszczone w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty, które obowiązują w roku szkolnym 2020/2021 – poniżej podajemy do nich linki:

Egzamin z języka polskiego - aneks
Egzamin z matematyki - aneks
Egzamin z języka angielskiego - aneks


Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.